25. Ympäristöoppi

25.Ympäristöoppi


Ympäristöoppi oppiaineena on esiopetuksen oppimiskokonaisuudelle Tutkin ja toimin ympäristössäni.

25.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2

 • toiminnalliset työtavat, leikki
 • yhdessä tekeminen, yhteistyötaidot
 • itsetuntemus
 • ajattelun taidot
 • ympäristöopin aihe/teema nivoo yhteen eri oppiaineita yhtenäiseksi kokonaisuudeksi
 • identiteetti: lähiympäristö ja sukupolvien ketju
 • ajankohtaiset ilmiöt ikätasoisesti
 • kansalaistaidot, terveys, liikkuminen, turvallisuus
 • ihmissuhteet
 • vastuullisuus itsestä, muista ja tehdystä työstä
 • kuluttajataidot, kestävä elämäntapa
 • vastuualaisuus
 • kriittinen ajattelu
 • tietoa eri muodoissa (esim. pylväsdiagrammit)
 • eettisyys
 • tieto ja viestintätekniikka oppimisen välineenä
 • työskentelytaidot

25.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 1–2

Luontoa ja lähiympäristöä hyödynnetään oppimisessa. Työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, tarinat, aistien käyttö. Annetaan mahdollisuus myös omaan tutkimiseen ja hiljentymiseen luonnossa. Huomioidaan oppilaiden omia kokemuksia ja heidän luonnontuntemustaan hyödynnetään opetuksessa. Keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus. Luodaan pohjaa kestävälle elämäntavalle (kestävä kehitys). Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään.

25.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 1–2

Yhdessä toimiminen tukee oppimista ja erilaisten vahvuuksien käyttämistä. Onnistumisen kokemukset ja osallisuuden tunne vahvistavat oppilaan minäkuvaa.

25.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 1–2

Arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Opetuksessa annetaan tilaa oppilaan mielipiteille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä