YLLE eli Yhdessä liikkuen ja lukien epulle -toimintamalli

Katso video, mitä myös YLLE voi olla - ja paljon muuta!

Jyväskylän vanhempainfoorumi ja Palokan Ilo, voimistelu ja liikunta pääsivät vihdoin syksyllä 2021 aloittelemaan YLLE-toimintaa Palokan alueella kaikille eppuluokkalaisille: Jokelan koulu, Keski-Palokan koulu, Mankolan yhtenäiskoulu ja Savulahden päiväkotikoulu.

Lapsemme kasvavat kodin ja koulun keskellä. Ei ole ollenkaan yhdentekevää, mikä rakenne ja toimintakulttuuri yhteistyölle on luotu. Jyväskylän vanhempainfoorumi on rohkeasti edelläkävijä kaikki perheet mukaanottavan rakenteen luomisessa omalla YLLE-toiminnallaan.

Tulkaa mukaan kaikki jyväskyläläiset vanhemmat ja koulut sekä kaikki muut kiinnostuneet tahot YLLE:n kehittämiseen yhdessä kanssamme!

Katso video: kertoo enemmän kuin tuhat sanaa!

Liitteet:

YLLE.mp4

Yhdessä liikkuen ja lukien epulle -toimintamalli

Yhdessä liikkuen ja lukien epulle -toiminnan tarkoitus on turvata lasten hyvä ja yhdenvertainen kasvu ja oppiminen kouluyhteisössä tekemällä tiivistä ja toisiamme tukevaa ja vahvistavaa yhteistyötä laaja-alaisesti kodin ja koulun kesken. Tärkeänä osana on myös perheiden keskinäinen yhteistyö. Näin koko perheen ja koulun henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus turvataan.

Yhdessä liikkuen epulle -toimintamallia pilotoitiin viidellä koululla Jyväskylässä lukuvuonna 2018-2019 yhteistyössä Liikkuvan koulun kanssa. (Syksystä 2019 alkaen Yhdessä liikkuen ja lukien epulle väärinymmärrysten välttämiseksi - toimintamalli on muutakin kuin liikuntaa.) Tarkoitus on rakentaa yhteisöllistä toimintakulttuuria heti ensimmäisestä luokasta alkaen ja jatkuen luonnollisesti koko koulutaipaleen. Toimintamallin avulla koulujen arjesta tulee perheille tasa-arvoisempaa ja mallin avulla vanhemmille annetaan arvostusta, joka heille kuuluukin: Vanhemmat ovat koulun tärkein kumppani! Yhdessä liikkuen ja lukien epulle -toimintamalli herättää vanhempien halun ja kiinnostuksen olla lastensa kasvun ja oppimisen tukena yhdessä kouluhenkilöstön kanssa! Vanhemmat ja koulu yhdessä mahdollistavat hyvinvoivan lapsen, joka kasvaa ja oppii parhaalla mahdollisella tavalla!

Jo pelkkä toiminnallinen yhdessäolo lasten ja perheiden sekä kouluhenkilöstön kesken tuo mukanaan monia hyvinvointia tukevia asioita. Koulu kaikkine termeineen ja tapoineen tulee tutuksi niin lapsille kuin vanhemmillekin, perheet keskenään tulevat tutuiksi toisilleen: koululle on mukavaa ja turvallista kaikkien tulla. Vastaavasti perheet tulevat tutuiksi opettajille ja muulle kouluhenkilöstölle, ja silloin yhteistyötä on helpompi tehdä jatkossa. Syntyy luottamus ja kouluvuosien mittaan kouluyhteisössä on helpompaa vaikka yhdessä opetella (psykoedukatiivisesti) tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä jakaa tietotaitoa puolin ja toisin, mm. vanhemmuuden tukea ennaltaehkäisevästi perhekeskusverkostojen avulla. Yhdessä liikkuen ja lukien epulle -toiminta voi toimia paljon myös pelkästään vanhempien tai esim. jonkun harrasteseuran vetämänä . Kouluhenkilöstön toivotaan olevan mukana tilanteen/aiheen mukaan ja heille on luonnollisesti luotava mahdollisuus tällaisen yhteisöllisemmän toimintakulttuurin toteuttamiseen riittävällä resurssoinnilla (mm. palkkauskysymykset jne. ja siinä me vanhemmat haluamme myös olla tukena).

Toimitaan ja tehdään yhdessä lapsillemme hyvinvointia kouluarkeen YLLEn avulla mm. näillä keinoin:
  • tutustutaan toiminnallisin keinoin toisiimme heti alussa (lapset, perheet, koulun väki) ja perustetaan vanhempien kesken luokan oma viestirinki (WhatsApp tms.)
  • koulu ja JVF/koulun oma vanhempainyhdistys perehdyttää perheet kouluarkeen ja kodin ja koulun yhteistyöhön
  • sovitaan yhteisöllisen toimintakulttuurin pelisäännöt ja kehitetään/arvioidaan niitä säännöllisesti
  • ei osallistumispakkoa, mutta kivaan ja hyödylliseen toimintaan on kiva tulla mukaan - tämä voi olla perheen yhteinen harrastus/lapsen harrastus lähellä
  • vuoden mittaan puuhataan yhdessä monenlaista, esim. kerran viikossa koulun liikuntasalissa, retkillä jne. luokan omien toiveiden mukaan
  • apuna mm. Suomen Vanhempainliiton oppaat ( mm. Koulu alkaa - tervetuloa!, Tervetuloa yläkouluun, Tervetuloa toiselle asteelle), Mediakasvatusseuran Opas tasapainoiseen digiarkeen, Koulukoulu-verkkokurssi, Lapset puheeksi -menetelmä, Neuvokas perhe -menetelmä
Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä:
https://vanhempainliitto.fi/tyokalut/kirjauksista-kaytantoon/

Opas tasapainoiseen digiarkeen - Mediakasvatusseura ry

Johdatus peruskoulun arkeen, koulu koulusta:
https://koulukoulu.fi/

Lapset puheeksi -menetelmä:
Neuvokas perhe -menetelmä: https://neuvokasperhe.fi/sites/default/files/Vanhempainilta-paketti%202016.pdf
Päiväkoti alkaa - tervetuloa!: https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2019/08/PAIVAKOTI-ALKAA_opas_verkko.pdf
Koulu alkaa - tervetuloa!: https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/08/Koulu-alkaa-tervetuloa.pdf
Tervetuloa yläkouluun: https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/08/Ylakouluopas_2018.pdf
Tervetuloa toiselle asteelle: Tervetuloa toiselle asteelle! - Vanhempainliitto

_____________________________________________________________

Kiusaamisen 0-toleranssi vaatii muutakin kuin pelkkää paperia

17.4.2018 ohjeesta: "Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen perustuu hyvinvoinnin ja työrauhan edistämiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittamiseen. Kouluissa tulee olla suunnitelma kiusaamisen ennalta ehkäisemisestä ja kiusaamistapauksissa toimimisesta sekä jälkihoidosta. Suunnitelma ja toimintaohjeet tulee olla koulun kotisivulla myös huoltajien luettavissa sekä tieto koulun ulkopuolisista tukimuodoista. Asiat selviävät parhaiten nopealla toiminnalla ja tilanteeseen puuttumisella. Koulussa toteutetaan suunnitelmallisesti tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjelmaa. Ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastuussa on koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ja luokanopettajat/luokanohjaajat sekä kummi- ja tukioppilastoiminnan ohjaajat. Myös muut opettajat ja muu henkilöstö sekä esim. tukioppilaat osallistuvat sovitusti toimintaan.
Kiusaamiselle on 0-toleranssi, joka koskee sekä lapsia että aikuisia. Kiusaamisen ennaltaehkäisemisen suunnitelmaa, sen toteutumista ja kiusaamistapauksiin puuttumista seurataan koulukohtaisesti oppilashuoltoryhmän toimesta sekä sivistyksen toimialalla. Suunnitelmaa arvioidaan perusopetuksen kehittämisryhmässä vuosittain ja muutoksia tehdään tarvittaessa."

  1. Olisiko nyt aika yhteisille toimille ohjeen mukaisesti?

Liitteet:

Kiusaamisen_ennaltaehkaiseminen_ja_siihen_puuttuminen.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä