Peruskoulut

Kotkan peruskoulut

Kotkassa toimii 11 alakoulua, 3 yläkoulua ja 2 yhtenäiskoulua.

Kotkan kouluverkkoselvityksen mukaan esi- ja perusopetus järjestetään niin, että esiopetus on osa alakoulun (1-5 luokat) toimintaa ja kuudennet luokat ovat osa yläkoulun (7-9 luokat) toimintaa. Tämä toimintamalli on kehitetty yhtenäiskoulumallin mukaisesti pehmentämään siirtymävaiheita.

Esi- ja alkuopetuksen (1-2 luokat) yhteistyö lähentää esi- ja alkuopetusta, jolloin myös koulun aloittaminen helpottuu. Samoin kuudesluokkalaiset voivat luokanopettajan johdolla seurata turvallisesti, miten aineenopettajajärjestelmässä toimitaan ja siirtyminen aineenopettajien opetukseen helpottuu. Kaikki kuudennet luokat eivät ole vielä siirtyneet yläkoulujen yhteyteen, vaan siirtyminen tapahtuu vähitellen. Koulujen sivuilta löytyy tietoa kunkin koulun tilanteesta.

Joissakin kouluissa on pienryhmiä niille oppilaille, jotka tarvitsevat oppimisen tai koulunkäynnin tueksi niin vahvaa tukea, ettei sitä voida oppilaan omaan lähikouluun järjestää.

Opetustoimen tavoitteena on kehittää oppivaa, osaavaa, sivistynyttä ja hyvinvoivaa Kotkaa. Kaupunkimme on aktiivisesti mukana myös valtakunnallisessa kehittämistyössä.

Ruotsinkielinen opetus

Ruotsinkielistä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestää Kotka Svenska Samskolas garantiförening r.f:n ylläpitämä Kotka Svenska Samskola. Kotka Svensa Samskolan kotisivut löytyvät osoitteesta www.kotkasamskola.com.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä