26. Matematiikka

26. Matematiikka


Matematiikka oppiaineena on jatkumo esiopetuksen oppimiskokonaisuudelle Tutkin ja toimin ympäristössäni.

26.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2

  • Rohkaistaan oppilaita kehittämään ajattelun ja oppimisen taitoja
  • Ohjataan oppilaita tunnistamaan ja luottamaan omaan tapaansa oppia ja kehittämään oppimisstrategioitaan
  • Ohjataan oppilaita yhteistyötaitojen kehittämiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn
  • Opastetaan oppilaita kehittämään kuluttajataitojaan
  • Vahvistetaan oppilaiden matemaattista monilukutaitoa ja ohjataan heitä hyödyntämään tietotekniikkaa arjessa
  • Rohkaistaan oppilaita kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla ristiriitaista ja epäselvää
  • Ohjataan oppilaita ymmärtämään ja kunnioittamaan demokratian toteutumisen keskeisiä periaatteita.

26.2. Oppimisympäristöt ja työtavat

Matematiikkaa opetellaan toiminnallisesti. Opetuksessa käytetään apuna erilaisia välineitä sekä liikunnallisia leikkejä. Monipuoliset oppimisvälineet sijoitellaan niin, että ne ovat lasten saatavilla. Välineet innostavat lasta tekemiseen ja oppimiseen. Huomioidaan arjen esineiden monipuolinen käyttö ja arjen matematiikka! Piirretään ja puhutaan ääneen matematiikkaa. Hyödynnetään opetuksessa luontoa ja ympäristöä. Pedagogisesti ohjattu leikki, kuten oppimispelit, sääntöleikit, liikuntaleikit, roolileikit ja rakenteluleikit ovat esiopetuksen keskiössä, samat kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä sähköiset materiaalit perusopetuksessa. Ne ovat tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa. Tarina tai draama liitetään matemaattisten käsitteiden oppimiseen.

26.3. Ohjaus, erityttäminen ja tuki vuosiluokilla 1–2

Oppilaan taitotaso kartoitetaan lukuvuoden/-kauden alkaessa ja nivelvaiheissa. Jatkuvalla havainnoinnilla seurataan oppilaan osaamista ja taitojen kehittymistä. Oppilasta eriytetään ja tuetaan tason mukaisesti. Oppimisen tukena käytetään esim. välineitä, pienryhmiä, tukiopetusta sekä parityöskentelyä. Oppilaille annetaan riittävästi haastetta kehitystasonsa mukaisesti.

26.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 1–2

Oppilaita rohkaistaan vahvuuksien ylläpitämiseen ja kehittymässä olevien taitojen harjoittelemiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa edistymistään eri tavoin. Arviointi on jatkuvaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä