Yhdistyksen tarkoitus

Miksi vanhemmat on pidettävä yhteistyössä mukana?

Oma koti ja omat rakkaat vanhemmat ovat lapsen tärkein toive ja turva. Vanhemmaksi ei synnytä vaan kasvetaan yhdessä! Joskus ensin on tuettava jopa vanhempia, että lapsi voi hyvin. 
 
Jyväskylän vanhempainfoorumi (JVF) edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia mm. kehittämällä hyvän yhteistyön toimintakulttuuria lasten vanhempien ja päiväkotien/koulujen sekä muiden lasten ja perheiden palveluiden välille. Lasten onneksi ja turvaksi ❤️! 

Yhdistyksen tarkoitus

Jyväskylän vanhempainfoorumi ry (JVF) on yhteistyöelin kaikille jyväskyläläisille vanhemmille sekä tahoille, jotka haluavat edistää lasten ja nuorten hyvää kasvua ja oppimista sekä hyvinvointia yhteistyössä kotien kanssa. JVF vahvistaa vanhemmuuden ilon ja vastuun kantamista yhteiskunnassa tukemalla vanhempien ja vanhempaintoimijoiden toimintaedellytyksiä sekä yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa. JVF edistää kasvatusyhteistyötä, yhteisöllisyyttä sekä vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä laaja-alaisesti. Jyväskylän vanhempainfoorumin toiminta on avointa kaikille ja jäseniksi voivat liittyä (koulujen, päiväkotien, oppilaitosten) rekisteröidyt vanhempainyhdistykset sekä kaikki täysi-ikäiset yksityishenkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyyshakemus ja lisätiedot: https://peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi Ihan jokainen voi vaikuttaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com

Jyväskylän vanhempainfoorumi ry (JVF) perustettiin vuonna 3/2009. Vanhempainfoorumi on valtakunnallisen Suomen Vanhempainliitto ry:n kuntakohtainenyhdistys

Sopimus Jyväskylän kaupungin perusopetuspalveluiden ja JVF:n yhteistyöstä

Sopimuksemme lyhyesti esiopetuksen ja perusopetuksen kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön:
  1. Yhteistyötä parhaimman tuloksen saavuttamiseksi niissä yhteistyö- ja kasvatustavoitteissa, jotka kulloinkin nähdään tarkoituksenmukaisina.
  2. Yhteyshenkilö yhteistyön varmistamiseksi, jonka tehtävään kuuluu kerran vuodessa sopia tulevan vuoden yhteistoiminnan tavoitteista sekä vastata mahdollisiin toimintaa koskeviin kysymyksiin
  3. Tiedotuksen mahdollistaminen tiedotteella Wilman-kautta siten, että laajempi tietopohja ja lisäinformaatio löytyvät vanhempainfoorumin omilta verkkosivuilta. Jokaisen perusopetuspalveluiden alaisen koulun verkkosivuilta on helppo löytää oman koulun vanhempaintoimijan yhteystiedot sekä sieltä on linkitys vanhempainfoorumin verkkosivulle.
  4. Kokoontumistilat tavanomaisen tilavarauskäytännön mukaisesti.
  5. Tapahtuma- ja tarvekohtaisesta avustamisesta sovitaan aina erikseen.

Liitteet:

JVF - JKL yhteistyösopimus2019.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä