PJ&sihteeriklubi

PJ&sihteeriklubi toiminta

Vuonna 2016 aloitettu PJ&sihteeriklubi toiminta jatkuu vuonna 2020. Tarkoituksena on tuoda yhteen Jyväskylän kaupungin koulujen vanhempainyhdistykset, toimikunnat tai aktiiviset vanhemmat (kaksi vanhempaa/koulu). Klubi toimii tärkeänä tietokanavana Jyväskylän vanhempainfoorumin sekä koulujen vanhempien välillä. Toiminta lisää koulujen vanhempien välistä yhteisöllisyyttä, toimii vertaistukena, mahdollistaa tietotaidon vaihtamisen sekä yhteisten tilaisuuksien järjestämisen. Klubi pyritään järjestämään kolme kertaa vuodessa. Klubin kuusenkaatajaisissa paljastetaan Vuoden vanhempainvälähdys sekä valitaan Vuoden vanhempainyhdistys Jyväskylässä. Näiden valintojen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi vanhempaintoimintaa ja kouluja kaikille Jyväskylän koulujen vanhemmille. Vuodesta 2018 lähtien PJ&sihteeriklubi toimii myös virallisena yhteistyökanavana Jyväskylän kaupungin sekä koulujen vanhempaintoimijoiden välillä. PJ&sihteeriklubin tapaamisiin kutsutaan aina mukaan kaupungin edustus.

Muistio Pj&sihteeriklubin etätapaamisesta 14.5.2020

Etätapaamisessa oli mukana:

Kymmenen koulua: Janakka, Puistokatu, Halssila, Keltinmäki, Huhtasuo, Kilpinen, Kuokkala, Mankola, Palokka, Vaajakoski

Jyväskylän kaupungilta Seppo Huhtiniemi, Minna Kuutti, Anne Heino, Tanja Räty

Jyväskylän vanhempainfoorumin hallitus Kari Tanninen, Eeva-Liisa Tilkanen, Minna Kunnari, Riikka Happonen ja Heljä Viikki sekä Tuula Jormakka

Yhteenveto illasta:
Ilta rakentui Opetushallituksen Olli-Pekka Heinosen blogin teemoihin liittyen sekä kaupungin tekemän poikkeusajan kyselyn ympärille. Lähiopetuksen kaksi viikkoa ennen kesälomaa ovat tärkeitä sillan rakentajia tulevaisuutta ja syksyä ajatellen. On tärkeää kohdata lapset tunnetasolla ja varmistaa, että kaikki on hyvin, niin oppiminen kuin muukin hyvinvointi.

Jyväskylän kaupunki on kartoittamassa toukokuun aikana sähköisellä lomakkeella jokaisen oppilaan tilanteen ja näin saadaan yhteenvetona selville myös luokan, koulun ja koko kaupungin tilanne. Illan aikana esitettiin toive, että koska lapset ovat juuri olleet vanhempiensa tukemana etäopetuksessa kaksi kuukautta, tulisi muutama kysymys esittää myös vanhemmille - heillähän on juuri nyt paljon tietoa lapsen etäajan hyvinvoinnista. Ja koska vanhemmat ovat olleet merkittävän kuormituksen alla etäopetuksesta ja koronasta johtuen, tulisi myös perheen kokonaistilanne kysyä jollain muotoa. Kysymyksellä varmistettaisiin perheen kokonaistilanne ja kopin saisi jokin ammattitaho, joka voisi tarttua perheen pieneenkin signaaliin avuntarpeesta. Illassa esitettiin myös toive, että kouluilla oppilashuollon henkilöstö tapaisi luokat näiden kahden viikon aikana ja "kuulisi ja valaisi toivoa ja uskoa lapsiin" omaa ammattitaitoaan käyttäen.

Yhteisesti illassa todettiin, että etäopetusaikana koti ja koulu ovat kasvaneet yhdessä yhteistyöhön ihan uudella tavalla - molempien ymmärrys toisistaan ja toistensa tärkeydestä on tullut konkreettiseksi. Hyvinvoinnin varmistamisessa koulun yhteisöllisellä oppilashuollolla, jossa vanhempien kuuluu olla tiiviisti mukana, on tärkeä merkitys. Digitaitojen loikka koko kouluyhteisölle (oppilaat, opettajat, vanhemmat) on selkeä! Etäajasta kiitos kuuluu niin kouluille kuin kodeillekin, ja erityisesti lapsille ja nuorille!

Illan esitykset:

Minna Kuutti
toi iltaan kaupungin perusopetuspalvelujen terveiset sekä kertoi kaupungin tasolla kouluun paluun "turvatoimista": https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-05-13_erityisjarjestelyilla-turvallinen-paluu-lahiopetukseen-jyvaskylan-kouluissa

Tanja Räty esitteli koko kaupungin tulokset Poikkeusajan opetusjärjestelyt -kyselystä sekä kertoi kaupungin sivuilta löytyvän vastauksia kyselyssä esitettyihin kysymyksiin ( https://www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus-jyvaskylassa/jyvaskylan-koulujen-varautuminen-koronavirukseen/yleisimmat-kysytyt ). Tulokset kokonaisuudessaan tulevat sivuille myöhemmin. Yhteenvetona tuloksista voisi sanoa seuraavaa:

Kyselyyn vastattiin tasaisesti joka luokka-asteelta ja suurin osa vastaajista (3827 kpl) oli etäopetuksen huoltajia.

Etäopetuksessa lapset käyttivät (tavallisin laite ensin): älypuhelin, kannettava, tabletti (51%), pöytäkone.

Opettajan ja/tai ohjaajan yhteyttä oppilaaseen pidettiin sopivana 85 % mielestä, liian harvoin 14 % ja jopa liian usein 1 %.

Oppilaan työmäärää piti sopivana 81 %, liian suurena 14 % ja liian vähäisenä 5 %.

Etäopetuksessa toimivaa oli ollut mm. työskentelyrauha, itseohjautuvuus ja oma vastuunotto, videoyhteys oppilaisiin sekä digitaitojen (TVT) haltuunotto.

Haastavaa oli ollut kirjavat käytännöt ja useat kanavat, perinteisemmän/opettajajohtoisen opetuksen vähäisyys, tekniset ongelmat, viestinnän onnistuminen kodin ja koulun välillä sekä tuen tarpeisiin vastaaminen etänä.

Päivärytmin oli saanut pidettyä säännöllisenä 90 % perheistä, 7 % oli haasteita ja 3 % ei osannut sanoa.

Kysymykseen "Kuinka koulut ja opetuspalvelut ovat mielestäsi onnistuneet poikkeusolojen aikaisessa tiedottamisessa" vastattiin seuraavasti: hyvin 71 %, kohtalaisesti 26 % ja huonosti 3 %.

"Onko koulusta saanut riittävästi tukea tehtävistä suoriutumiseen?" vastattiin: kyllä 73 %, ei 13 %, ei osaa sanoa 14 %.

Huoltajien riittävää tiedon saantia lapsen opiskelun sujumisesta etäaikana arivoitiin seuraavasti: kyllä 74 % ja ei 26 %.

Anne Heino, oppimisen tuen asiantuntija, kertoi oppimisen ja koulunkäynnin tuesta sekä toukokuun aikana tehtävästä oppilaskohtaisesta kartoituksesta (koko esitys ohessa). Lapsen oppiminen ja hyvinvointi taataan kodin ja koulun yhteistyöllä ja yhteisellä ymmärryksellä.

Seppo Huhtiniemi kertoi oppilashuollosta: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-05-08_oppilashuollon-ja-kouluterveyden-palvelut-kouluilla-1452020-alkaen

Muistio Pj&sihteeriklubin kuusenkaatajaisista 16.1.2020

Kuusenkaatajaiset Kuokkalan yhtenäiskoululla to 16.1.2020 18-20

Teimme uuden ennätyksen koulujen määrässä mukana: 14 koulua!

Happonen Riikka Huhtasuon yhtenäiskoulu

Kainulainen Johanna Keljonkankaan koulu

Pernu Ira Keltinmäen koulu

Hokkanen Mari Keski-Palokan koulu

Kunnari Minna Kilpisen yhtenäiskoulu

Pasanen Niina Kuohun päiväkotikoulu

2 edustajaa Kuokkalan yhtenäiskoulu

Wusu Veera Kypärämäen koulu

Knoll Johanna

Pihkasalo Katja Mankolan yhtenäiskoulu

Tanninen Kari (Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n hallituksen pj.)

Viikki Heljä Palokan yhtenäiskoulu

Hirsjärvi Senja Puistokadun päiväkotikoulu

Karjalainen Leena

Minkkinen Saara Savulahden päiväkotikoulu

Hokkanen Mari

Humalajärvi Niina Vaajakummun yhtenäiskoulu

Koskela Helena Viitaniemen koulu

Muuta paikallaolijat

Tuokko Irina Sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Seppo Pulkkinen, rehtori Kuokkalan yhtenäiskoulu

Päivi Järvinen, vararehtori

Räty Tanja Kasvun ja oppimisen palvelut

Huhtiniemi Seppo Oppilashuollon palvelupäällikkö

Leveelahti Anri Suomen Vanhempainliitto

Jormakka Tuula Jyväskylän vanhempainfoorumi, Lyseon ja Schildtin lukiot

Esittelyjen ja tervetulotoivotusten jälkeen Tuula kertoi lyhyesti Jyväskylän vanhempainfoorumin toiminnasta (esitys ohessa) ja Anri Leveelahti Suomen Vanhempainliiton toiminnasta (esitys ohessa).

Vielä ennen illan varsinaista aihetta kuulimme Kuokkalan yhteinäiskoulusta rehtorien kertomana (esitys ohessa, tulossa). Oli kiva tutustua kouluunne - kiitokset mahdollisuudesta.

Yhteisöllinen oppilashuolto oli illan työpajojen aiheena ja oppilashuollon palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi alusti teemasta (esitys ohessa). Työpajat (erillinen muistio ohessa) veti Tanja Räty, joka totesi vanhempien ohjaamisen haastavammaksi kuin normaalisti. Illan aikana kävi selväksi, että niin vanhemmat kuin koulut tarvitsevat lisätietoa yhteisöllisestä oppilashuollosta - olemme kuitenkin hyvällä alulla ja jotkin koulut ovat selvästi pidemmällä kuin toiset vanhempien osallistamisessa tähän mukaan.

Illan lopuksi Huhtasuon yhtenäiskoulun vanhempaintoimija valittiin Vuoden Vanhempaintoimijaksi 2019, Viitaniemen koulu Vuoden Vanhempainvälähdyksen 2019 saajaksi sekä erikoismaininta annettiin Palokan yhtenäsikoulun vanhempaitoimikunnalle. (erillinen julkaisu perusteluilla ja kuvalla kohdassa Vuoden Vanhempaintoimija ja -välähdys)

Suomen Vanhempainliitto muisti Jyväskylän vanhempainfoorumin 10.-vuotistaivalta 200e lahjakortilla.

Kiitos mukanaolosta kaikille - tapaamisiin seuraavassa!

Pj&sihteeriklubi 3.10.2019 klo 18-20 Viherlandiassa - Muistio

Pj&sihteeriklubi Viherlandiassa to 3.10.2019 klo 18-20 (numerointi kopioitaessa meni sekaisin)

Lokakuisena torstaina kokoontui kaikkiaan 22 vanhempaa Jyväskylän kouluista Pj&sihteeriklubin merkeissä Viherlandiaan lukuvuoden 2019-2020 ensimmäiseen tapaamiseen. Mukana oli jälleen n. 1/3 Jyväskylän kouluista ja mikä parasta, uusiakin kouluja. Mukana oli kaupungin perusopetuspalveluiden edustajana Tanja Räty.

 1. Esittäytyminen ja ajankohtaiset kuulumiset kouluilta lyhyesti:
 • Halssilan koulu/Emmi: uutena jäsenenä vaatii opiskelua
 • Huhtasuon yhtenäiskoulu/Riikka ja Maxim: yhteistyö koulun kanssa tuo tulosta
 • Kilpisen yhteinäiskoulu/Minna: ei vanhempaintoimintaa, oli Yhdessä liikkuen epulle –pilottikoulu kuitenkin 2018-2019 hyvin tuloksin
 • Kuohun päiväkotikoulu/Niina ja Maarit: viipalekoulun vuokrasopimuksen päättyminen, ennusteet näyttävät kasvavaa lapsiperhemäärää
 • Lohikosken koulu/Henni ja Petra: seesteinen hetki, hyvä yhteistyö
 • Mankolan yhtenäiskoulu/Annakaisa, Katja ja Tiina: pieni aktiivinen porukka, vanhempainyhdistys hankkii ja kustantaa välituntivälineitä koulun/oppilaiden toiveiden mukaan
 • Palokan yhtenäiskoulu/Heljä: kerhorahojen anominen kiinnostaa, 9.10. peli- ja someilta
 • Puistokadun päiväkotikoulu/Senja: vanhempien esittäytymiseen toisilleen ei ollut aikaa koulun vanhempainillassa
 • Tikan koulu/Krista ja Ulla (myös Kuokkalan koulun vanhempi): kodin ja koulun yhteistyötä edistetään aktiivisesti, huolena lakkautettava jääkenttä läheltä
 • Vaajakummun yhtenäiskoulu/Niina: vanhempaintoimijana pj. Niina osallistunut terveydellisten olojen tarkastukseen (Terveydenhuoltolaki -> oppilaitostarkastus)
 • Viitaniemen koulu/Anne ja Helena: valokuvaus, vanhempainyhdistys sai 17 uutta jäsentä leffalippu-kokeilun ansiosta (tule mukaan, saat leffalipun) – WAU! 
 1. Tanja Räty kertoi ajankohtaisia asioita perusopetuspalveluilta (kertaa esitys nettisivuiltamme)
 • Kodin ja koulun yhteistyötä ohjaa perusopetuslaki ja opetussuunnitelma
 • on vanhempainyhdistyksiä, on vanhempaintoimikuntia, on muita, on JVF J
 • Kannustaen kouluun –hanke, neljällä koululla uutta - kasvatusohjaajat!
 • OPH:n uudet linjaukset arviointiin
 • Oppimisen tuen rakenteiden selvitystyö
 •  
 1. Jyväskylän vanhempainfoorumi kertoi omia 10v-synttärivuosikuulumisia (esitys nettisivuillamme), ja näissä nostoissa esityksestämme pyydämme teidän vanhempien apua ja mukaantuloa apukäsiksi!:
 • Vanhempainfoorumi-tapahtumat yhdessä Kumppanuusfoorumin kanssa eli Oo mun kaa –illat HopLopissa ma 28.10. klo 16-20 sekä ke 13.11. klo 16-20. Vanhempi, tule mukaan infopisteellemme kertomaan mm. Pj&sihteeriklubista, kodin ja koulun yhteistyöstä, hyvistä käytänteistä sekä kehitystyöstämme kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen kasvatusyhteisöissä (päiväkodit, koulut, toinen aste). Olemme hyvässä alussa – yhdessä! Ilmoittaudu: vanhempainfoorumi.jkl[at]gmail.com
 • KEOS2019 Paviljongissa la 16.11. klo 8.30-15.30, jossa Jyväskylän vanhempainfoorumilla ja Suomen Vanhempainliitolla on oma hanketoripaikka. Vanhempi, tule mukaan apukäsiksi infopisteeseemme – Jyväskylän vanhempainfoorumi maksaa 40 euron hintaisen sisäänpääsyn (sis. lounaan). Ilmoittautuminen loppuu jo to 24.10., joten toimi nopeasti ja ilmoittaudu: vanhempainfoorumi.jkl[at]gmail.com. Pieni työpanos riittää ja saat suurimman osan ajasta kierrellä vapasti J! Tänä vuonna tapahtuma kokoaa yhteen lähes 4000 opetusalan ammattilaista varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle: opiskelijoita, vanhempia, kunnan päättäjiä ja viranomaisia.Erillisiä työpajoja ei ole, vaan ohjelma sekä muut toiminnot ovat Paviljongin hallitilassa verhoilla erotetuissa koulutustiloissa sekä aulassa ja käytävillä.
  Dialogis järjestää kaksi työpajaa Dialogisista tunne- ja olotilakorteista. Lisäksi yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät, sekä kansainvälinen EduFutura Forum tuovat oman ohjelmansa avoimeksi koko KEOS-kävijäkunnalle. Lue lisää täältä https://peda.net/jyvaskyla/keos
 •  
 • KEOS2019 -tapahtuman pääteema on kansainvälisyys: "Ei ole toisia - on vain meitä". Päivässä keskitytään kansainvälisyyden erilaisiin ilmenemismuotoihin (maahanmuutto, koulutusvienti, kielitaito, erilaiset kulttuurit), globaaleihin kysymyksiin (ilmastonmuutos, turvallisuus, kestävä kehitys) sekä suomalaisen koulutuksen vahvuuksiin ja uusiin innovaatioihin (tasa-arvo, erityisopetus, arviointi, työsuojelu, työhyvinvointi, opettajankoulutus, digitalisaatio). Päivän ohjelma täyttää VESO-kriteerit.
 • Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja syventäminen, mm. perehdytyksen suunnittelu, jatkuu Ruusupuiston kokoonpanon (kaupunki, yliopisto, AVI, Suomen Vanhempainliitto ja me kaikki vanhemmat Jyväskylän vanhempainfoorumin kautta) johdolla. Tule mukaan aktiivitoimijaksi lastemme hyvinvoinniksi! 
 •  
 1. Työpajat – alla työpaja (4) ja sen purku

 

Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

 

Ryhmä 1 (Senjan ryhmä):

Kysymys: Mikä on se tärkein asia?

 

Perehdytys

Vanhempainliitto on kattojärjestönä hyvä, vanhempaintoiminnan perehdytyspaketti on ok. Tarvittaisiin lisäksi tietoa Jyväskylän omista nyansseista, alueellisista toimista jne. Eli tietoa/perehdytyspaketti Jyväskylän vanhempaintoimintaan tms.

 

Motivointi

Miten saadaan ne kaikki 600 muuta vanhempaa mukaan? Motivointi, toiminnan imu, vastuunjako, talkootyö – onko intoa? Miten saattaminen mukaan vanhempaintoimintaan tapahtuu? Toiminta on ennaltaehkäisevää, syrjäytymistä ehkäisevää, hyvinvointia tukevaa. Vanhempainillan jälkeen pohdittua: ”Me ollaan käyty samoissa vanhempainilloissa vuosia, miten me ei tunneta toisiamme?” -> Ei näin.

 

Viestintä

Luokan sisäiseen viestintään kannustaminen ja sen mahdollistaminen, esim. Whatsapp-ryhmät. Koulussa toiminnasta sopiminen, lapset järjestävät itse esim. diskon -> yhteisöllisyys sitä kautta. Viestintä vanhempaintoiminnan kokouksista koko koululle. Joka luokalta/vuosiluokalta olisi hyvä olla 2 edustajaa. Viestinnän tulisi olla selkokieltä ja monikielisyyden huomioivaa.

 

Rehtori

Rehtorin aktiivisuus ja into tärkeintä.

 

Toiminta

Tapahtumanjärjestäjän muistilista, mitä pitää tehdä ja minne ilmoittaa. Koululla iltakahvit, pelailua, yhteissählyä yms. yhteistä toimintaa? Piha/koulu osana perheen arkea -> miten käytetään muulloinkin kuin koulupäivän aikana?

 

Vastaus kysymykseen:

Kaikkia vanhempia kiinnostaa oma lapsi ja myös ne muiden lapset.

”Sun lapsi on tärkeä – me ollaan tässä yhdessä.”

 

 

Ryhmä 2 (Tanjan ryhmä):

 

Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

 • Erilaisia malleja eri kouluille?
 • Vanhempaintoimijan kokoukseen ajankohtainen teema mukaan -> asiantuntija rehtorin kaveriksi
 • haastetaan vanhempaintoimijat pohtimaan menetelmiä
 • työpajapaketti
 • hyvät käytänteet verkkosivuille (JVF)
 • perehdytyspaketti, jota muokataan

 

Ryhmä 3 (Tiinan ryhmä):

Mitä on oppilaitosturvallisuus?

 • Henkinen/psyykkinen turvallisuus
  • tietosuoja, yksityisyyden suoja
  • tieto, että voi saada apua ja mistä sitä saa
  • riittävä tieto oppilaalla, mihin voi olla yhteydessä, jos tarvitsee apua, vaikka koulun ulkopuolelta
 • Fyysinen
  • koskemattomuus
  • rajojen kunnioittaminen, erilaisuuden ymmärtäminen
  • turvallinen olo mennä kouluun
 • Turvallinen ympäristö/tilat
  • esteettömät, tarkoituksenmukaiset
  • poistumisharjoitukset
  • sisälle suojautumisen harjoitukset
  • ison koulun tilat kaikille tutuksi (vrt. uhkatilanne)
  • tilat hyvässä kunnossa ja huollettu
  • olisi vaihtoehtoja järkevälle tekemiselle, jotta ei ajaudu vähemmän fiksuun tekemiseen

 

Ryhmä 4 (Kristan ryhmä):

Miten vanhemmat osallistuvat koulussa oppimisen ja työskentelyn arviointiin?

 • arvioinnin menetelmät ja perusteet vanhemmille tutuiksi (mm. arviointikeskustelussa)
  • vanhemmat voivat kertoa opettajalle myös lapsen työskentelyn vahvuuksista
 • oppimisprosessi ratkaisee, ei pelkkä lopputuote!
 • kokeen jälkeen myös vanhemmat ja lapsi voivat esim. sanallisesti arvioida koesuoritusta
 • arvioinnin ydintä olisi löytää oppilaan vahvuudet (ehkä kehityskohteetkin) -> mutta kannustava palaute tärkeintä
 • kokonaisvaltainen arviointi, muitakin keinoja kuin koe

 

 1. Illan viimeiset sanat pikaisesti ja kiitokset teille kaikille

Meillä oli jälleen kerran kiva ilta! Oli mukavaa saada uusia kouluja mukaan ja huomata edistystä meissä kaikissa vanhoissa – menemme yhdessä eteenpäin! Ehdottipa Mankolan koulun vanhempainyhdistys myös, että ”voisimme alkaa kokoontumaan eri kouluilla” – mitä mieltä olette, kiitos palautteesta. Illan loppukäsiäänestyksessä totesimme, että enemmän nousi käsiä pystyyn kuin jäi käsiä alas kysyttäessä ”Oliko hyödyllinen ja kiva ilta?” sekä selvästi enemmän käsiä nousi pystyyn ”joulun jälkeen” kohdassa kysyttäessä ”Milloinka pidetään seuraava Pj&sihteeriklubi, jossa palkitaan Vuoden vanhempaintoimija 2019 sekä Vuoden vanhempainvälähdys 2019?”:

Tervetuloa Pj&sihteeriklubin Kuusenkaatajaisiin to 16.1.2020!

Illassa valitaan Vuoden vanhempaintoimija 2019 sekä Vuoden vanhempainvälähdys 2019 sen perusteella, mitä te koulut (vanhemmat, rehtorit, opettajat) olette täyttäneet koulunne kohdalle tänne: https://urly.fi/12cC Paikka varmistuu myöhemmin.

Liitteet:

Pj&sihteeriklubi03102019Muistio.docx

Kevään 2019 Pj&sihteeriklubi 9.5. Cygnaeustalolla

Torstaina 9.5.2019 kokoontui Cygnaeustalolle AVI:n vieraiksi vaikuttava joukko Jyväskylän koulujen vanhempia. Mukana oli kymmenen koulua: Lohikoski, Keljonkangas, Kuohu, Mankola, Palokka, Tikka, Tikkakoski, Vaajakoski, Vaajakumpu ja Viitaniemi. Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä kertoi AVI:sta ja sovimme, että syksyllä kokoonnumme pohtimaan tarkemmin mm. kerhoavustusten anomista sekä vanhempien tiedon lisäämistä kodin ja koulun yhteistyön onnistumiseksi (vanhempien/vanhempaintoimijoiden perehdytyskoulutus yhteisölliseen toimintakulttuuriin). Kiitos AVI vielä kerran mahtavista tarjoiluista sekä tilasta!

Jyväskylän kaupungin perhekeskustyöntekijä Sari Paananen kertoi perhekeskusverkostoista, joita on Jyväskylässä 11. Perhekeskusverkosto on "yhteistyöalusta" kunkin alueen kaikille lasten, nuorten ja perheiden parissa toimiville tahoille sekä tietysti meille vanhemmille. Perhekompassista löydät lisää tietoa perhekeskusverkostoista sekä muutenkin kaiken tiedon perheesi hyvinvointiin - tai ainakin tahon, joka sinua siinä auttaa:
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/perhekompassi

Kumppanuusfoorumi on luotu yhteistyöfoorumiksi kaikille Jyväskylän 11 perhekeskusverkostolle ja ensi syksyn Vanhempainfoorumi-tapahtuma SuperParkissa ma 28.10. klo 16-20 on meidän vanhempien ja kaupungin lasten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten yhteisponnistus. Tulkaa mukaan kaikki vanhemmat tekemään onnistuvaa tapahtumaa, joka samalla toimii Jyväskylän vanhempainfoorumin 10 v.-synttärijuhlana!

Koulutusjohtamisen Instituutin johtaja Mika Risku toi iltaan yliopiston terveiset - yhteistyötä, joka on alkanut Mikan ja pj. Karimme tuttuudesta, on tehty jo kaksi vuotta! Mika kertoi terveisiä Viron Aivar Hallerilta (Viron vanhempainyhdistyksen pj sekä myös EPA:n pj, European Parents Assosiation) yhteistyön etenemisestä - mukava tietää kansainvälisestä vanhempaintoiminnasta myös Jyväskylässä. Syksyllä opettajankoulutuslaitoksella alkaa opiskelijoiden kotiryhmä, jonka aiheena on koulutusjohtaminen ja syksyllä 2020 suunnitelmissa on kotiryhmän alkaminen kodin ja koulun yhteistyön ympärille - opettajan identiteetin rakentuminen kodin ja koulun yhteistyöhön heti alusta alkaen on lasten edun mukaista! Johtajan rooli organisaatiossa on äärimmäisen tärkeä. Rehtori on koulun johtaja - Mikan & co:n "rehtorikoulussa" vanhemmat saavat ansaitsemansa huomion.

Illan ryhmätöissä mietittiin kodin ja koulun yhteistyön sekä vanhempaintoiminnan nykyhetkeä, tulevaisuutta ja toiveita (ryhmätöiden anti avattu alla). Kiitos teille kaikille - toitte esille tarpeita, joita alamme syksyllä yhdessä työstää ja joiden kehittämisestä on jo sovittu kaupungin perusopetuspalvelujen kanssa:
 1. Pereydytyskoulutus vanhemille/vanhempaintoimijoille
 2. Koulutus/tietopaketti rehtoreille kodin ja koulun yhteistyöstä
 3. Yhdessä liikkuen epulle -toimintamalli
 4. Kouluvalokuvaus
Vanhemmat, olemme päiväkodin/koulun/oppilaitoksen tärkein kumppani. Avuksemme lapsemme kasvatustehtävään tarvitsemme em. lisäksi kaikkia lasten, nuorten ja meidän vanhempien hyvinvoinnintiin erikoistuneita ammattilaisia. Ennen vanhemmat kasvattivat lapsiaan laajoissa perheyhteisöissä kylissä, joissa ei tunnettu digiä eikä piriä ja yksinäisyys oli harvinaista. Nyt kasvatamme lapsiamme yksilöllisiksi ydinperheissä kaupungeissa yksityisyyttämme vaalien, maailmassa, jossa tietoa on rajattomasti saatavilla ja jota yksittäisen vanhemman on mahdotonta hallita. Mutta yhteistyöllä me vanhemmat - yhdessä ammattilaisten kanssa - selviämme tästä maailman ihanimmasta asiasta: vanhempana olosta!

Nähdään syksyn tapahtumissa!

________________________________________________________________________________________________________________________________
Illan ryhmätöiden purku:

1. Kodin ja koulun yhteistyö - mitä se on koulullasi tänään?
 • erilaisia tapahtumia, väline- ja tarvikehankinnat kouluille (ryhmä 1)
 • tapahtumapäivät, rehtorin aamukahvit, arviointikeskustelut, vanhempainillat, Wilma, vanhempaintoimikunnan yhteysopettaja (ryhmä 2)
 • Wilma-viestintä, Kodin ja Koulun päivä, opetuksen seuraaminen, apuopettajat, vanhemmat esittelevät ammattejaan (ryhmä 3)
 • arviointikeskustelut, Wilma, puhelinkeskustelut, vanhempainillat, teemaillat (ryhmä 4)

2. Vanhempaintoiminta - mitä se on koulullasi tänään?
 • monipuolista, vaatii lisää toimijoita (ryhmä 1)
 • aktiivisia vanhempia on vähän, ry vai ei (ryhmä 2)
 • reilun kaverin ruusut, stipendit, markkinat, joulumyyjäiset, varainkeruu, luentoja, rynkeby-juoksu, energiajuomakielto (ryhmä 3
 • avoin kutsu kaikille, someryhmät, koulun tapahtumiin osallistuminen, tapahtumien järjestäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen (ryhmä 4)

3. Missä asioissa ja miksi koulun tulisi tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa?
 • "kaikki" lähtee kotoa (ryhmä 1)
 • laki edellyttää, vanhempien asiantuntijuuden hyödyntäminen (ryhmä 2)
 • vanhemmat oppivat tuntemaan toisia perheitä, Yhdessä liikkuen epulle, yhteisöllisyys (ryhmä 3)
 • koulun ja arjen yhteensovittaminen, erityislasten kanssa tiiviimmin (ryhmä 4) 

4. Mitä toiveita sinulla on näiden suhteen omassa roolissasi?
 • vanhempien aktivointi (ryhmä 1)
 • tärkeää saada olla mukana koulun arjessa mm. jotta tuntisi arjen, tuoda lapsen muutkin ominaisuudet esille (ryhmä 2)
 • enemmän osallistujia, mielekästä toimintaa -> hyöty (ryhmä 3)
 • ulkopuoliset toimijat kouluihin, muutokseen rohkaiseminen, hyvien toimintatapojen jakaminen (ryhmä 4)

Liitteet:

Pj&sihteeriklubi09052019.pptx