PJ&sihteeriklubi

PJ&sihteeriklubi toiminta

PJ&sihteeriklubi -toiminnan tarkoituksena on tuoda yhteen Jyväskylän kaupungin päiväkotien/koulujen vanhempainyhdistykset, toimikunnat ja aktiiviset vanhemmat (kaksi vanhempaa/koulu). Klubi toimii tärkeänä tietokanavana Jyväskylän vanhempainfoorumin ja päiväkotien/koulujen vanhempien välillä. Päivittäistä viestintää varten on perustettu WhatsApp-ryhmä (ks. alla enemmän). Klubitoiminta lisää koulujen vanhempien välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä, toimii vertaistukena, mahdollistaa hyvien käytänteiden ja tietotaidon vaihtamisen sekä yhteisten tilaisuuksien järjestämisen. Klubi pyritään järjestämään kolme kertaa vuodessa (syyskuu/tammikuu/maaliskuu). Klubin kuusenkaatajaisissa tammikuussa julkistetaan Vuoden vanhempainvälähdys sekä Vuoden vanhempainyhdistys Jyväskylässä. Näiden valintojen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi koulujen vanhempaintoimintaa kaikille Jyväskylän koulujen vanhemmille. Vuodesta 2018 lähtien PJ&sihteeriklubi toimii myös virallisena yhteistyökanavana Jyväskylän kaupungin sekä koulujen vanhempaintoimijoiden välillä. PJ&sihteeriklubin tapaamisiin kutsutaan aina mukaan kaupungin edustus. 

WhatsApp-ryhmä päiväkoti-/kouluille

Viestintää varten on perustettu WhatsApp-ryhmä, jota JVF ylläpitää. Lisäykset ja muutokset ryhmään: viesti vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com tai tuulalle 0400644599.

Ryhmässä mukana nämä koulut:

Halssilan koulu
Huhtasuon yhtenäiskoulu
Janakan päiväkotikoulu
Keljonkankaan koulu
Keltinmäen koulu
Kilpisen yhtenäiskoulu
Kortepohjan päiväkotikoulu
Kuohun päiväkotikoulu
Lohikosken koulu
Mankolan yhtenäiskoulu
Palokan yhtenäiskoulu
Puistokadun päiväkotikoulu
Savulahden päiväkotikoulu
Tikkakosken yhtenäiskoulu
Vaajakosken yhtenäiskoulu
Vaajakummun yhtenäiskoulu
Viitaniemen koulu

Lyseon ja Schildtin lukiot


Jos koulusi ei vielä mukana, ilmoittaudu nroon 0400644599 liittyäksesi.

Päiväkotien vanhemmille perustamme oman ryhmän - ilmoittaudu mukaan.

_______________________________________________

Muistio 15.3.2022 Pj&sihteeriklubi-illasta

Vuoden 2022 toinen Pj&sihteeriklubi 15.3.2022 kokosi etätapaamiseen vanhempia seuraavista kouluista: Huhtasuolta, Keltinmäestä, Kortepohjasta, Kypärämäestä, Lohikoskelta ja Vaajakummusta. 

Tutustumisten ja pienten koulujen ajankohtaisten kuulumisten jälkeen Tanja Räty ja Tella Vuolle-Oranen esittelivät kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelujen ajankohtaisimmat aiheet (ohessa esitysdiat). Tärkeänä esille nousi uusi kaupunkistrategia 2022-2025, jossa yhteisöllisyys ja sen edistäminen on yksi kolmesta tärkeimmästä kaupungin arvosta. Kaupungin missio: Jyväskylä on kuntalaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjä. Yhtä tärkeä on vuoden alussa käynnistynyt Kasvun ja oppimisen palvelujen kehitysohjelman laadinta yhteistyössä yliopiston kanssa ja tästä asiakirjasta on tarkoitus tulla työkalu arjen tueksi. JVF toivoo, että kodin ja kasvatusyhteisöjen toimintakulttuurikirjaukset tehdään huolella yhteistyössä koko kaupungin vanhempien kanssa, jotta esim. yhteisöllisyyden edistäminen ja toimivuus toteutuu (esim. uusien kasvatusyhteisöjen piiriin tulevien vanhempien olisi saatava hyvä perehdytys kodin ja kasvatusyhteisöjen toimintakulttuuriin esim. YLLE:n avulla). Syksyllä 2022 järjestetään kodin ja kasvatusyhteisöjen osuudessa vanhempia osallistava tilaisuus (siirtyi keväältä syksylle). Kuulimme myös, että Kiusaamisen ennaltaehkäsevä malli on edistynyt ja esim. Keltinmäen koulun vanhempainyhdistystä on osallistettu kommentoinnin muodossa. JVF oli mukana mallin aloituskokoonpanossa (Kiitos kaveruudelle -ryhmä), ja ryhmän alkutuotosta on käytetty pohjana tulevalle mallille, jota jatkotyöstetään Sitouttavan kouluyhteistyön -hankeessa.

Illan pääaiheena oli "Oppivelvollisuusuudistus vanhempien näkökulmasta - mikä muuttui?". Hankekoordinaattori Tarja Puura kertoi mm. näin (nostoja diasarjasta):
 • Nuori suorittaa oppivelvollisuuttaan aina 18 ikävuoteen saakka.
 • Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.
 • Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen opiskelijana oleva oppivelvollinen täyttää hakeutumisvelvollisuutensa.
 • Koulun ohjaussuunnitelma määrittää ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat.
 • Ohjausta toteutetaan yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston, oppilaan huoltajien sekä työelämän kanssa.
 • Oppilaalla on oikeus saada riittävästi oppilaanohjausta sekä muuta ohjausta hakeutumisvelvoitteidensa täyttämiseksi.
 • Ymmärrys omista valinnoista ja tulevaisuudesta muodostuu aktiivisen tekemisen ja kokeilemisen kautta.
 • Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa huomioidaan nuoren yksilölliset lähtökohdat ja vahvuudet, vahvistetaan huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä työskennellään monialaisesti.
 • Oma Opintopolku - Täällä voit omien opintotietojesi lisäksi tarkastella huollettavasi varhaiskasvatustietoja sekä oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyviä tietoja.
Liitteenä esitys sekä alla linkki työalustalle, jonne pyydämme teitä kaikkia vanhempia lisäämään omia kokemuksianne tästä tärkeästä aiheesta jatkokehittämistä varten - katso ensin diasarja ja vastaa sitten kyselyyn omia huomioitasi/toiveistasi:
PJ & Sihteeriklubi - oppivelvollisuus - Google Jamboard

Oppivelvollisuudesta, vastuista ja valvonnasta sekä monesta tähän liittyvästä olisi riittänyt keskusteltavaa, mutta ilta päättyi taas liian aikaisin. Mikäli sinulle tulee kysyttävää tms., ole yhteydessä vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com

Kiitos kaikille itse illasta ja nyt vielä työskentelystä Jamboard-alustalla!

Liitteet:

Ajankohtaista_PJSiht150322.pdf
Oppivelvollisuusuudistus_PJ&sihteeriklubi_150322.pdf

Muistio Pj&sihteeriklubin etäkuusenkaatajaiset 20.1.2022 klo 18-20

Vuoden 2022 ensimmäinen Pj&sihteeriklubin tapaaminen Teamsissä sujui lähes rutiinilla. Läsnä oli 10 koulun edustajat ja tässä heidän kuulumisensa lyhyesti:

Kaikille kouluille yhteistä: korona-aika on vähentänyt toimintamahdollisuuksia kodin ja koulun yhteistyössä huomattavasti. Tapahtumia ei ole voitu muutamia poikkeuksia lukuunottamatta järjestää ja vanhempien keskinäiset tapaamiset ovat harvassa.

Janakan päiväkotikoulu: pikkujoulut ulkona, koulujen harrastusohjaajia kiiteltiin, vaikka se onkin vain isommilla kouluilla
Jyskän koulu: kierrätetty talviurheiluvälineitä, inkluusio ja väkivalta koululla huolenaiheena
Keljonkankaan yhtenäiskoulu: uusi "neljän yksikön" koulu, Keski-Suomen suurin koulu, video vanhempainyhdistyksestä https://youtu.be/svIezNJjEGU yhteisölliset oppilashuoltoryhmät ja vanhempainedustus kaikissa, harrastustoimintaa riittää (jopa oma vy:n kerho peruttu)
Keltinmäen koulu: koululla aika tuore yhdistys-muotoinen toiminta (virallinen ry)
Kortepohjan päiväkotikoulu: mietitään virallisen ry:n perustamista toimikunnan tilalle
Kuohun päiväkotikoulu:
 vanhempaintoimikunnan kerho kerran viikossa koko koulun lapsille, luontotaidetta
Kypärämäen koulu: uuden rehtorin myötä käynnistymisvaihe
Lohikosken koulu: hallitusporukka on vaihtunut, luokkien rahankeräys mietityttää vs. yhdistyksen rahankeräys
Palokan yhtenäiskoulu: kysely vanhemmille Wilmalla kodin ja koulun yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta, asukasillassa nousi esille liikenneturvallisuus ja huoli lasten puolesta
Vaajakummun yhtenäiskoulu: toiminta vähäistä, koulun piha ja keittiö kesällä remonttiin

Kasvun ja oppimisen palveluista ajankohtaiset: poissaolomallia työstetään vielä keväällä myös oppilaiden kanssa, poissaolomallin rinnalla kulkee ennaltaehkäisevä kiusaamisenmalli, tulossa hanke koulusegregaation ennaltaehkäisyyn, Yhteinen matka jatkuu ja tulossa on huhtikuussa toinen Jyväskylän suurin vanhempainilta, jossa koulujen omia helmiä yhteisen matkan varrelta, yhteistyötä JVF:n kanssa

Liikenneturvallisuus ja liikennekasvatus - miten etenemme kuntalaisaloitteen vastauksen jälkeen: Perustimme Liikenneturvallisuus-työryhmän, jonka kokoonpanossa mukana seuraavat päiväkoti-/koulut: Jyskä, Keljonkangas, Keltinmäki, Kortepohja ja Palokka. Alamme yhdessä miettimään jatkotoimenpiteitä. JVF kutsuu työryhmän palaveriin Doodlen avulla.

Kannanotto lasten tuesta, turvallisuudesta ja arjen sujuvuudesta: Kannanoton rakentamiseksi on luotu Padlet-työskentelyalusta, johon jokainen voi jättää oman koulunsa terveisiä ja kokemuksia kannanottoa varten: Kouluarjen sujuvuus ja turvallisuus vs. kouluväkivalta ja inkluusion haasteet (padlet.com)
Otamme myös tähän mielellämme mukaan kirjoittajia eri kouluilta, ilmoittaudu kirjoittajaksi: vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com Kannanotto pyritään saamaan valmiiksi maaliskuun vuosikokoukseen mennessä.

Vuoden vanhempaintoimija 2021: Onnea Kuohun päiväkotikoulun vanhempaintoimikunta! Kukitus ja kunniakirjan ojentaminen oli tapahtunut aikaisemmin päivällä Kuohulla (valokuvin päivän tunnelmiin) ja illassa kuultiin itse perustelut. Lue lisää perusteluista ko. alasivulta. Kauniista kukkakimpusta kiitämme Palokan keskuskulman kukka ja hautausta!

Vuoden vanhempainvälähdys 2021: Tämä kunniakirja jätettiin jo toistamiseen jakamatta. Lisää perusteluista ko. alasivulta.

Lopuksi kertasimme kevään Yhteisen matkan tulevat kuukausittaiset askeleet: teemme yhdessä arvokasta kehitystyötä kodin ja päiväkoti-/koulun yhteistyön perustaksi - lasten, nuorten ja koko kouluyhteisön hyväksi! Näet kuukausittaiset askeleet ko. alasivulta.

Tervetuloa seuraavaan Pj&sihteeriklubiin 15.3.2022 klo 18-20, joka on maaliskuun Yhteisen matkan askel: Jyväskylän kodin ja koulun yhteistyön kehittämiskohteiden tunnistaminen!

Tervetuloa Pj&sihteeriklubin kuusenkaatajaisiin torstaina 20.1.2022 klo 18-20 (sisältää etälinkin)

Yhteinen matka kodin ja koulun yhteistyön hyväksi jatkuu!

Tammikuun askel on kaikkien Jyväskylän koulujen vanhempien ja vanhempaintoimijoiden välinen etätapaaminen. Mukana tietysti kasvun ja oppimisen palvelut.

Kysy/toivo/pyydä jotain ja ilmoittaudu ennakkoon: vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com

Illan ohjelmassa:

 • Liikenneturvallisuus ja liikennekasvatus – miten eteenpäin nyt kun olemme saaneet vastauksen kuntalaisaloitteeseemme
 • Ajankohtaiset kouluilta ja kaupungilta
 • Kannanotto lasten tuesta, turvallisuudesta ja hyvästä arjesta
 • Vuoden vanhempaintoimija 2021
 • Vuoden vanhempainvälähdys 2021


Sinut on kutsuttu liittymään Microsoft Teams -kokoukseen


Aihe: Pj&sihteeriklubin kuusenkaatajaiset
Aika: torstaina 20. tammikuuta 2022 18.00.00 Itä-Euroopan normaaliaika

Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä


__________________________________________________________________________________________

Tervetuloa illan Pj&sihteeriklubiin to 16.9.2021 klo 18-20 etänä

Hei koulut ja vanhemmat!

Lämpimästi tervetuloa mukaan illan Pj&sihteeriklubiin ao. Teams-linkillä. Toivottavasti joka koululta pääsisi joku/muutama paikalle keskustelemaan koulujenne ajankohtaisista aiheista sekä Yhteisestä matkasta. Tulossa on Jyväskylän suurin vanhempainilta to 14.10. klo 18-20, ja sen ohjelman tekemiseen - oikeammin ohjelman elävöittämiseen - kaipaamme teidän koulujen hyviä esimerkkejä perusopetuslain ja paikallisen opetussuunnitelman toteutumisesta kodin ja koulun yhteistyössä.

Jos koulunne ei pääse tänään mukaan, laittakaa kuulumisianne sekä esimerkkejä/ideoita/hyviä käytänteitä, miten koulunne jo nyt olemassa olevat käytännöt kodin ja koulun yhteistyössä voisivat elävöittää tulevaa Jyväskylän suurin vanhempainiltaa: vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com

Sinut on kutsuttu liittymään Microsoft Teams -kokoukseen

Aihe: Pj&sihteeriklubi to 16.9.2021 klo 18-20
Aika: torstaina 16. syyskuuta 2021 18.00.00 Itä-Euroopan kesäaika

Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä_______________________________________________________________________________________________

Seuraavat Pj&sihteeriklubit

Merkkaa jo kalenteriisi seuraavatkin Pj&sihteeriklubin tapaamiset:
 • 20.1.2022 - Vuoden vanhempaintoimija 2020, Vuoden vahempainvälähdys 2020
 • 15.3.2022 - Yhteisen matkan "hedelmiä"

______________________________________________________________________

Pj&sihteeriklubin etätapaamisen 19.11.2020 muistio

Pj&sihteeriklubin etätapaaminen 19.11.2020 klo 18-20

Lukuvuoden 2020-2021 ensimmäinen tapaaminen Jyväskylän koulujen vanhempien välillä toteutui koronan johdosta Teams-palaverina. Paikalla oli 14 koulua, sekä kaupungilta kasvun ja oppimisen palveluista palveluesimies Minna Kuutti sekä koulun yhteistyönsuunnittelija Tanja Räty.

Korona on sulkenut koulun ovet ulkopuolisilta, myös vanhemmilta, ja vanhempaintoiminta on poikennut normaalista. Seuraavassa koulujen huomioita:

Huhtasuon koulu – Korona on pitänyt koulun rehtorit/opettajat kiireisenä ja karanteeneja ollut. Tämän takia AVI-kerhon aloitus viivästynyt, mutta suunnittelemaan on päästy. Vanhempaintoimikunta ei ole kokoontunut etänä. Luokkatasolla viestintä onnistuu hyvin. 

Janakan päiväkotikoulu – Onneksi sentään lähiopetus mahdollista, ovat opettajat tuumanneet. Turvavälejä ei aina ole helppo pitää, mutta muistutellaan ahkerasti. Kiusaaminen on vähentynyt.

Jyskän koulu – Pyöräily ja sen säännöt tulleet hyvin esille koululla rehtorin blogin toimesta. Kiusaaminen ja sen ennaltaehkäisy tärkeä puhututtava teema. Uusia toimijoita vanhempaintoiminnassa – hyvä!

Keljonkankaan koulu – Hommat yritetään pitää niin normaalina kuin mahdollista. Kummioppilaiden tapaamattomuus harmittaa lapsia. MONOt OKL:n kanssa etänä onnistui ihan hyvin, ekososiaalinen sivistys. AVI-kerho toteutumassa etänä alkuperäisen ”nuorkkaritoiminnan” sijaan – hyvä näin!

Keltinmäen koulu – Koululla on uusi vanhempainyhdistys, keväällä rekisteröity. Uutta innostusta ja touhua, mm. kurpitselyhtyjahti. Vy osallistunut yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän palaveriin.

Kilpisen yhtenäiskoulu – Vanhempaintoiminnan käynnistely ottaa koville, mutta periksi ei anneta. Ehkä juurensa pitkällä ”pelkällä yläkouluperinteellä”. Tullut mukaan JVF:n hallitukseen vihjeiden toivossa. Oli pilottikoulu Yhdessä liikkuen epulle –toimintaan Liikkuvan koulun rahoituksella 2018-2019.

 Kuohun päiväkotikoulu – Päiväkodin/koulun käyttöön saatu kesällä laavu laajan yhteistyön tuloksena. AVI-monitoimikerho käynnistynyt syyskuun alussa vanhempien vetämän ja on suosittu! Aluksi kartoitettiin lasten toiveita ja syyslomaan asti kerhoilu tapahtui ulkona. Nyt sisätiloissa porrastetusti eli joka toinen viikko 1-2 lk ja joka toinen viikko 3-4 lk. 

Lohikosken koulu – Rehtori vaihtunut ja vaihtuuko jopa vielä? Vanhemmille on tehty kysely vanhempaintoiminnasta, viimeisin vastausmäärä n.50 300sta. Pelkona, että vanhempia ei kiinnosta osallistua. Arviointikeskustelut sujuvat myös etänä.

Mankolan yhteinäiskoulu – Vanhempainyhdistyksen etäkokoontumisissa on ollut enemmän osallistujia kuin tavallisesti ja myös toisella paikkakunnalla asuville etävanhemmille on tullut mahdollisuus osallistua (poimittu kyselystä).

Palokan yhtenäiskoulu – Toiminta on pienimuotoista, miten vanhempia saisi mukaan? Etätapaamisia ollut. Ruokailutilanteet ovat rauhoittuneet porrastusten myötä.

Puistokadun päiväkotikoulu – Uudet toimijat eka kertaa mukana. Kiva toimia porukalla myös näin. Koronasta huolimatta homma koululla sujuu. Tervetuloa mukaan Lasten oikeuksien päivän lipunnostoon pe 20.11. klo 8 etänä.

Savulahden päiväkotikoulu – Päiväkotikoulun II toimintavuosi vasta käynnistynyt. Eppuluokalta on saatu houkuteltua uusia jäseniä vanhempaintoimintaan, jota kohtaan rehtori on aktiivinen. Koulun Wilma-tiedotus kiitettävää verrattuna päiväkodin vähäisempään tiedotukseen.

Vaajakummun yhtenäiskoulu – Uusi Marja-rehtori esittäytyi vanhempaintoiminnan kokouksessa. Kurjaa, kun koronan takia ei ole kerhoja. Läksykaveri ilahduttaa eli jos lapsi pois, oma läksykaveri tuo kirjat/läksyt pyytämättä.

Vaajakosken yhtenäiskoulu – Vanhempaintoiminnan tapaamisia on ollut etänä. Suunniteltu päihdevalistus kokonaisuus jäi toteutumatta, mutta yksi iltaluento onnistui. Koululla on ilmennyt ilkivaltaa, jota sitten nauhoitteista ja lasten kertomana yritetty selvitellä. Koronan aiheuttamaa?


Tutustumisten ja koulujen kuulumisten jälkeen Minna ja Tuula jutustelivat illan teemoista:

Kodin ja koulun yhteistyö – miksi, mitä, miten

Kodin ja koulun yhteistyö on kokonaisuus lapsen hyväksi

    • Kiusaamisen 0-toleranssi
    • Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, suvaitsevaisuus
    • Kaikki mukaan ja tietoisiksi toiminnasta ->viestintästrategia 

Onnistuisimmeko kaikessa tässä Yhdessä kasvaen ja oppien:

Yhdessä liikkuen ja lukien epulle /Yhdessä leikkien ja liikkuen päiväkotiin

Aloitammeko yhteisen matkan lukuvuonna 2021-2022:

Kirjauksista käytäntöön - 10 askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä


Minna kertoi, mitä perusopetuslaki ja opetussuunnitelmat (valtakunnallinen ja paikallinen) sanovat kodin ja koulun yhteistyöstä, mitä ovat yleisimmät käytännöt kouluilla ja mitenkä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sivistyksen yhteistyö lähenee SOTE-uudistuksen avulla. (Minna esitys ohessa kokonaisuudessa.)

Tuula kertoi Jyväskylän vanhempainfoorumin halusta kutsua koulut yhteiselle kodin ja koulun yhteistyön kehittämismatkalle ensi lukuvuonna 2021-2022. Käyttäisimme kevään suunnitteluun Suomen Vanhempainliiton uuden oppaan innoittamina: 10 askelta kohti toimivampaa kodin ja koulun yhteistyötä. JVF jätti asian hautumaan kouluille. Kehittämisen rinnalla vanhempia voisi aktivoida mukaan vanhempaintoimintaan Yhdessä liikkuen ja lukien epulle –toiminnalla, jota kannattaisi ruveta kokeilemaan kouluilla ja jota 80 % illan ennakkokyselyyn vastanneista vanhemmista kannatti mm. kiusaamisen ennaltaehkäisevänä toimintana. Yhteiselle kehittämismatkalle lähtö jätettiin hautumaan. 

Lopuksi Tuula kiitti kaikkia osallistujia ja ensi vuonna tavataan! Mukavaa joulun odotusta teille kaikille!
________________________________________________________________________________

Illan ennakkokyselyn tulokset:

Onko teillä ollut vanhempaintoiminnankokouksia etänä?

Kyllä 83 %, Ei 17 % 

Käytetäänkö koulussanne jotain kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja selvittelyn toimintamallia?

Kyllä 56 %, Ei 6 %, En tiedä 44 %

Tiedätkö, mitä on Yhdessä liikkuen ja lukien epulle –toimintamalli?

Kyllä, suurin piirtein 67 %, En juurikaan 33 %

Mitä arvelet, voisiko Yhdessä liikkuen ja lukien epulle –toiminta auttaa kiusaamisen ennaltaehkäisyssä?

Kyllä, luulisin 78 %, En ole varma mutta voisimme ainakin kokeilla 17 %, Ei kannata edes yrittää 0 %, Ehkä, jos 5,6 %

Onko "koulujen sulku vanhemmilta" vaikeuttanut kodin ja koulun yhteistyötä?18 vastausta

Eipä juuri

Osittain kyllä

Luokkatasolla viestintä sujuu hyvin. Ja nykyään opettajilla myös puhelimet käytössä, mikä helpottaa yhteydenpitoa. Vanhempaintoiminnan kannalta tilanne huono tällä hetkellä, yhtään kokousta ei olla etänä järjestetty.

Jonkin verran, esimerkiksi yhteisölliset tapahtumat on jäänyt järjestämättä

On. Ei pääse näkemään opettajia. Vanhempainvartit etänä.

Tavallaan joo, työn aloitus on siirtynyt opetushenkilöstön kiireisen vuoksi

Ei merkittävästi

Joo ja ei.

Niin vähän on kokemusta, että vaikea ottaa kantaa. Ei kai ainakaan merkittävästi.

Kyllä, hieman.

Hieman

Ei kauhean paljon.

Jonkun verran

Jonkin verran. Esim. Vanhempainillat ovat olleet rahallisesti meille tärkeitä kahvitusten myötä.

Ei omalta osaltani, mutta kasvotusten keskustelun puuttuminen on köyhdyttänyt sosiaalista kanssakäymistä.

Onko korona-aika tuonut jotain positiivista koulullenne?14 vastausta

Etätyöskentelyn

Yhteisöllisyys on lisääntynyt

Uusia tapoja tehdä asioita

Etäopetus sopi lapsellemme paremmin kuin lähiopetus, koska ei ollut taustahäiriöitä

Opitaan selviämään eteen tulevista ongelmista

Uutta osaamista verkko opetukseen, alkuvaikeuksien jälkeen

Vanhempainyhdistyksen etäkokoontumisissa ollut enemmän osallistujia kuin tavallisesti ja myös toisella paikkakunnalla asuville etävanhemmille on tullut mahdolliseksi osallistua aktiivisesti toimintaan

Lisää erityisopettajaresurssia. Tarkempaa suunnittelua ja strukturointia.

Uusia innovaatioita toimintaan, mm. isänpäivärastit järjestettiin ja se oli tosi onnistunut juttu!

Verkkotapaamiset ovat tavoittaneet vanhempia hyvin (sellaisiakin, jotka eivät olisi tulleet livevanhempaintapaamiseen)

Digitekniikan käyttö.

Digitaalisten välineiden hallinta on edistynyt sekä oppilaiden että koulun näkökulmasta.

Jos käytetään, niin mitä mallia? Onko se mielestäsi toimiva?9 vastausta

On

En tiedä mallin nimeä, mutta henkilökohtainen mielipide on että toimii. Toisaalta olen kuullut myös tilanteista, että apua ei ole saatu.

Ei

Kiva-koulu, niissä tapauksissa joista olen kuullut, on toiminut hyvin nimenomaan varhaisen puuttumisen välineenä

En tiedä mallin nimeä. Toimii, sillä lapset ja aikuiset kokevat koulupäivät turvallisiksi ja kiusaamista on vain vähän.

KiVa-koulun mallia. En osaa sanoa.

KaPu-mallia. Kokemukset ovat pääosin hyviä, toki kehitettävääkin löytyy.

Verso, aloitettu syyslukukaudella ja neuvotteluja on ollut

Mitkä keinot mielestäsi parhaiten toimisivat kiusaamisen ennaltaehkäisyssä?14 vastausta

Nopea puuttuminen

Yhteisöllisyys ja ilmapiirin luominen luottamukselliseksi. Tunnetaitojen harjoittelua, empatiaharjoitukset.

Toistuva keskustelu oppilaiden kanssa ja tieto siitä, että seuraukset tulevat kiusaajalle eikä kiusatulle, riittävän tiukka puuttuminen

Varhainen puuttuminen

Asioihin puuttuminen varhaisessa vaiheessa, suvaitsevaisuutta lisäämällä

Yhteisöllisyys, koordinoitu varhainen puuttuminen

Yhteisöllisyys, osallisuus, eriarvoisuuden vähentäminen, yhdenvertaisuuden korostaminen, erilaisuuden hyväksyminen. Ystävällisyys. Kiltteys. Joustavuus.

Tietoisuuden lisääminen ja tiedottaminen koulun käytännöistä, asiasta yhdessä keskustelu

Ennaltaehkäisy tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisella, arvokasvatuksella ja oppilaiden omien vahvuuksien tukemisella. Nämä ovat tärkeitä myös koulun aikuisille itselleen. Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen on myös erittäin tärkeää.

Ryhmien ryhmäyttämiseen ja ohjaamiseen ryhminä tulisi käyttää enemmän paukkuja sekä huolehtia koko koulun yhteisöllisyydestä; tulisi kasvattaa toisten kunnioittamiseen ja hyväksymiseen; vanhempien tulisi toimia esimerkillisesti

Asioista keskustelu, kaikkien kanssa yhdessä toimiminen

Ennaltaehkäisy, niin ettei kiusaamistilanteita syntyisi. Sosiaalisten taitojen harjoittelu. Draamatyöskentely.

Ryhmäyttäminen, keskustelu lasten kanssa siitä, mitä kiusaaminen on, aikuisten läsnäolo myös välitunneilla, muustakin kuin kouluaineista keskustelu, kiusaamistilanteiden tarkka purku

Mikä on sinusta tärkeintä kodin ja koulun yhteistyössä?18 vastausta

Viestintä

Kuulumisten vaihto, että tiedetään missä mennään

Avoimuus ja rehellisyys molemmin puolin.

Tiedon kulku/viestintä

Luottamus ja jatkuva tiedonkulku

Turvallinen koulu lapsille

Vuorovaikutus ja toisten arjen ymmärtäminen, vanhempien vertaistuki

Mahdollisimman ison joukon mahdollisuus osallistua, rehtorin kiinnostus asiaa kohtaan

Riitävä ajantasainen viestintä ja aito osallisuus

Toimiva vuoropuhelu ja matala kynnys yhteydenottoihin, aktiivinen viestintä puolin ja toisin

Kuunteleminen, puolin ja toisin.

Kuulluksi tuleminen

Avoimuus, molemmin puolinen näkemys asioihin. (opettaja kuuntelee perheen ehdotuksia ja vanhemmat opettajien. Yhdessä pohditaan mikä on parhaaksi

Tiedon kulku ja tullaan koulun väenkin kanssa tutummiski

Avoimuus ja luottamus.

Avoimuus, kiireetön keskustelukanava/tilaisuus (ei tällä hetkellä toimi), keskustelukulttuurin tulisi olla myös vuorovaikutteista, ei vain sääntöjä ja ohjeita sanelevaa

Mikä saa sinut osallistumaan koulunne vanhempaintoimintaan?18 vastausta

Oma kiinnostus

Halu vaikuttaa lasten hyvinvointiin koulussa

Halu vaikuttaa asioihin.

Yhteisöllisyyden tukeminen ja vaikuttamisen mahdollisuus

Kun kukaan muu ei suostunut

Lasten hyvinvoinnin edistäminen

Halu tietää tarkemmin mitä koulussa tapahtuu

Mukava ja aktiivinen toimijaporukka, mahdollisuus saada jotain konkreettista aikaan oman alueen lasten ja perheiden hyväksi

Kiinnostus koulua kohtaan. Lisäksi pidän meidän koulusta.

Olen kiinnostunut pitämään itseni kartalla ja lisäämään omaa osaamistani lapseni koulunkäynnin tukemisessa + siinä sivussa vaikuttamaan tarvittaessa yhteisiin asioihin.

Minua pyydettiin mukaan. Minulla on kiinnostusta koulumaailmaan ja lasten hyvinvointiin, sekä yleisesti halu toimia yhteiseksi hyväksi.

Mahtava kouluyhdistys, joka pystyy vaikuttamaan; halu toimia yhteisön hyväksi

Halu auttaa koulua päiväkotia ja perheitä.

Tieto koulun tapahtumista

Halu vaikuttaa ja osallistua.

Lopuksi kerro vielä, mitä toivot kaupungin vanhempien välisestä yhteistyöstä? Mitä toivot, että Jyväskylän vanhempainfoorumi tekee? Kiitos!12 vastausta

Me maksetaan tää hupi joten pitää vähän katsoa perään

Jatkaa tätä työtä mitä nyt ollaan tekemässä, edistää kodin ja koulun yhteistyötä sekä lisää perheiden/lasten hyvinvointia.

Viestintää ja vuorovaikutusta. Koota yhteen toimijoiden huolia/toiveita ja viedä niitä eteenpäin verkostoon, jossa asioita voitaisiin edistää.

Pohtii ja saattaa voimaan keinoja, joilla kiusaaminen saadaan kuriin. Nollatoleranssi tähän!

Yhteistyön jatkaminen eri koulujen vanhempien kesken, hyvien käytänteiden jakaminen muille kouluille. Vertaistukea vanhemmille.

Vinkkejä kodin ja koulun yhteistyöhön

Korona-aikana ja miksei myöhemminkin tasokkaat striimatut asiantuntijaluennot tai vastaavat, joihin voisi osallistua kotoa pienellä vaivalla ja saada vinkkejä oman nuorison kanssa toimimiseen

Kerää kaikkien vanhempien äänen. Vaikuttamistyö. Osallisuus.

Esim. järjestää yhteisistä teemoista luentoja, pitää vanhempia kartalla ajankohtaisista asioista, jotta voidaan tarvittaessa niitä nostaa esille omassa koulussa.

Tiedonkulkua ja hyvien käytänteiden tietojen vaihtoa

Kiireetöntä yhteisöllisyyttä!

Muistio Pj&sihteeriklubin etätapaamisesta 14.5.2020

Etätapaamisessa oli mukana:

Kymmenen koulua: Janakka, Puistokatu, Halssila, Keltinmäki, Huhtasuo, Kilpinen, Kuokkala, Mankola, Palokka, Vaajakoski

Jyväskylän kaupungilta Seppo Huhtiniemi, Minna Kuutti, Anne Heino, Tanja Räty

Jyväskylän vanhempainfoorumin hallitus Kari Tanninen, Eeva-Liisa Tilkanen, Minna Kunnari, Riikka Happonen ja Heljä Viikki sekä Tuula Jormakka

Yhteenveto illasta:
Ilta rakentui Opetushallituksen Olli-Pekka Heinosen blogin teemoihin liittyen sekä kaupungin tekemän poikkeusajan kyselyn ympärille. Lähiopetuksen kaksi viikkoa ennen kesälomaa ovat tärkeitä sillan rakentajia tulevaisuutta ja syksyä ajatellen. On tärkeää kohdata lapset tunnetasolla ja varmistaa, että kaikki on hyvin, niin oppiminen kuin muukin hyvinvointi.

Jyväskylän kaupunki on kartoittamassa toukokuun aikana sähköisellä lomakkeella jokaisen oppilaan tilanteen ja näin saadaan yhteenvetona selville myös luokan, koulun ja koko kaupungin tilanne. Illan aikana esitettiin toive, että koska lapset ovat juuri olleet vanhempiensa tukemana etäopetuksessa kaksi kuukautta, tulisi muutama kysymys esittää myös vanhemmille - heillähän on juuri nyt paljon tietoa lapsen etäajan hyvinvoinnista. Ja koska vanhemmat ovat olleet merkittävän kuormituksen alla etäopetuksesta ja koronasta johtuen, tulisi myös perheen kokonaistilanne kysyä jollain muotoa. Kysymyksellä varmistettaisiin perheen kokonaistilanne ja kopin saisi jokin ammattitaho, joka voisi tarttua perheen pieneenkin signaaliin avuntarpeesta. Illassa esitettiin myös toive, että kouluilla oppilashuollon henkilöstö tapaisi luokat näiden kahden viikon aikana ja "kuulisi ja valaisi toivoa ja uskoa lapsiin" omaa ammattitaitoaan käyttäen.

Yhteisesti illassa todettiin, että etäopetusaikana koti ja koulu ovat kasvaneet yhdessä yhteistyöhön ihan uudella tavalla - molempien ymmärrys toisistaan ja toistensa tärkeydestä on tullut konkreettiseksi. Hyvinvoinnin varmistamisessa koulun yhteisöllisellä oppilashuollolla, jossa vanhempien kuuluu olla tiiviisti mukana, on tärkeä merkitys. Digitaitojen loikka koko kouluyhteisölle (oppilaat, opettajat, vanhemmat) on selkeä! Etäajasta kiitos kuuluu niin kouluille kuin kodeillekin, ja erityisesti lapsille ja nuorille!

Illan esitykset:

Minna Kuutti
toi iltaan kaupungin perusopetuspalvelujen terveiset sekä kertoi kaupungin tasolla kouluun paluun "turvatoimista": https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-05-13_erityisjarjestelyilla-turvallinen-paluu-lahiopetukseen-jyvaskylan-kouluissa

Tanja Räty esitteli koko kaupungin tulokset Poikkeusajan opetusjärjestelyt -kyselystä sekä kertoi kaupungin sivuilta löytyvän vastauksia kyselyssä esitettyihin kysymyksiin ( https://www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus-jyvaskylassa/jyvaskylan-koulujen-varautuminen-koronavirukseen/yleisimmat-kysytyt ). Tulokset kokonaisuudessaan tulevat sivuille myöhemmin. Yhteenvetona tuloksista voisi sanoa seuraavaa:

Kyselyyn vastattiin tasaisesti joka luokka-asteelta ja suurin osa vastaajista (3827 kpl) oli etäopetuksen huoltajia.

Etäopetuksessa lapset käyttivät (tavallisin laite ensin): älypuhelin, kannettava, tabletti (51%), pöytäkone.

Opettajan ja/tai ohjaajan yhteyttä oppilaaseen pidettiin sopivana 85 % mielestä, liian harvoin 14 % ja jopa liian usein 1 %.

Oppilaan työmäärää piti sopivana 81 %, liian suurena 14 % ja liian vähäisenä 5 %.

Etäopetuksessa toimivaa oli ollut mm. työskentelyrauha, itseohjautuvuus ja oma vastuunotto, videoyhteys oppilaisiin sekä digitaitojen (TVT) haltuunotto.

Haastavaa oli ollut kirjavat käytännöt ja useat kanavat, perinteisemmän/opettajajohtoisen opetuksen vähäisyys, tekniset ongelmat, viestinnän onnistuminen kodin ja koulun välillä sekä tuen tarpeisiin vastaaminen etänä.

Päivärytmin oli saanut pidettyä säännöllisenä 90 % perheistä, 7 % oli haasteita ja 3 % ei osannut sanoa.

Kysymykseen "Kuinka koulut ja opetuspalvelut ovat mielestäsi onnistuneet poikkeusolojen aikaisessa tiedottamisessa" vastattiin seuraavasti: hyvin 71 %, kohtalaisesti 26 % ja huonosti 3 %.

"Onko koulusta saanut riittävästi tukea tehtävistä suoriutumiseen?" vastattiin: kyllä 73 %, ei 13 %, ei osaa sanoa 14 %.

Huoltajien riittävää tiedon saantia lapsen opiskelun sujumisesta etäaikana arivoitiin seuraavasti: kyllä 74 % ja ei 26 %.

Anne Heino, oppimisen tuen asiantuntija, kertoi oppimisen ja koulunkäynnin tuesta sekä toukokuun aikana tehtävästä oppilaskohtaisesta kartoituksesta (koko esitys ohessa). Lapsen oppiminen ja hyvinvointi taataan kodin ja koulun yhteistyöllä ja yhteisellä ymmärryksellä.

Seppo Huhtiniemi kertoi oppilashuollosta: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-05-08_oppilashuollon-ja-kouluterveyden-palvelut-kouluilla-1452020-alkaen

Muistio Pj&sihteeriklubin kuusenkaatajaisista 16.1.2020

Kuusenkaatajaiset Kuokkalan yhtenäiskoululla to 16.1.2020 18-20

Teimme uuden ennätyksen koulujen määrässä mukana: 14 koulua!

Happonen Riikka Huhtasuon yhtenäiskoulu

Kainulainen Johanna Keljonkankaan koulu

Pernu Ira Keltinmäen koulu

Hokkanen Mari Keski-Palokan koulu

Kunnari Minna Kilpisen yhtenäiskoulu

Pasanen Niina Kuohun päiväkotikoulu

2 edustajaa Kuokkalan yhtenäiskoulu

Wusu Veera Kypärämäen koulu

Knoll Johanna

Pihkasalo Katja Mankolan yhtenäiskoulu

Tanninen Kari (Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n hallituksen pj.)

Viikki Heljä Palokan yhtenäiskoulu

Hirsjärvi Senja Puistokadun päiväkotikoulu

Karjalainen Leena

Minkkinen Saara Savulahden päiväkotikoulu

Hokkanen Mari

Humalajärvi Niina Vaajakummun yhtenäiskoulu

Koskela Helena Viitaniemen koulu

Muuta paikallaolijat

Tuokko Irina Sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Seppo Pulkkinen, rehtori Kuokkalan yhtenäiskoulu

Päivi Järvinen, vararehtori

Räty Tanja Kasvun ja oppimisen palvelut

Huhtiniemi Seppo Oppilashuollon palvelupäällikkö

Leveelahti Anri Suomen Vanhempainliitto

Jormakka Tuula Jyväskylän vanhempainfoorumi, Lyseon ja Schildtin lukiot

Esittelyjen ja tervetulotoivotusten jälkeen Tuula kertoi lyhyesti Jyväskylän vanhempainfoorumin toiminnasta (esitys ohessa) ja Anri Leveelahti Suomen Vanhempainliiton toiminnasta (esitys ohessa).

Vielä ennen illan varsinaista aihetta kuulimme Kuokkalan yhteinäiskoulusta rehtorien kertomana (esitys ohessa, tulossa). Oli kiva tutustua kouluunne - kiitokset mahdollisuudesta.

Yhteisöllinen oppilashuolto oli illan työpajojen aiheena ja oppilashuollon palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi alusti teemasta (esitys ohessa). Työpajat (erillinen muistio ohessa) veti Tanja Räty, joka totesi vanhempien ohjaamisen haastavammaksi kuin normaalisti. Illan aikana kävi selväksi, että niin vanhemmat kuin koulut tarvitsevat lisätietoa yhteisöllisestä oppilashuollosta - olemme kuitenkin hyvällä alulla ja jotkin koulut ovat selvästi pidemmällä kuin toiset vanhempien osallistamisessa tähän mukaan.

Illan lopuksi Huhtasuon yhtenäiskoulun vanhempaintoimija valittiin Vuoden Vanhempaintoimijaksi 2019, Viitaniemen koulu Vuoden Vanhempainvälähdyksen 2019 saajaksi sekä erikoismaininta annettiin Palokan yhtenäsikoulun vanhempaitoimikunnalle. (erillinen julkaisu perusteluilla ja kuvalla kohdassa Vuoden Vanhempaintoimija ja -välähdys)

Suomen Vanhempainliitto muisti Jyväskylän vanhempainfoorumin 10.-vuotistaivalta 200e lahjakortilla.

Kiitos mukanaolosta kaikille - tapaamisiin seuraavassa!

Pj&sihteeriklubi 3.10.2019 klo 18-20 Viherlandiassa - Muistio

Pj&sihteeriklubi Viherlandiassa to 3.10.2019 klo 18-20 (numerointi kopioitaessa meni sekaisin)

Lokakuisena torstaina kokoontui kaikkiaan 22 vanhempaa Jyväskylän kouluista Pj&sihteeriklubin merkeissä Viherlandiaan lukuvuoden 2019-2020 ensimmäiseen tapaamiseen. Mukana oli jälleen n. 1/3 Jyväskylän kouluista ja mikä parasta, uusiakin kouluja. Mukana oli kaupungin perusopetuspalveluiden edustajana Tanja Räty.

 1. Esittäytyminen ja ajankohtaiset kuulumiset kouluilta lyhyesti:
 • Halssilan koulu/Emmi: uutena jäsenenä vaatii opiskelua
 • Huhtasuon yhtenäiskoulu/Riikka ja Maxim: yhteistyö koulun kanssa tuo tulosta
 • Kilpisen yhteinäiskoulu/Minna: ei vanhempaintoimintaa, oli Yhdessä liikkuen epulle –pilottikoulu kuitenkin 2018-2019 hyvin tuloksin
 • Kuohun päiväkotikoulu/Niina ja Maarit: viipalekoulun vuokrasopimuksen päättyminen, ennusteet näyttävät kasvavaa lapsiperhemäärää
 • Lohikosken koulu/Henni ja Petra: seesteinen hetki, hyvä yhteistyö
 • Mankolan yhtenäiskoulu/Annakaisa, Katja ja Tiina: pieni aktiivinen porukka, vanhempainyhdistys hankkii ja kustantaa välituntivälineitä koulun/oppilaiden toiveiden mukaan
 • Palokan yhtenäiskoulu/Heljä: kerhorahojen anominen kiinnostaa, 9.10. peli- ja someilta
 • Puistokadun päiväkotikoulu/Senja: vanhempien esittäytymiseen toisilleen ei ollut aikaa koulun vanhempainillassa
 • Tikan koulu/Krista ja Ulla (myös Kuokkalan koulun vanhempi): kodin ja koulun yhteistyötä edistetään aktiivisesti, huolena lakkautettava jääkenttä läheltä
 • Vaajakummun yhtenäiskoulu/Niina: vanhempaintoimijana pj. Niina osallistunut terveydellisten olojen tarkastukseen (Terveydenhuoltolaki -> oppilaitostarkastus)
 • Viitaniemen koulu/Anne ja Helena: valokuvaus, vanhempainyhdistys sai 17 uutta jäsentä leffalippu-kokeilun ansiosta (tule mukaan, saat leffalipun) – WAU! 
 1. Tanja Räty kertoi ajankohtaisia asioita perusopetuspalveluilta (kertaa esitys nettisivuiltamme)
 • Kodin ja koulun yhteistyötä ohjaa perusopetuslaki ja opetussuunnitelma
 • on vanhempainyhdistyksiä, on vanhempaintoimikuntia, on muita, on JVF J
 • Kannustaen kouluun –hanke, neljällä koululla uutta - kasvatusohjaajat!
 • OPH:n uudet linjaukset arviointiin
 • Oppimisen tuen rakenteiden selvitystyö
 •  
 1. Jyväskylän vanhempainfoorumi kertoi omia 10v-synttärivuosikuulumisia (esitys nettisivuillamme), ja näissä nostoissa esityksestämme pyydämme teidän vanhempien apua ja mukaantuloa apukäsiksi!:
 • Vanhempainfoorumi-tapahtumat yhdessä Kumppanuusfoorumin kanssa eli Oo mun kaa –illat HopLopissa ma 28.10. klo 16-20 sekä ke 13.11. klo 16-20. Vanhempi, tule mukaan infopisteellemme kertomaan mm. Pj&sihteeriklubista, kodin ja koulun yhteistyöstä, hyvistä käytänteistä sekä kehitystyöstämme kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen kasvatusyhteisöissä (päiväkodit, koulut, toinen aste). Olemme hyvässä alussa – yhdessä! Ilmoittaudu: vanhempainfoorumi.jkl[at]gmail.com
 • KEOS2019 Paviljongissa la 16.11. klo 8.30-15.30, jossa Jyväskylän vanhempainfoorumilla ja Suomen Vanhempainliitolla on oma hanketoripaikka. Vanhempi, tule mukaan apukäsiksi infopisteeseemme – Jyväskylän vanhempainfoorumi maksaa 40 euron hintaisen sisäänpääsyn (sis. lounaan). Ilmoittautuminen loppuu jo to 24.10., joten toimi nopeasti ja ilmoittaudu: vanhempainfoorumi.jkl[at]gmail.com. Pieni työpanos riittää ja saat suurimman osan ajasta kierrellä vapasti J! Tänä vuonna tapahtuma kokoaa yhteen lähes 4000 opetusalan ammattilaista varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle: opiskelijoita, vanhempia, kunnan päättäjiä ja viranomaisia.Erillisiä työpajoja ei ole, vaan ohjelma sekä muut toiminnot ovat Paviljongin hallitilassa verhoilla erotetuissa koulutustiloissa sekä aulassa ja käytävillä.
  Dialogis järjestää kaksi työpajaa Dialogisista tunne- ja olotilakorteista. Lisäksi yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät, sekä kansainvälinen EduFutura Forum tuovat oman ohjelmansa avoimeksi koko KEOS-kävijäkunnalle. Lue lisää täältä https://peda.net/jyvaskyla/keos
 •  
 • KEOS2019 -tapahtuman pääteema on kansainvälisyys: "Ei ole toisia - on vain meitä". Päivässä keskitytään kansainvälisyyden erilaisiin ilmenemismuotoihin (maahanmuutto, koulutusvienti, kielitaito, erilaiset kulttuurit), globaaleihin kysymyksiin (ilmastonmuutos, turvallisuus, kestävä kehitys) sekä suomalaisen koulutuksen vahvuuksiin ja uusiin innovaatioihin (tasa-arvo, erityisopetus, arviointi, työsuojelu, työhyvinvointi, opettajankoulutus, digitalisaatio). Päivän ohjelma täyttää VESO-kriteerit.
 • Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja syventäminen, mm. perehdytyksen suunnittelu, jatkuu Ruusupuiston kokoonpanon (kaupunki, yliopisto, AVI, Suomen Vanhempainliitto ja me kaikki vanhemmat Jyväskylän vanhempainfoorumin kautta) johdolla. Tule mukaan aktiivitoimijaksi lastemme hyvinvoinniksi! 
 •  
 1. Työpajat – alla työpaja (4) ja sen purku

 

Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

 

Ryhmä 1 (Senjan ryhmä):

Kysymys: Mikä on se tärkein asia?

 

Perehdytys

Vanhempainliitto on kattojärjestönä hyvä, vanhempaintoiminnan perehdytyspaketti on ok. Tarvittaisiin lisäksi tietoa Jyväskylän omista nyansseista, alueellisista toimista jne. Eli tietoa/perehdytyspaketti Jyväskylän vanhempaintoimintaan tms.

 

Motivointi

Miten saadaan ne kaikki 600 muuta vanhempaa mukaan? Motivointi, toiminnan imu, vastuunjako, talkootyö – onko intoa? Miten saattaminen mukaan vanhempaintoimintaan tapahtuu? Toiminta on ennaltaehkäisevää, syrjäytymistä ehkäisevää, hyvinvointia tukevaa. Vanhempainillan jälkeen pohdittua: ”Me ollaan käyty samoissa vanhempainilloissa vuosia, miten me ei tunneta toisiamme?” -> Ei näin.

 

Viestintä

Luokan sisäiseen viestintään kannustaminen ja sen mahdollistaminen, esim. Whatsapp-ryhmät. Koulussa toiminnasta sopiminen, lapset järjestävät itse esim. diskon -> yhteisöllisyys sitä kautta. Viestintä vanhempaintoiminnan kokouksista koko koululle. Joka luokalta/vuosiluokalta olisi hyvä olla 2 edustajaa. Viestinnän tulisi olla selkokieltä ja monikielisyyden huomioivaa.

 

Rehtori

Rehtorin aktiivisuus ja into tärkeintä.

 

Toiminta

Tapahtumanjärjestäjän muistilista, mitä pitää tehdä ja minne ilmoittaa. Koululla iltakahvit, pelailua, yhteissählyä yms. yhteistä toimintaa? Piha/koulu osana perheen arkea -> miten käytetään muulloinkin kuin koulupäivän aikana?

 

Vastaus kysymykseen:

Kaikkia vanhempia kiinnostaa oma lapsi ja myös ne muiden lapset.

”Sun lapsi on tärkeä – me ollaan tässä yhdessä.”

 

 

Ryhmä 2 (Tanjan ryhmä):

 

Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

 • Erilaisia malleja eri kouluille?
 • Vanhempaintoimijan kokoukseen ajankohtainen teema mukaan -> asiantuntija rehtorin kaveriksi
 • haastetaan vanhempaintoimijat pohtimaan menetelmiä
 • työpajapaketti
 • hyvät käytänteet verkkosivuille (JVF)
 • perehdytyspaketti, jota muokataan

 

Ryhmä 3 (Tiinan ryhmä):

Mitä on oppilaitosturvallisuus?

 • Henkinen/psyykkinen turvallisuus
  • tietosuoja, yksityisyyden suoja
  • tieto, että voi saada apua ja mistä sitä saa
  • riittävä tieto oppilaalla, mihin voi olla yhteydessä, jos tarvitsee apua, vaikka koulun ulkopuolelta
 • Fyysinen
  • koskemattomuus
  • rajojen kunnioittaminen, erilaisuuden ymmärtäminen
  • turvallinen olo mennä kouluun
 • Turvallinen ympäristö/tilat
  • esteettömät, tarkoituksenmukaiset
  • poistumisharjoitukset
  • sisälle suojautumisen harjoitukset
  • ison koulun tilat kaikille tutuksi (vrt. uhkatilanne)
  • tilat hyvässä kunnossa ja huollettu
  • olisi vaihtoehtoja järkevälle tekemiselle, jotta ei ajaudu vähemmän fiksuun tekemiseen

 

Ryhmä 4 (Kristan ryhmä):

Miten vanhemmat osallistuvat koulussa oppimisen ja työskentelyn arviointiin?

 • arvioinnin menetelmät ja perusteet vanhemmille tutuiksi (mm. arviointikeskustelussa)
  • vanhemmat voivat kertoa opettajalle myös lapsen työskentelyn vahvuuksista
 • oppimisprosessi ratkaisee, ei pelkkä lopputuote!
 • kokeen jälkeen myös vanhemmat ja lapsi voivat esim. sanallisesti arvioida koesuoritusta
 • arvioinnin ydintä olisi löytää oppilaan vahvuudet (ehkä kehityskohteetkin) -> mutta kannustava palaute tärkeintä
 • kokonaisvaltainen arviointi, muitakin keinoja kuin koe

 

 1. Illan viimeiset sanat pikaisesti ja kiitokset teille kaikille

Meillä oli jälleen kerran kiva ilta! Oli mukavaa saada uusia kouluja mukaan ja huomata edistystä meissä kaikissa vanhoissa – menemme yhdessä eteenpäin! Ehdottipa Mankolan koulun vanhempainyhdistys myös, että ”voisimme alkaa kokoontumaan eri kouluilla” – mitä mieltä olette, kiitos palautteesta. Illan loppukäsiäänestyksessä totesimme, että enemmän nousi käsiä pystyyn kuin jäi käsiä alas kysyttäessä ”Oliko hyödyllinen ja kiva ilta?” sekä selvästi enemmän käsiä nousi pystyyn ”joulun jälkeen” kohdassa kysyttäessä ”Milloinka pidetään seuraava Pj&sihteeriklubi, jossa palkitaan Vuoden vanhempaintoimija 2019 sekä Vuoden vanhempainvälähdys 2019?”:

Tervetuloa Pj&sihteeriklubin Kuusenkaatajaisiin to 16.1.2020!

Illassa valitaan Vuoden vanhempaintoimija 2019 sekä Vuoden vanhempainvälähdys 2019 sen perusteella, mitä te koulut (vanhemmat, rehtorit, opettajat) olette täyttäneet koulunne kohdalle tänne: https://urly.fi/12cC Paikka varmistuu myöhemmin.

Liitteet:

Pj&sihteeriklubi03102019Muistio.docx

Kevään 2019 Pj&sihteeriklubi 9.5. Cygnaeustalolla

Torstaina 9.5.2019 kokoontui Cygnaeustalolle AVI:n vieraiksi vaikuttava joukko Jyväskylän koulujen vanhempia. Mukana oli kymmenen koulua: Lohikoski, Keljonkangas, Kuohu, Mankola, Palokka, Tikka, Tikkakoski, Vaajakoski, Vaajakumpu ja Viitaniemi. Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä kertoi AVI:sta ja sovimme, että syksyllä kokoonnumme pohtimaan tarkemmin mm. kerhoavustusten anomista sekä vanhempien tiedon lisäämistä kodin ja koulun yhteistyön onnistumiseksi (vanhempien/vanhempaintoimijoiden perehdytyskoulutus yhteisölliseen toimintakulttuuriin). Kiitos AVI vielä kerran mahtavista tarjoiluista sekä tilasta!

Jyväskylän kaupungin perhekeskustyöntekijä Sari Paananen kertoi perhekeskusverkostoista, joita on Jyväskylässä 11. Perhekeskusverkosto on "yhteistyöalusta" kunkin alueen kaikille lasten, nuorten ja perheiden parissa toimiville tahoille sekä tietysti meille vanhemmille. Perhekompassista löydät lisää tietoa perhekeskusverkostoista sekä muutenkin kaiken tiedon perheesi hyvinvointiin - tai ainakin tahon, joka sinua siinä auttaa:
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/perhekompassi

Kumppanuusfoorumi on luotu yhteistyöfoorumiksi kaikille Jyväskylän 11 perhekeskusverkostolle ja ensi syksyn Vanhempainfoorumi-tapahtuma SuperParkissa ma 28.10. klo 16-20 on meidän vanhempien ja kaupungin lasten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten yhteisponnistus. Tulkaa mukaan kaikki vanhemmat tekemään onnistuvaa tapahtumaa, joka samalla toimii Jyväskylän vanhempainfoorumin 10 v.-synttärijuhlana!

Koulutusjohtamisen Instituutin johtaja Mika Risku toi iltaan yliopiston terveiset - yhteistyötä, joka on alkanut Mikan ja pj. Karimme tuttuudesta, on tehty jo kaksi vuotta! Mika kertoi terveisiä Viron Aivar Hallerilta (Viron vanhempainyhdistyksen pj sekä myös EPA:n pj, European Parents Assosiation) yhteistyön etenemisestä - mukava tietää kansainvälisestä vanhempaintoiminnasta myös Jyväskylässä. Syksyllä opettajankoulutuslaitoksella alkaa opiskelijoiden kotiryhmä, jonka aiheena on koulutusjohtaminen ja syksyllä 2020 suunnitelmissa on kotiryhmän alkaminen kodin ja koulun yhteistyön ympärille - opettajan identiteetin rakentuminen kodin ja koulun yhteistyöhön heti alusta alkaen on lasten edun mukaista! Johtajan rooli organisaatiossa on äärimmäisen tärkeä. Rehtori on koulun johtaja - Mikan & co:n "rehtorikoulussa" vanhemmat saavat ansaitsemansa huomion.

Illan ryhmätöissä mietittiin kodin ja koulun yhteistyön sekä vanhempaintoiminnan nykyhetkeä, tulevaisuutta ja toiveita (ryhmätöiden anti avattu alla). Kiitos teille kaikille - toitte esille tarpeita, joita alamme syksyllä yhdessä työstää ja joiden kehittämisestä on jo sovittu kaupungin perusopetuspalvelujen kanssa:
 1. Pereydytyskoulutus vanhemille/vanhempaintoimijoille
 2. Koulutus/tietopaketti rehtoreille kodin ja koulun yhteistyöstä
 3. Yhdessä liikkuen epulle -toimintamalli
 4. Kouluvalokuvaus
Vanhemmat, olemme päiväkodin/koulun/oppilaitoksen tärkein kumppani. Avuksemme lapsemme kasvatustehtävään tarvitsemme em. lisäksi kaikkia lasten, nuorten ja meidän vanhempien hyvinvoinnintiin erikoistuneita ammattilaisia. Ennen vanhemmat kasvattivat lapsiaan laajoissa perheyhteisöissä kylissä, joissa ei tunnettu digiä eikä piriä ja yksinäisyys oli harvinaista. Nyt kasvatamme lapsiamme yksilöllisiksi ydinperheissä kaupungeissa yksityisyyttämme vaalien, maailmassa, jossa tietoa on rajattomasti saatavilla ja jota yksittäisen vanhemman on mahdotonta hallita. Mutta yhteistyöllä me vanhemmat - yhdessä ammattilaisten kanssa - selviämme tästä maailman ihanimmasta asiasta: vanhempana olosta!

Nähdään syksyn tapahtumissa!

________________________________________________________________________________________________________________________________
Illan ryhmätöiden purku:

1. Kodin ja koulun yhteistyö - mitä se on koulullasi tänään?
 • erilaisia tapahtumia, väline- ja tarvikehankinnat kouluille (ryhmä 1)
 • tapahtumapäivät, rehtorin aamukahvit, arviointikeskustelut, vanhempainillat, Wilma, vanhempaintoimikunnan yhteysopettaja (ryhmä 2)
 • Wilma-viestintä, Kodin ja Koulun päivä, opetuksen seuraaminen, apuopettajat, vanhemmat esittelevät ammattejaan (ryhmä 3)
 • arviointikeskustelut, Wilma, puhelinkeskustelut, vanhempainillat, teemaillat (ryhmä 4)

2. Vanhempaintoiminta - mitä se on koulullasi tänään?
 • monipuolista, vaatii lisää toimijoita (ryhmä 1)
 • aktiivisia vanhempia on vähän, ry vai ei (ryhmä 2)
 • reilun kaverin ruusut, stipendit, markkinat, joulumyyjäiset, varainkeruu, luentoja, rynkeby-juoksu, energiajuomakielto (ryhmä 3
 • avoin kutsu kaikille, someryhmät, koulun tapahtumiin osallistuminen, tapahtumien järjestäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen (ryhmä 4)

3. Missä asioissa ja miksi koulun tulisi tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa?
 • "kaikki" lähtee kotoa (ryhmä 1)
 • laki edellyttää, vanhempien asiantuntijuuden hyödyntäminen (ryhmä 2)
 • vanhemmat oppivat tuntemaan toisia perheitä, Yhdessä liikkuen epulle, yhteisöllisyys (ryhmä 3)
 • koulun ja arjen yhteensovittaminen, erityislasten kanssa tiiviimmin (ryhmä 4) 

4. Mitä toiveita sinulla on näiden suhteen omassa roolissasi?
 • vanhempien aktivointi (ryhmä 1)
 • tärkeää saada olla mukana koulun arjessa mm. jotta tuntisi arjen, tuoda lapsen muutkin ominaisuudet esille (ryhmä 2)
 • enemmän osallistujia, mielekästä toimintaa -> hyöty (ryhmä 3)
 • ulkopuoliset toimijat kouluihin, muutokseen rohkaiseminen, hyvien toimintatapojen jakaminen (ryhmä 4)

Liitteet:

Pj&sihteeriklubi09052019.pptx

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä