Venäjä

Venäjän opiskelussa korostuvat seuraavat asiat

  • Vastuu omasta opiskelusta: säännöllinen opiskelu, tehtävien tekeminen, aktiivinen osallistuminen, tiedonetsimis- ja soveltamistaidot.
  • Oppiminen on monimuotoista ja tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä.
  • Arvioinnissa korostetaan oppilaan omaa aktiivista roolia oppijana sekä oppituntien aikana kertynyttä jatkuvaa ja monipuolista näyttöä.
  • Arviointi kohdistuu oppimisen arviointiin (opinnoissa edistyminen ja osaamisen taso) jatyöskentelyn arviointiin (itsenäinen työskentely, pari- ja ryhmätyöskentely, itsearviointi, vertaisasrviointi, asenne sekä taito toimia vastuullisesti)
  • Ohjaava palaute ja opiskeluun kannustaminen sekä oppilaan motivointi siihen, että osaaminen parantuisi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä