Terveystieto

Terveystieto vuosiluokilla 7-9

Terveystieto 7 lk

Seitsemännen luokan terveystiedon opetus alkaa kevätlukukaudella. Opiskelemme arjen hyvinvointiin liittyviä asioita kuten hyviä tapoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tutustumme myös terveyden osa-alueisiin ja sanomme Ei koulukiusaamiselle. Lisäksi harjoittelemme nuuskasta, tupakasta ja sähkötupakasta kieltäytymistä ja opettelemme arvostamaan terveitä elämäntapoja.Terveystieto 8 lk

Kahdeksannen luokan terveystiedossa syyslukukaudella harjoittelemme vuorovaikutustaitoja: omien tarpeiden ja tunteiden ilmaisemista, minäviestintää, kuuntelemisen taitoja ja ristiriitojen ratkaisemista rakentavalla tavalla sekä haastavien tunteiden esimerkiksi vihan tunteen hallintaa ja ilmaisemista.

Käymme läpi ravitsemuksen perusasioita ja pohdimme omia valintoja, opiskelemme terveellisiä ruokavalintoja ja painonhallintaa. Perehdymme myös riippuvuuden eri muotoihin ja päihteisiin. Käsittelemme erityisesti alkoholia ja huumeita sekä ohjaamme päihteettömään elämään.

Kevätlukukaudella seksuaaliterveys on laaja osa terveystiedon opintoja. Käsittelemme mm. seksuaalisuuden portaat, seurustelua, seksuaalisen suuntautumisen muotoja ja ehkäisymenetelmiä.

Lisäksi perehdymme nuoren hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin arjen peruspilareihin. Käymme läpi säännöllisen ruokailun, levon ja liikunnan merkitystä. Tutustumme liikunnan eri muotoihin ja terveysvaikutuksiin.Terveystieto 9 lk

Yhdeksännen luokan terveystiedossa tutustumme nuorten sairauksiin, niiden oireisiin, ehkäisyyn ja hoitoon sekä kansansairauksiin ja tarttuviin tauteihin. Opettelemme lääkkeiden käyttöä ja valintaa sekä perehdymme suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään ja sen palveluiden käyttöön etenkin nuoren näkökulmasta.

Turvallisuuskasvatus on laaja opetuskokonaisuus: turvallisuus netissä, kotona ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja matkoilla ovat oppimisen sisältöinä. Lisäksi opiskelemme ensiaputaitoja ja pettymysten sekä aggressioiden hallintaa. Opiskeluun kuuluvat myös mielenterveystaidot – miten huolehtia mielen hyvinvoinnista ja mitä tehdä, kun mieli järkkyy masennukseen tai elämän kriiseihin liittyen. Lopuksi kokoamme yläkoulun terveystiedon oppeja ja muistelemme yhdessä koettuja asioita evääksi tulevaisuuteen.


Terveystietoa opiskellaan seitsemännellä luokalla 0,4 vuosiviikkotuntia, kahdeksannella luokalla 1,6 vuosiviikkotuntia ja yhdeksännellä luokalla 1 vuosiviikkotunti. Oppikirjana on Vire terveystieto 7-9.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä