Oppilaskunta

Mikä on oppilaskunta?

 

-Kaikki koulun oppilaat kuuluvat koulun oppilaskuntaan.

-Toimintaa johtaa hallitus, joka koostuu luokkien luottamusoppilaista.

 

Oppilaskuntatoiminta:  

  • lisää oppilaiden osallisuutta koulun asioihin
  • vahvistaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä
  • parantaa oppilaiden asemaa koulussa
  • edistää oppilaiden vastuuta yhteisten asioiden hoidossa
  • edistää oppilaiden harrastustoimintaa

Oppilaskunta

 

Karhulan koulussa toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Toiminnan tavoitteena on lisätä oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä tarjota osallisuuden kokemuksia.

Oppilaskunnan hallituksen toiminnasta vastaa ohjaava opettaja. Kouluvuoden alettua elokuun lopulla oppilaskunnan hallitukseen äänestetään jokaiselta luokalta yksi varsinainen jäsen sekä yksi varajäsen. Hallituskauden ensimmäisessä kokouksessa hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa pohtimaan mm. miten oppilaiden kouluviihtyvyyttä voitaisiin entisestään parantaa, mitä pieniä hankintoja oppilaskunta voisi tehdä, millaisia tapahtumia lukuvuoden aikana järjestetään jne. Hallitus myös äänestää vuosittain siitä, mille kohteelle kunkin lukuvuoden taksvärkkikeräyksen tuotto lahjoitetaan.

Kerran vuodessa järjestetään oppilaskunnan varsinainen kokous, johon voivat osallistua kaikki oppilaskunnan jäsenet, eli kaikki koulun oppilaat. Kokouksessa käydään läpi edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma.

Oppilaskunta ja sen hallitus toimivat tiiviissä yhteistyössä tukioppilaiden kanssa.

 

Lisätietoa oppilaskuntatoiminnasta: https://omaoppilaskunta.fi/oppilaskunta-toimii/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä