Kannanotot

Ilmainen joukkoliikenne koulupäivän ajaksi

Yhdenvertaisuuden takaamiseksi lapsille ilmaiset bussimatkat koulupäivän aikana tapahtuvaan toimintaan

Jyväskylän vanhempainfoorumi ehdottaa koulujen vanhempien aloitteesta, että Jyväskylän kaupunki mahdollistaa kaikille esikoululaisille ja koululaisille ilmaisen joukkoliikenteen opettajan kanssa koulupäivän aikana klo 9-15 opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan. Maksuttomat bussimatkat esiopetuksen ja koulun toiminnassa takaavat kaikille kouluille yhdenvertaisen mahdollisuuden hyödyntää opetuksessa monipuolisesti kaupungin mahdollisuuksia: liikuntapaikkoja, museoita, tapahtumia, toisia kouluja, virastoja, työpaikkoja. Samalla lapset itse kasvavat pienestä pitäen kestävän kehityksen toteuttajiksi joukkoliikennettä hyödyntämällä.

Jyväskylän kaupungin koulut ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sijaintinsa sekä käyttövarojensa suhteen, samoin perheet. Eriarvoisuuden vuoksi mm. opetussuunnitelman mukaisten laaja-alaisten tavoitteiden toteutuminen nykykäytännöllä vaarantuu. Lasten eriarvoistuminen lisääntyy ja sen myötä mielenterveys- ja syrjäytymisongelmat.

Maksuton joukkoliikenne ei ole keneltäkään pois, bussit kulkevat joka tapauksessa ja onko tarkoituksenmukaista siirrellä rahaa kustannuspaikalta toiselle kaupungin sisällä? Jos ilmaiset bussimatkat onnistuvat Uudellamaalla, miksi ei myös Jyväskylässä? Lasten hyvä tulevaisuus on meidän vastuullisten aikuisten käsissä!

Maksuton joukkoliikenne opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan tukee mm. näitä asioita:

  • koulujen ja oppilaiden yhdenvertaisuutta
  • perusopetuksen maksuttomuutta
  • kaikkia opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita
  • mielenterveyttä vähentämällä ilmastoahdistusta
  • yhteisöön osallistumista vähentäen syrjäytymistä
  • yhteiskunnan turvallisuutta lasten osallisuuden ja merkityksellisyyden kohentuessa
  • yhteiskuntakasvatusta sekä työelämätaitoja
  • Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelmaa / kaupunkistrategiaa

 

Jyväskylässä 19.2.2020

Jyväskylän vanhempainfoorumi ry

 

Lisätietoja: Tuula Jormakka, p.0400-644599, tuula.jormakka(at)elisanet.fi

 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku3/3-3_laos/1:file/download/87ac617c38e1bdbb83f8293c34c82031dc3e6d27/165207_laajaalainen_osaaminen_juliste.pdf