Englanti

englannin opiskelussa korostuvat seuraavat asiat:

  • Vastuu omasta opiskelusta: säännöllinen opiskelu, tehtävien tekeminen, aktiivinen osallistuminen, tiedonetsimis- ja soveltamistaidot.
  • Oppiminen on monimuotoista ja tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä.
  • Arvioinnissa korostetaan oppilaan omaa aktiivista roolia oppijana sekä oppituntien aikana kertynyttä jatkuvaa ja monipuolista näyttöä.
  • Arviointi kohdistuu oppimisen arviointiin (opinnoissa edistyminen ja osaamisen taso) ja työskentelyn arviointiin (itsenäinen työskentely, pari- ja ryhmätyöskentely, itsearviointi, vertaisasrviointi, asenne sekä taito toimia vastuullisesti)
  • Ohjaava palaute ja opiskeluun kannustaminen sekä oppilaan motivointi siihen, että osaaminen parantuisi.englannin oppimateriaali

Koulussamme on käytössä On the Go- kirjasarja kaikilla luokkatasoilla.

7. luokka, On the Go 1 Sisällöltään ja ulkoasultaan innostava On the Go 1 sisältää kuusi jaksoa (unit), joiden STUDY-teksteissä lähdetään liikkeelle amerikkalaiselta kesäleiriltä ja siirrytään sitten Brittein saarille. Oppilaat voivat itse valita oman kiinnostuksensa mukaan tekstejä kunkin jakson “Your choice” -osiosta. TALK-osiot auttavat oppilaita tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja korostavat viestin välittymisen ja kohteliaisuuden merkitystä. On the Go 1 -tekstikirjan loppuun on lisätty suomi-englanti-sanasto ja omaa oppimista tuetaan esim. Arttu -sovelluksen kautta.

8. luokka, On the Go 2 Kautta koko materiaalin sarjan idea on, että Study-teksti ja siihen linkittyvät kielioppi, viestintä ja teemasanasto ovat kaikille oppilaille tarkoitettua keskeistä ainesta. Your choice -osiosta oppilaat valitsevat jälleen oman kiinnostuksensa mukaan. Maantuntemusosiot (Let’s go) käsitellään yhdessä. On the Go 2:n aihepiirejä ovat mm. elämä maalla ja kaupungissa, terveys ja hyvinvointi sekä perhesuhteet ja monikulttuurisuus. Englantia puhuvia maita esitellään monipuolisesti. Mukana ovat Australia, Uusi-Seelanti, Intia, Kanada, Jamaika ja Hong Kong.

9.luokka, On the Go 3 Study-teksti ja siihen linkittyvät kielioppi, viestintä ja teemasanasto ovat kaikille oppilaille tarkoitettua keskeistä ainesta. Oppilaan valinnat ovat Your choice -teksteistä. On the Go 3:n aihepiirejä ovat mm. nuorten jatkossa tarvitsemat taidot ja valmiudet, ympäristön suojelu, ihmisoikeudet.

On the Go 1 TextbookOn the Go 2 TextbookOn the Go 3 Textbook

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä