Kotitalous

Kotitalous 7. lk

Kotitaloutta opiskellaan kolme tuntia viikossa 7. luokalla. Lisäksi kotitaloutta on mahdollista opiskella valinnaisena aineena 8. ja 9. luokilla. Kotitaloudessa opetellaan kotitalouksissa tarvittavia taitoja. Oppiaineen keskeisiä sisältöjä ovat ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, asumisen taidot ja yhdessä eläminen, sekä kuluttaja- ja talousosaaminen.
Kotitalous arvioidaan numerolla, joka tulee päättöarvointina 9. luokan päättötodistukseen. Arvioinnin perusteena ovat käytännön toimintataidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, sekä tiedonhallintataidot. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön tunnilla, käytännön työ- ja teoriakokeisiin, sekä yksilö- , pari- ja ryhmätöihin.

Kotitalouden valinnaisaine 8. ja 9.luokilla

8. ja 9. luokka
TAVOITTEET
Oppilas oppii
- selviämään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoidosta sujuvammin
- pohtimaan arjen hallinnan kannalta tarpeitaan ja voimavarojaan sekä niiden pohjalta suunnittelemaan toimintaansa ja tekemään valintoja erilaisissa tilanteissa
- tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia
- ymmärtää kotitaloustyön arvon ja merkityksen perheelle ja yhteiskunnalle

SISÄLTÖ
LUOKKATASO 8
Kerrataan perusruoan valmistusmenetelmät ja leivonnaistyypit ja tehdään näistä erilaisia muunnelmia.
Suunnitellaan ravitsemussuositukset ja suomalainen ruokakulttuuri huomioiden erilaisiin ruokailutilanteisiin soveltuvia aterioita. Tutustutaan suomalaiseen perinneruokakulttuuriin.
Tutustutaan arjen hallintaa helpottavien tuotteiden, palvelujen ja kodinkoneiden hankintaan, käyttöön, laatuun ja hintaan. 
LUOKKATASO 9
Syvennetään ruoanvalmistus-, leivonta- ja ateriasuunnittelutaitoja.
Perehdytään kansainvälisiin ruokakulttuureihin ja tehdään eri maille tyypillisiä ruokia ja leivonnaisia.
Tutustutaan yleisimpiin erityisruokavalioihin ja niihin soveltuviin ruoka-aineisiin ja ruokiin.
Tarkastellaan nuorten rahankäyttöä ja sen suunnittelua ja mietitään nuoren talouden perushankintoja.
OPETUSMENETELMÄT
Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä.
OPPIMATERIAALI
Kotitalouden oppikirjat, keittokirjat. lehdet ja muu materiaali.
ARVIOINTI: Numeroarviointi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä