Matematiikka

Matematiikan tavoitteet yleisesti

Matematiikan opiskelussa ei ole kyse irrallisten matemaattisten kaavojen oppimisesta ja niiden toistamisesta, vaan tavoitteena on, että oppilas oppii

• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• loogista ja luovaa ajattelua
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
• näkemään säännönmukaisuuksia
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti

Matematiikka 9lk

Oppilas oppii

 • ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä

 • laskutaitoja ja -rutiinia, sekä ratkaisemaan matemaattisia ongelmia erilaisten laskutoimitusten avulla

 • loogista ajattelua

 • ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään

 • näkemään säännönmukaisuuksia

Sisällöt

Funktio ja yhtälöpari
 • Funktio ja sen arvo

 • Suoran piirtäminen ja sen yhtälön määrittäminen, akselien suuntaiset suorat

 • Paraabeli

 • Kasvava ja vähenevä funktio

 • Funktion ominaisuuksia

 • Verrannollisuus

 • Yhtälöpari, ratkaiseminen graafisesti ja algebrallisestiProsenttilaskenta


Geometria
 • trigonometria

 • avaruusgeometria


Todennäköisyyslaskenta


Tilastomatematiikka

Arviointi

 • kokeet

 • tuntikokeet

 • kotitehtävät

 • tuntiaktiivisuus

 • tuntityöskentely

Kotitehtäviä tulee lähes jokaiselta matematiikan tunnilta. Matematiikan osaaminen ja siinä kehittyminen vaatii hyvän laskurutiinin. Laskemaan oppii vain laskemalla.

Matematiikka 8lk.

Oppilas oppii

 • Sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä
 • Päättelykykyä ja taitoa perustella
 • Matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista
 • Väitelauseiden totuusarvon päättelyä
 • Algoritmista ajattelua
 • Ohjelmointia

Sisällöt

Potenssi ja polynomi

 • Jaollisuus
 • Potenssi (Kantalukuna muuttuja tai lauseke)
 • Potenssien laskutoimituksia
 • Kymmenpotenssimuodot
 • Neliöjuuri
 • Käyttämään neliöjuurta laskulausekkeissa
 • Polynomin käsite
 • Polynomien yhteen- ja vähennyslaskut
 • Polynomien kertominen ja jakaminen kokonaisluvuilla
 • Polynomin arvo

Yhtälö ja epäyhtälö

 • Ratkaisemaan yhtälöitä, joissa on sulkuja ja nimittäjiä
 • Identtisesti todet ja epätodet yhtälöt
 • Yhtälön käyttöä geometriassa
 • Yhtälön käyttöä ongelman ratkaisussa
 • asteen yhtälö
 • Epäyhtälön ratkaisemine
 • Verranto
 • Suoraan ja kääntäen verrannollisuus
 • Suhde

Geometria

 • Monikulmioiden piirit ja pinta-alat
 • Ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala
 • Yhdenmuotoisuus
 • Yhtenevyys
 • Mittakaava
 • Pythagoraan lause

Prosentti

 • Prosentin käsite
 • Prosenttiluvun, -osuuden ja perusarvon laskeminen
 • Muutosprosentti
 • Vertailuprosentti

Arviointi

 • kokeet

 • tuntikokeet

 • kotitehtävät

 • tuntiaktiivisuus

 • tuntityöskentely

Kotitehtäviä tulee lähes jokaiselta matematiikan tunnilta. Matematiikan osaaminen ja siinä kehittyminen vaatii hyvän laskurutiinin. Laskemaan oppii vain laskemalla.

7 lk

Oppilas oppii

 • Ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
 • Laskutaitoja ja -rutiinia, sekä ratkaisemaan matemaattisia ongelmia erilaisten laskutoimitusten avulla
 • Loogista ajattelua
 • Ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään
 • Näkemään säännönmukaisuuksia

Sisällöt

Luvut ja laskutoimitukset

 • luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut, reaaliluvut
 • vastaluku, itseisarvo, käänteisluku
 • kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla ja murtoluvuilla
 • laskujärjestys, yhdistettyjä laskutoimituksia

Luvuista kirjaimiin

 • Jaollisuus
 • muuttujan käsite
 • lauseke ja sen sieventäminen
 • potenssin käsite
 • potenssilauseke ja sen sieventäminen
 • muuttujalauseke ja sen sieventäminen sekä arvon laskeminen
 • Yhtälö ja sen ratkaisemisen periaatteet

Geometrisia kuvioita

 • peruskäsitteitä
 • pisteestä tasoon
 • kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä
 • säännölliset monikulmiot
 • ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä
 • tasokuvioiden piirin laskeminen
 • geometrinen piirtäminen
 • kulmien välisiä yhteyksiä
 • Peilauksia, symmetriaa
Arviointi
 • kokeet
 • tuntikokeet
 • kotitehtävät
 • tuntiaktiivisuus
 • tuntityöskentely
Kotitehtäviä tulee lähes jokaiselta matematiikan tunnilta. Matematiikan osaaminen ja siinä kehittyminen vaatii hyvän laskurutiinin. Laskemaan oppii vain laskemalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä