Ruotsi

Ruotsin kielen opiskelussa korostuvat seuraavat asiat:

  • Vastuu omasta opiskelusta: säännöllinen opiskelu, tehtävien tekeminen, aktiivinen osallistuminen, tiedonetsimis- ja soveltamistaidot.
  • Oppiminen on monimuotoista ja tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä.
  • Arvioinnissa korostetaan oppilaan omaa aktiivista roolia oppijana sekä oppituntien aikana kertynyttä jatkuvaa ja monipuolista näyttöä.
  • Arviointi kohdistuu oppimisen arviointiin (opinnoissa edistyminen ja osaamisen taso) ja työskentelyn arviointiin (itsenäinen työskentely, pari- ja ryhmätyöskentely, itsearviointi, vertaisasrviointi, asenne sekä taito toimia vastuullisesti)
  • Ohjaava palaute ja opiskeluun kannustaminen sekä oppilaan motivointi siihen, että osaaminen parantuisi.


ruotsin oppimateriaali

Koulussamme on käytössä Katapult 2, Hallonbåt 3-4 ja På gång 9. 
Ruotsia on 7. luokalla yksi viikkotunti, 8. luokalla kaksi viikkotuntia ja 9.luokalla kaksi viikkotuntia.

Katapult 2
Katapult 2 teksteissä korostuu dialogisuus ja vuorovaikutteisuus. Kulttuuriosuudet nivoutuvat luontevasti kuhunkin opiskeltavaan asiaan. Sarjaan suunnitellut ja toteutetut videot innostavat ja tuovat vaihtelua, kun oppilaat virittäytyvät kappaleeseen, opettelevat kielitiedon asioita ja tutustuvat ruotsinkieliseen kulttuuriin.

Hallonbåt 3-4 
Hallonbåt lähestyy oppimista ja viestinnällisyyttä uudesta näkökulmasta: tekstin sijaan pääpaino on videoilla, äänitteillä ja suullisilla tehtävillä, joita kirjoitus- ja tekstitehtävät tukevat. Hallonbåtin kieli on tavallista arkikieltä, jota opetellaan fraaseina, ei yksittäisinä sanoina. Rakenteiden oppiminen on nivottu luonnolliseksi osaksi viestintää, ja sanastoa kierrätetään käyttämällä tuttuja sanoja uusissa tilanteissa. Oppilaat pääsevät tutustumaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin kautta myös pohjoismaiseen kulttuuriin.
 
På gång 9-tekstikirjassa tutustutaan Pohjoismaihin ja niiden asukkaisiin. Sarjakuvan ja siihen liittyvän videon avulla suomenruotsalaiset nuoret vievät lukijat muihin Pohjoismaihin. Myös ruotsinkielinen Suomi tulee tutuksi. Aloitusaukeamalla on virittely aiheeseen ja sitten tuttuun tapaan sarjakuva ja perusteksti. Pohjoismaalaisten nuorten elämään liittyviä aihepiirejä teksteissä ovat mm. kotityöt ja raha, ympäristöasiat, sosiaalinen media, ammatit, kesätyöt, tunteet ja unelmat. Sarjan viimeinen osa noudattaa tuttua aukeamajakoa: virittelyaukeama sekä sarjakuva & perusteksti -aukeama on tarkoitettu opiskeltavaksi kaikkien oppilaiden kanssa. Hans & hennes- ja Kultur på gång -aukeamat tarjoavat lisätietoa Pohjoismaista, niiden pääkaupungeista ja ihmisistä ja ne eriyttävät ylöspäin. Peruskappaleiden jäljessä olevilla Fest på gång -sivuilla kerrotaan Tanskan, Norjan ja Islannin kansallispäivien vietosta. Grammatik på gång -minikielioppiin on koottu uudet ja jo aiemmin opitut kielioppiasiat.
HallonbÃ¥t 3 - 4  På gång 9Katapult 2 Texter

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä