Päivittäinen koulunkäynti

Perusopetuksen ja lukioiden työ- ja loma-ajat Kotkassa

LUKUVUODEN TYÖAIKA


Syyslukukausi 8.8.2019- 20.12.2019

syysloma 21.10.2019- 25.10.2019
joululoma 21.12.2019- 6.1.2020 

Kevätlukukausi 7.1.2020- 30.5.2020

talviloma 24.2.2020 - 28.2.2020 

yht. 187 työpäivää

 

Opetus jakautuu kahteen jaksoon, syys- ja kevätlukukauteen.

Oppituntien ajat ovat seuraavat:

1. tunti 08.10-09.00
2. tunti 09.15-10.00
3. tunti 10.15-11.00
Ruokailu  11.00-11.30
4. tunti11.30-12.15
5. tunti 12.30-13.15
6. tunti 13.30-14.15
7. tunti 14.30-15.15

Jos luokalla/ryhmällä on ns. kaksoistunti koulupäivän päätteeksi (klo 13.30 tai 14.30 alkaen), voidaan tunnit pitää yhteen ilman välituntia, jos opetuksen järjestäminen mahdollistaa sen.