Ajankohtaista

"Lapset ja vanhemmat ovat TIELLÄ!" Seminaari vanhempien, lasten ja nuorten osallisuudesta liikennesuunnittelussa 26.10. klo 18.00

"Lapset ja vanhemmat ovat TIELLÄ!" Seminaari vanhempien, lasten ja nuorten osallisuudesta liikennesuunnittelussa 26.10. klo 18.00
 
Jyväskylä kertoo kaupunkistrategiassaan olevansa sivistyskaupunki, joka haluaa edistää kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä toimintansa avoimuutta. Mutta ovatko kaupunkilaiset lähinnä viranhaltijoiden tiellä? Voisivatko he olla voimavara, jonka avulla voimme rakentaa yhdessä parempaa kaupunkiympäristöä? Näistä teemoista keskustellaan keskiviikkoillan 26.10. aikana.
 
Ke 26.10.2022 klo 18.00–20.30
Sataman Viilu (osoite Satamakatu 10, Jyväskylä)
 
Kuljettaja-vilkuttaa-lapselle-Kuva-Liikenneturva-Nina-Monkkonen-s.jpg
Kuva: Liikenneturva (Niina Mönkkönen)
Tilaisuuteen ovat tervetulleita Jyväskylän koulujen vanhempaintoimikunnissa mukana olevat sekä yleensäkin liikenneturvallisuudesta ja asukkaiden osallisuudesta kiinnostuneet.
 
Ilmoittautuminen: 20.10.2022 mennessä osoitteeseen vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com (jos osallistut illalliselle, ilmoita myös mahdolliset ruokavaliorajoitukset)
 
Ohjelma
 
18.00 Illallinen alkaa (buffet)
18.45 Tervetulosanat: Puheenjohtaja Kari Tanninen, Jyväskylän vanhempainfoorumi ry.
 
18.50 Asiantuntija-alustukset: 
 
Osallisuus ja todellisuus: asukkaat ja vanhemmat kunnan voimavarana vai riesana? Professori Hannu Heikkinen, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos
Näin kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon. Kaupunkisosiologian dosentti Pasi Mäenpää, Helsingin ylipisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Kaupunkitutkimusinstituutti
Mitä on osallistava liikennesuunnittelu – kokemuksia Turusta. Projektikoordinaattori Anna-Kaisa Montonen, Turun kaupunki, kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus
 
n. 19.30 Pyydetyt kommenttipuheenvuorot:
Jyväskylän vanhempainfoorumin hallituksen jäsen Tuula Jormakka
Erikoissuunnittelija Tanja Räty, Jyväskylän kaupunki, Sivistyspalvelut
Liikennejärjestelmäpäällikkö Hannu Onkila, Jyväskylän kaupunki, Kaupunkisuunnittelu
Yhteyspäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva
Vuorovaikutussuunnittelija Kaisa Ristimella, Jyväskylän kaupunki, Liikenne- ja viheralueet
Rehtori, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, Jyväskylän kaupunki
 
n. 19.40 Kommentteja, kysymyksiä ja keskustelua alustusten pohjalta
 
Illan juontajana toimii yliopistonopettaja Johanna Kainulainen, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos
 
Tilaisuuden järjestää Jyväskylän vanhempainfoorumi ry yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa. 
 
Lisätietoja tapahtumasta:
Hannu L. T. Heikkinen
Koulutuksen tutkimuslaitos
hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi

Perheen selviytyminen yhdessä toimien Kortetalolla tiistaina 20.9.2022 klo 18-20 (kahvi/tee klo 17.30 alkaen)

Tervetuloa Haukkalan säätiön ja Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n järjestämään alustus- ja keskustelutilaisuuteen!
Perheen selviytyminen (resilienssi) yhdessä toimien (klikkaa tiedostoa ja näet itse 2-sivuisen kutsun, jossa ohjelma ja mm. parkkiohjeet)
Tiistaina 20.9.2022 klo 18.00–20.00 Kortepohjan päiväkotikoulu Kortetalolla

Ilmoittaudu mukaan 9.9.2022 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/B4099B4876129C7E

Tilaisuuden tarkoitus

Seminaarin tarkoituksena on pohtia vuorovaikutuksessa peruskoulun eri luokka-asteilla
olevien oppilaiden vanhempien kanssa perheen voimavarojen lähteitä ja vanhemmuutta,
vanhempien ja lasten tuen tarvetta ja saamista ja vaikeista tilanteista selviytymisen
kokemusta. (Sanalla lapsi tarkoitetaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti
kaikkia alle 18-vuotiaita.)

Tilaisuus on suunnattu vanhemmille, perhepalvelujen tarjoajille ja tutkijoille. Alustajina
toimivat Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet ja Jyväskylän vanhempainfoorumin
toiminnanjohtaja.

Vanhemmat, nyt on tärkeää tulla mukaan keskustelemaan ja suunnittelemaan tulevaisuutta lastemme hyvinvoinniksi

Jyväskylän kasvun ja oppimisen palvelujen tulevaisuuden suunnittelu jatkuu avoimessa keskustelutilaisuudessa 29.8.2022 

Tervetuloa Jyväskylän varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalvelujen muodostaman Kasvun ja oppimisen palvelujen ja Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen järjestämään avoimeen keskustelutilaisuuteen. Maanantaina 29.8.2022 klo 14–15.30 järjestettävän tapahtuman paikkana on Yliopiston päärakennuksen juhlasali C1 (Seminaarinkatu 15). Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös verkossa, Moniviestimen suoran lähetyksen avulla tästä linkistä. Keskusteluun on mahdollisuus osallistua tilaisuuden aikana chat-toiminnon avulla. 

Kehittämisohjelma tuo kaupunkistrategian teemoja arjen tasolle 

Koulutus- ja kulttuurikaupunki on yksi Jyväskylän kaupunkistrategian neljästä kärjestä. Jyväskylän kaupunki valmistelee vuoden 2022 aikana Kasvun ja oppimisen palvelujen kehittämisohjelman, joka antaa suuntaa varhaiskasvatus-, perusopetus- ja nuorisopalveluiden yhteiselle tulevaisuudelle.  

Kehittämisohjelmasta halutaan kaupunkistrategian toimenpideohjelma, joka tuo strategiassa asetetut tavoitteet osaksi kasvun ja oppimisen palvelujen arjen käytänteitä. Nykytilan arvioinnista nousseet kehittämistarpeet ovat muotoutuneet teemoiksi, joiden avulla tarkastellaan haluttua tulevaisuutta ja edistetään konkreettisia toimenpiteitä. Näitä teemoja ovat toimivat rakenteet ja prosessit, yhteinen kehittäminen, vuorovaikutusosaaminen ja yhteisöllisyys, Kasvun ja oppimisen palvelujen laadun arviointi, tiedolla johtaminen, osaaminen, hyvinvoivat ammattilaiset sekä kiinnostava ja haluttu työnantaja.  

Nyt on aika avata keskustelua yhä laajemmalle joukolle ja kutsua mukaan ohjelman valmisteluun lisää eri näkökulmien edustajia. Tule mukaan kuulemaan, millaisia ajatuksia kehittämisohjelman teemat herättävät panelisteissa. Tilaisuuden aikana voit antaa omat ajatuksesi verkkokeskusteluun. Tilaisuuden tuottamaa aineistoa hyödynnetään kehittämisohjelman valmistelun tueksi. Panelisteina toimivat mm. Elma Hyöky (varhaiskasvatuksen opiskelija, sivistyslautakunnan jäsen), Kimmo Korhola (Nuorten talo), Jarmo Lyhty (apulaisrehtori, Mankolan yhtenäiskoulu), Tuija Rasinen (kehittämispäällikkö, sivistyspalvelut), Mirja Tarnanen (professori, Jyväskylän yliopisto), Tiina Viita-Aho (vanhempi, asiakasraati Vaskoolin jäsen) sekä Veronika Laihonen (nuorisovaltuuston edustaja).  

 

Lisätietoja: 

Maiju Tiittanen, päiväkodin johtaja, p. 050 3118231, maiju.tiittanen@jyvaskyla.fi 

Tanja Räty, erikoissuunnittelija, p. 050 5708972, tanja.raty@jyvaskyla.fi

Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelman julkistamistilaisuus pe 6.5.2022 klo 10-11

Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelma valtakunnalliseen käyttöön — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Ohjelman julkistamistilaisuus

Ohjelman julkistamistilaisuus on perjantaina 6.5.2022 klo 10–11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/63474243229
Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita linjoille!

Nuorten Kompassi ohjaa elämänhaasteiden kohtaamiseen

Hyvinvoinnin kannalta on olennaista oppia taitoja, joiden avulla voi kohdata elämässä eteen tulevat haasteet.
Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on kehitetty yläkoulun ja toisen asteen aloitusvaiheen nuorille suunnattu ohjelma nimeltään Nuorten Kompassi. Ohjelma tarjoaa välineitä huolten ja haasteiden kohtaamiseen. Se auttaa myös etsimään suuntaa elämälle ja harjoittaa tietoisuustaitoja, itsemyötätuntoa ja ihmissuhdetaitoja. Ohjelma lievittää tutkitusti stressi- ja masennusoireita sekä lisää koulunkäyntiin liittyvää paineensietokykyä ja tukee nuoria myös urasuunnittelussa.

Nuori voi käyttää ohjelmaa itsenäisesti hyvinvoinnin tukena, mutta sitä voivat hyödyntää myös opettajat ja erityisopettajat luokassa tai pienryhmissä. Ohjelma soveltuu myös psykologien, koulukuraattoreiden ja terveysalan ammattilaisten yksilövastaanotoille.
________________________________________________________________________________________________

Kohtaamisissa on mahdollisuus pe 20.5. klo 9.30-15.30

Kohtaamisissa on mahdollisuus -verkostotapahtuma tarjoaa inspiroivia näkökulmia arjen kohtaamisiin ja omaan työssä jaksamiseen. Tapahtuman pääpuhujana toimii Pekka Hyysalo. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki perheiden parissa toimivat ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä muut perheiden hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneet. Ilmoittaudu mukaan viimeistään ti 10.5.!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.likes.fi/kohtaamisissa-on-mahdollisuus-verkostotapahtuma/

Maksuton tapahtuma järjestetään osana Meijän perhe liikkeellä -hankkeen toimintaa.

 

Vanhempaintoimijat, kertokaa mielipiteenne perhekeskuksen toimintasuunnitelmaan 30.4.2022 mennessä

https://forms.office.com/r/CQx6yxyQCM tällä linkillä kyselyyn - Jyväskylän vanhempainfoorumi on vastannut yhtenä, ja teillä vanhempaintoimijoilla on myös mahdollisuus vastata omasta näkökulmastanne.
_____________________________________________________________________________________

Perhekeskustoiminta edellyttää yhteisiä toimintarakenteita ja käytäntöjä. Valmistelemme hyvinvointialueelle perhekeskuksen toimintasuunnitelmaa THL:n ohjeistuksen mukaisesti ja toivomme, että vastaisitte alla olevaan Forms- kyselyyn 30.4 mennessä. Kysely ei ole tutkimus, vaan tarvitsemme lisätietoja toimintasuunnitelmaa varten. Toimintasuunnitelman kokoaminen on kaikkinensa laaja ja pitkä prosessi ja kokoamme tietoa palvelujen ja toimintojen yhteensovittamiselle, ns. työkalua integraation, kehittämisen, suunnittelun ja erityisesti järjestämisen tueksi. Kun työstöversio alkaa hahmottumaan kommentointia varten, laitan sen jakoon kun se on ajankohtaista.

Voitte käydä tutustumassa oheisiin materiaaleihin, ennen kuin vastaatte kyselyyn. Materiaalit toimivat varmasti vastaamisen tukena.

 1. THL – Perhekeskus:

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/perhekeskus


 1. Perhekeskusten kehittäminen ja vakiinnuttaminen tulevilla hyvinvointialueilla: ohjeita toimintasuunnitelman laadintaan

 Hastrup, Arja; Pelkonen, Marjaana; Varonen, Päivi (2021) https://www.julkari.fi/handle/10024/141560

 1. Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus Omaks.fi https://omaks.fi/

Voitte vastata kyselyyn 1 vastaus/järjestö, mutta mikäli järjestöllänne on paikallisyhdistystoimintaa, jaattehan kutsua yhdistyksen edustajille, jotta saamme mahdollisimman kattavan kuvan yhteistyön tilanteesta.

https://forms.office.com/r/CQx6yxyQCM

Olethan yhteydessä jos tulee kysyttävää!

Terveisin,

Anu Piispanen

projektityöntekijä

Keski-Suomen hyvinvointialue 2023
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Ailakinkatu 17, 1.krs

40100 Jyväskylä

 1. 050 311 8689

anu.piispanen@jyvaskyla.fi

________________________________________________________________________________________________________

Vuosikokouskutsu 2022

VUOSIKOKOUSKUTSU

Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään

keskiviikkona 30.3.2022 klo 18 etäkokouksena. 

Ilmoittaudu ennakkoon 28.3.2022 mennessä vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com , lähetämme kaikille ilmoittautuneille etäkokouslinkin kokouspäivänä. Yhdistysjäsenten valtakirjan pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätiedot ja valtakirjapohja nettisivuiltamme. 

Tervetuloa!

VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA

 1.  Todetaan kokouksen laillisuus.

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

  3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta.

  4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.

  5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

  6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintakauden hallintoa ja tilejä.

  7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.

  8. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintakautta varten.

  9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten.

  10. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä.

  11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Jyväskylässä 15.3.2022


Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n hallitus

Tervetuloa Pj&sihteeriklubiin tiistaina 15.3.2021 klo 18-20

Hei koulut ja vanhemmat! Tervetuloa vuoden 2022 toiseen Pj&sihteeriklubin tapaamiseen, jonka aiheena on uudistunut oppivelvollisuus ja oppilaan ohjaus sekä lapsen vahvuuksien löytäminen koko kasvu- ja koulupolun aikana yhteistyössä vanhempien kanssa:

OPPIVELVOLLISUUSUUDISTUS VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA – MIKÄ MUUTTUI?

Oppivelvollisuus koskettaa kaikkia Suomessa vakinaisesti asuvia lapsia ja nuoria sekä heidän huoltajiaan. Huoltaja vastaa, että nuori suorittaa oppivelvollisuuttaan aina 18 ikävuoteen saakka. Yhteistyökumppaneina ovat varhaiskasvatus, perusopetus, perusopetuksen jälkeinen koulutus, sosiaali-, terveys- ja nuorisopalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto jne. Mitä huoltajalta nyt odotetaan, entä mitkä ovat oppilaan uudet oikeudet? Mitä huoltajat toivovat yhteistyöltä?

Tutustu ennakkoon:

Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Alustajana oppilaanohjauksen alueellisen kehittämishankkeen koordinaattori Tarja Puura.

Illan aikana kuulemme myös kaupungin Kasvun ja oppimisen palveluille tekeillä olevasta kehitysohjelmasta, josta on tarkoitus tulla asiakirja arjen työn tueksi. Tärkeänä osana on kodin ja koulun yhteistyö ja tämän vuoksi huhtikuinen "Jyväskylän suurin vanhempainilta II" ke 13.4. klo "iltapäivällä" tulee käsittelemään myös tätä aihetta.

Lapsemme kasvavat, kehittyvät ja oppivat meidän kotien ja kasvuympäristöjen (mm. päiväkodin, koulut, toinen aste) keskellä. On tärkeää, että olemme hyvin perillä toistemme arjesta ja tekemisistä tukeaksemme yhdessä lastemme tasapainoista kasvua syntymästä aikuisuuteen.

Yhdessä kasvaen ja oppien!

18.00 - 18.15 Esittäytyminen, lyhyet ajankohtaiset kouluilta
18.15 - 18.30 Kasvun ja oppimisen palvelujen ajankohtaiset (kehitysohjelma, kiusaamisen ennaltaehkäisevän mallin teko, muut?)
18.30 - 19.30 Oppivelvollisuusuudistus vanhempien näkökulmasta - mikä muuttui?
19.30 - 20.00 Kodin ja koulun yhteistyön ajankohtaiset koko kaupungin tasolla 


Sinut on kutsuttu liittymään Microsoft Teams -kokoukseen

Aihe: Pj&sihteeriklubi
Aika: tiistaina 15. maaliskuuta 2022 18.00.00 Itä-Euroopan normaaliaika

Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

____________________________________________________________________________________________

TalviLomalokki - täältä löytyy talvilomatekemistä ja tänne voi ilmoittaa maksutonta tekemistä lapsille ja nuorille

Hei toiminnan järjestäjä ja mukavaa alkanutta vuotta 2022!

Lasten ja nuorten lomatoimintaa kokoavaan Lomalokkiin kerätään taas talvilomatekemistä 28.2.-6.3.2022 vietettävän koululaisten talviloman osalta

Nuorten ja nuorten aikuisten (13-29-vuotiaat) maksutonta vapaa-ajan tekemistä on myös tarkoitus koostaa kevätkauden osalta kaupungin harrastamisen sivustolle.

Molempiin on nyt mahdollista ilmoittaa omaa toimintaansa mukaan maksutta, tarkemmat tiedot ja ohjeet kummankin koonnin osalta alla. 😊

TalviLomalokki

Lapsille ja nuorille suunnattuja lomatoimintoja voi ilmoittaa mukaan koontiin sähköisellä lomakkeella: https://forms.office.com/r/xneUW2DtUM

Lomalokki julkaistaan viikolla 6 osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/harrastukset/lomalokki

Viimeistään maanantain 7.2. aikana ilmoitettu toiminta ehtii mukaan julkaisuhetkeen. Lomalokkia täydennetään myös julkaisun jälkeen ja edellä olevan lomakkeen kautta voi ilmoittaa tietoja to 24.2.2022 klo 20 asti.

Edellisen talviloman Lomalokissa olleita sivuja katseltiin yhteensä noin 2500 kertaa, joten sen kautta saa mukavaa lisänäkyvyyttä omalle tarjonnalle. 😊

Tällaista toimintaa kokoamme:

 • Toiminta voi olla leiri, päiväleiri, yksittäinen tai loman läpi jatkuva toimintapäivä, kurssi, työpaja, avoimet ovet, tapahtuma jne.
 • Ilmoitettavat toiminnot tulee järjestää Jyväskylän alueella.
 • Jyväskylän ulkopuolelle suuntautuvia retkiä voi ilmoittaa mukaan, jos lähtö on Jyväskylästä.
 • Toiminta voi olla suunnattu iän mukaan erityisesti lapsille, nuorille (13-29-vuotiaat) tai sekä että. Se voi olla suunnattu myös koko perheelle. Kaiken ikäisille sopivaa tekemistä tai muulle erilliselle kohderyhmälle tarjottavaa toimintaa voidaan Lomalokkiin nostaa, jos se soveltuu hyvin myös jollekin edellä mainituista kohderyhmistä.
 • Toimintaa järjestävä taho voi olla esimerkiksi kaupungin toimija, yhdistys, säätiö, seura, yritys, seurakunta tai oppilaitos.
 • Mukaan kerätään sekä maksullista että maksutonta toimintaa.

Nuorten maksuttoman vapaa-ajan toiminnan koonti

Nuorille koostetaan vinkkejä maksuttomaan vapaa-ajan tekemiseen harrastamisen sivustolle: https://www.jyvaskyla.fi/harrastukset/lapset-nuoret-perheet/vinkit-maksuttomaan-tekemiseen

Kevätkauteen päivitetty versio julkaistaan alkuvuoden aikana. Jos siis tarjoatte 13-29-vuotiaille nuorille maksutonta vapaa-ajan tekemistä, niin siitä voi vinkata minulle vaikka vastausviestillä. Listauksessa painotetaan harrastushenkistä toimintaa eli esimerkiksi erilaisiin työtoiminnan sopimuksiin perustuvia työpajoja, tiimejä tai vastaavan kaltaista toimintoja emme tälle listalle kerää.

Mikäli kysyttävää herää, vastaan mielelläni!

Lomalokkiterveisin,

Rita Suhonen
nuorisonohjaaja, nuorten tieto- ja neuvontatyö

Jyväskylän kaupunki
Nuorisopalvelut, Ohjaamo Jyväskylä
Asemakatu 4, 2. krs
40100 Jyväskylä
Puh. 050 320 5933 (myös whatsapp)
https://nuorten.jyvaskyla.fi/

parisuhteen_huoltoasema_somemainos_yleinen_kevät22.jpg

Parisuhteen huoltoasema on jyväskyläläisten lapsiperheiden vanhemmille suunnattua ennaltaehkäisevää ohjausta (1–3 kertaa). Huoltoasemalle voi tulla yksin tai yhdessä. Parisuhteen huoltoasemalla katsastetaan keskustellen parisuhteen tila. Tarvittaessa saa vinkkejä, neuvontaa, kotitehtäviä tai ohjausta muihin parisuhdepalveluihin. Parisuhteen huoltoasema on auki tiistai-iltapäivisin Huhtasuon ja Kuokkalan perhekeskuksessa. Varaa tunnin mittainen maksuton aika puhelimitse: Anne Savolin, perhetyöntekijä p. 050 380 0583 Tiina Tuukkanen, perhekeskustyöntekijä p. 050 338 9810.

Mitä vihjeitä voitte antaa muille kouluille, että kieliryhmä syntyisi? Mitä muuta haluaisitte sanoa? Kommentoi FB-julkaisuamme asiasta tiedoksi kaikille.

Jyväskylässä vapaaehtoisen kielen, A2-kielen, opiskelu aloitetaan 4. luokalta. Kolmasluokkalaisilla on mahdollisuus valita neljännellä luokalla alkava A2-kieli ajalla 10.-21.1.2022.

Valittavina kielinä ovat saksa, ranska, espanja ja venäjä. Huoltajat ovat saaneet Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin Wilma-järjestelmässä tehtävästä hausta.  

Kaksi tuntia viikossa espanjaa, saksaa, ranskaa tai venäjää 

Jyväskylän perusopetuksen kouluissa A2-kielenä voi opiskella espanjan, saksan, ranskan tai venäjän kieltä. Kieltä opiskellaan 4.–9. -luokilla kaksi tuntia viikossa. Yläkoulussa valitun A2-kielen viikkotuntimäärä sisältyy valinnaisaineiden kuuden tunnin viikkotuntimäärään. A1-kielenä muuta kuin englantia opiskelevat, aloittavat A2-kielenä englannin. A2-kieli on vapaaehtoinen valittaessa, mutta sitoo oppilasta 9. vuosiluokan loppuun saakka.  

Kieliryhmän perustamiseen tarvitaan vähintään 12 oppilasta. Jos kieliryhmä ei synny oppilaan omaan kouluun, on oppilaalla A2-kielivalinnan vuoksi mahdollisuus vaihtaa koulua. Tällöin mahdollisista koulumatkakustannuksista vastaavat huoltajat.  

Oppilaan aloittaman A2-kielen opiskelu saattaa vaikuttaa oppilaan yläkoulupaikkaan. Oppilaalle osoitetaan koulupaikka sellaisesta koulusta, jossa valitun kielen opiskelu voi jatkua. Tieto A2-kieleen syntyvistä ryhmistä saadaan 2.2.2022. 

A2-kielivalinnasta vanhempainillat 11.1. ja 18.1. etäyhteydellä  

Huoltajille järjestetään kaksi samansisältöistä A2-kielivalintavanhempainiltaa etäyhteydellä. Mukaan vanhempainiltaan pääsee klikkaamalla halutun tilaisuuden ajankohtaa.  

11.1. klo 18–19.30, liittymislinkki 
18.1. klo 18–19.30, liittymislinkki 


 

Vuoden vanhempaintoimija 2021 & Vuoden vanhempainvälähdys 2021: joko päivitetyt vanhempaintoimintanne yhteystiedot sekä toimintatiedot löytyvät listauksestamme?

Tammikuussa Pj&sihteeriklubin kuusenkaatajaisissa to 20.1.2022 klo 18-22 valitaan Vuoden vanhempaintoimija 2021 ja Vuoden vanhempainvälähdys 2021 Jyväskylässä. Valinta tapahtuu teidän itse täyttämienne tietojen perusteella toiminnastanne tänne: https://urly.fi/12cC

Lisätietoa ja aikaisempia voittajia :D Vuoden vanhempaintoimija ja -välähdys -alasivulla.

Liikennesuunnittelua ja liikenneturvallisuutta koskevaan kuntalaisaloitteeseemme on vastattu kaupungin toimesta

Torstaina 9.12.2021 saimme vastauksen kuntalaisaloitteeseemme, jonka jätimme keväällä. Vastaus löytyy liitteenä (myös itse kuntalaisaloite ja vastaus kokonaisuudessaan ovat luettavissa Kannanotot/kuntalaisaloitteet -alasivulta).

Pyydämme nyt ajatuksianne ja kommenttejanne tästä vastauksesta ja tästä asiakokonaisuudesta: vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com

Tulevassa tammikuun 20.1.2021 klo 18-20 Pj&sihteeriklubissa kuntalaisaloite on pääaiheemme ja käsittelemme vastausta ja tulevia toimenpiteitä yhdessä. Ilmoittaudu jo nyt mukaan samaan sähköpostiin.

Digihyvinvointia yhteistyönä

Onko lasten ja nuorten digihyvinvointi jo turvattu? Me vanhemmat ja vanhempaintoimijat voimme tehdä paljon kotona, mutta vielä enemmän yhdessä muiden vanhempien ja ammattilaisten kanssa päiväkodissa ja koulussa digihyvinvoinnin eteen. Nyt on huipputilaisuus tilata mediakasvatusmateriaalia maksuttomasti Mediakasvatusseuralta - myös postitus ilmainen 16.12. asti!

Tilaa materiaaleja mediakasvatukseen! - Mediakasvatusseura ry

Jyväskylän suurin vanhempainilta torstaina 28.10.2021 klo 18-20

Päällekkäisyyksien vuoksi, joudumme siirtämään Jyväskylän suurimman vanhempainillan ajankohtaa siten, että se järjestetään to 28.10. klo 18-20. Kutsu ja tarkempi info tulossa vielä lähiaikoina, mutta tässä ensimmäinen info tapahtumasta jo halutessanne välitettäväksi esimerkiksi vanhempaintoimijoille:

Jyväskylän suurin vanhempainilta kokoaa jyväskyläläiset vanhemmat yhteiseen verkkovanhempainiltaan 28.10.2021 klo 18-20!

Illan aikana kuullaan ajatuksia ja vastauksia siihen

 • mitä on kodin ja koulun yhteistyö,
 • miksi sitä tulee kehittää ja tukea sekä
 • miten sitä kehitetään Jyväskylässä tällä hetkellä.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisäinfoa: https://bit.ly/3AYxCEU

_________________________________________________________________________

Tervetuloa illan Pj&sihteeriklubiin to 16.9.2021 klo 18-20 etänä

Hei koulut ja vanhemmat!

Lämpimästi tervetuloa mukaan illan Pj&sihteeriklubiin ao. Teams-linkillä. Toivottavasti joka koululta pääsisi joku/muutama paikalle keskustelemaan koulujenne ajankohtaisista aiheista sekä Yhteisestä matkasta. Tulossa on Jyväskylän suurin vanhempainilta to 14.10. klo 18-20, ja sen ohjelman tekemiseen - oikeammin ohjelman elävöittämiseen - kaipaamme teidän koulujen hyviä esimerkkejä perusopetuslain ja paikallisen opetussuunnitelman toteutumisesta kodin ja koulun yhteistyössä.

Jos koulunne ei pääse tänään mukaan, laittakaa kuulumisianne sekä esimerkkejä/ideoita/hyviä käytänteitä, miten koulunne jo nyt olemassa olevat käytännöt kodin ja koulun yhteistyössä voisivat elävöittää tulevaa Jyväskylän suurin vanhempainiltaa: vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com

Sinut on kutsuttu liittymään Microsoft Teams -kokoukseen

Aihe: Pj&sihteeriklubi to 16.9.2021 klo 18-20
Aika: torstaina 16. syyskuuta 2021 18.00.00 Itä-Euroopan kesäaika

Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä_______________________________________________________________________________________________

Vanhempi, anna osaamisesi KEHO:n webinaariin etukäteen

"Tervetuloa KEHO-webinaariin perjantaina 10.9. klo 13—15.30!
 
Vanhemmat ovat koko perheen hyvinvoinnin tärkein voimavara, riippumatta vanhempien tai lasten lukumäärästä, sukupuolesta tai iästä. Monimuotoistuvassa maailmassamme vanhemmuus voi näyttäytyä liiankin vaativana tehtävänä ja syntyvyys on laskussa myös monin tavoin hyvinvoivassa Keski-Suomessa. Tarvitsemme uusia näkökulmia ja uusia tapoja tukea vanhemmuutta.

Keski-Suomessa onkin käynnistynyt toimia vanhempien hyvinvoinnin ja tuen edistämiseksi. Korona-ajan pitkityttyä vanhempien jaksaminen ja hyvinvointi on erityisen ajankohtainen kysymys. Siksi Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän KEHOn Lapset, nuoret, perheet LaNuPe-teemaryhmä kokoaa toimijoita laajasti eri sektoreilta toimimaan yhdessä vanhempien hyvinvoinnin kehittämiseksi."

Pyydämme teiltä vanhemmilta etukäteen vastauksia webinaarin työpajassa mietittäviin kysymyksiin ja siten te vanhemmat olette mukana webinaarissa, vaikka ette itse pääsisikään paikalle. Täytä Jamboardiin omat ajatuksesi (Avattuasi linkki valitse vasemmalta sivupalkista muistilappu, neljäs kuvake ylhäältä päin, kirjoita ja tallenna. Kaikki vastaukset tulevat näkyviin nimettöminä):

https://jamboard.google.com/d/16NHNjFy1iHhUIZ4xzmInVem1oHlZUPae6jojU493AsM/viewer?f=5

tai https://bit.ly/3h6CUX2

Kiitos!

Ja vielä ehdit mukaan myös koko webinaariin täältä löytyvällä linkillä: https://kehofinland.fi/fi/tapahtumat/keho-webinaari-kehitetaan-yhdessa-vanhempien-tukea-keski-suomessa

_____________________________________________________

Maailman suurin varhaiskasvatuksen vanhempainilta ke 8.9.2021 klo 17.50-19.15

https://vanhempainliitto.fi/tapahtumat/maailman-suurin-varhaiskasvatuksen-vanhempainilta/

Maailman suurin varhaiskasvatuksen vanhempainilta 8.9.2021!

Toivotamme varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmat ja huoltajat tervetulleiksi ensimmäiseen maailman suurimpaan varhaiskasvatuksen vanhempainiltaan 8.9.2021 alkaen klo 17.50. Illan teemana on Iloa ja oppimista – Lapsen hyvä päivä varhaiskasvatuksessa.

Tapahtuma on suunnattu vanhempien lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Tilaisuudessa keskustellaan kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyöstä sekä varhaiskasvatuksen merkityksestä lapselle ja perheelle. Miten yhdessä tuemme parhaalla mahdollisella tavalla lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista? Millainen on lapsen hyvä päivä varhaiskasvatuksessa ja millaista on varhaiskasvatuksen pedagogiikka?

Valtakunnallisessa keskustelussa on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia muiden vanhempien kanssa ympäri Suomen. Tilaisuuden voi myös yhdistää varhaiskasvatuksen omiin tilaisuuksiin vanhemmille ja huoltajille syksyn tilanne huomioiden.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Vanhempainliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Kuntaliitto ja Opetushallitus.

Kirjaudu tapahtumaan ja saat sähköpostiisi osallistumislinkin. Kirjautumisen jälkeen pääset myös vastaamaan vanhempainillan ennakkokyselyyn. Kerro mistä sinun mielestäsi lapsen hyvä varhaiskasvatuspäivä muodostuu.
______________________________________________________

Tule mukaan KEHO:n webinaariin pe 10.9.2021 klo 13-15.30

Jyväskylän vanhempainfoorumilla on yhdessä perusopetuspalvelujen kanssa webinaarissa oma esittely ja työpaja: yhteiskehitetään yhteisöllistä päiväkotia/koulua Yhteisen matkan avulla - yhdessä!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2021/08/keho-webinaari-kehitetaan-yhdessa-vanhempien-tukea-keski-suomessa

"Vanhemmat ovat koko perheen hyvinvoinnin tärkein voimavara, riippumatta vanhempien tai lasten lukumäärästä, sukupuolesta tai iästä. Monimuotoistuvassa maailmassamme vanhemmuus voi näyttäytyä liiankin vaativana tehtävänä ja syntyvyys on laskussa myös monin tavoin hyvinvoivassa Keski-Suomessa. Tarvitsemme uusia näkökulmia ja uusia tapoja tukea vanhemmuutta.
 
Webinaarissa esitellään lyhyesti muutamia tärkeitä keskisuomalaisia aloitteita ja toimia vanhempien voimavarojen ja tuen edistämiseksi. Näiden esittelyjen jälkeen jakaudutaan työpajoihin, joissa esiintyjien vetämänä jatketaan keskustelua kunkin teeman osalta."
 
Ilmoittaudu mukaan 7.9. mennessä - linkin löydät KEHO:n sivulta ym. linkillä.
________________________________________________________________

Vanhempainyhdistyksen käsikirja on uusinta uutta Suomen Vanhempainliitolta

Näin syksyn aluksi perehdy kodin ja päiväkodin/koulun/oppilaitoksen yhteistyöhön, ideoihin ja ylipäätään perusasioihin yhteistyön tärkeydestä lukemalla Suomen Vanhempainliiton uusin opas: Vanhempainyhdistyksen käsikirja.

Opas kertoo sinulle lyhyesti mm. perusasiat päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen yhteistyön merkityksestä ja tarpeellisuudesta sekä paljon faktatietoa helpottamaan yhdistysasioiden hoitoa. Opas antaa myös konkreettisia ideoita yhteisöllisyyden rakentamiseen päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksessa.
https://vanhempainliitto.fi/…/Vanhempainyhdistyksen…

_______________________________________

Mukavaa syksyä kaikille - Yhteinen matka on alkanut!

Hei koulujen vanhemmat ja vanhempaintoimijat!

Koulunne rehtori on saanut ao. viestin - toivottavasti hän on ollut yhteydessä tästä jo ainakin teihin vanhempainyhdistysaktiiveihin. Tarvittaessa voitte myös kysellä tämän perään :). Yhteinen kehitysmatka koronaturvallisesti on alkanut ja elokuun steppinä on tutustumisilta. Tällä luodaan pohja koko vuoden yhteistyölle!

Tiedoksenne jo samalla, että seuraavalla syyskuun steppillä "Meidän koulun kodin ja koulun yhteistyö nyt" on tarkoitus kartoittaa, mitä on juuri teidän koulun tämän hetkinen kodin ja koulun yhteistyö: Oletteko luokkanne vanhempina päässeet heti alussa tutustumaan toisiinne ja näin luomaan turvaverkon koko luokan lasten ympärille? Mitä ovat perusyhteistyömuodot ja ovatko ne hyvin kaikkien tiedossa? Onko koulun luokkien välillä eroja yhteistyössä? Saatteko kaikki vanhemmat mukaan? Onko luokassa valittu yhteysvanhempia luokkatoiminnan ylläpitämiseksi/aktivoinniksi sekä toimimaan viestien viejinä/tuojina koulunne vanhempaintoimijaan? Mikä on teistä tärkeintä kodin ja koulun yhteistyössä ja miten se toteutuu tämän hetkisestä yhteistyöstä? Ja paljon muita!

Syyskuun steppisivu on työnalla. Sitä ja muitakin kuukausia olisi kiva luoda yhdessä kanssanne, joten jos teillä on työpajaideoita kodin ja koulun yhteistyön tilannekartoituksen tekemiseksi, olkaa ihmeessä yhteydessä meihin, jotta voimme vinkata asian kaikille: vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com

Mutta alla siis viesti rehtoreille ja teille vanhemmille - siitä löytyy monta tärkeää päivämäärää kalenteriisi! Mukavaa syyslukukautta!!

______________________________________________________________________________________
Hei rehtori & koko koulu ja vanhemmat
!

Tervetuloa Yhteiselle matkalle lukuvuodeksi 2021-2022 rakentamaan hyvinvointia meille kaikille kodin ja koulun yhteistyön sekä yhteisöllisyyden avulla! Lukuvuoden aikana jaetaan toistemme kanssa jo olemassa olevia hyviä käytänteitä sekä yhteiskehitetään ja mallinnetaan yhtenäisiä kodin ja koulun yhteistyön perusteita koko kaupungin perusopetukselle.

Jyväskylän vanhempainfoorumi on apuna ja tukena Yhteisellä matkalla

 • JVF:n pedanet-sivulla on Yhteisen matkan tukisivut: Yhteinen matka lukuvuonna 2021-2022 (peda.net). Löydät täältä joka kuukaudelle oman alasivun ja toiminnallista tekemistä infon kera joka kuukaudelle. Näille sivuille toivomme myös teidän koulujen tuottavan/jakavan materiaalia, jonka te koette toimivaksi ja hyväksi kodin ja koulun yhteistyössä. Kehitetään sivuja yhdessä! (Nettisivut eivät ole valmiit elokuussa vaan täydentyvät matkan aikana.)
 • Järjestämme koulujen vanhempaintoimijoille/2 vanhemmalle per koulu Pj&sihteeriklubin syyskuussa (16.9. klo 18-20), tammikuussa (20.1. klo 18-20) ja maaliskuussa (15.3. klo 18-20) Yhteisen matkan onnistumiseksi yhteistyössä perusopetuspalvelujen kanssa. Koulujen välistä toimintaa parhaimmillaan!
 • Olemme mukana järjestämme perusopetuspalvelujen kanssa Jyväskylän suurimman vanhempainillan lokakuussa (14.10. klo 18-20) ja huhtikuussa (aika tarkentuu myöhemmin). Koko kaupungin kaikki vanhemmat ja koulut yhdessä!
 • Tulemme pyydettäessä avuksi & tueksi koulullenne: tutustumisiltoihin, työpajailtoihin, teemailtoihin, vanhempainyhdistyksen toimintaan tms. 
 • Kysy mitä vaan, me yritämme vastata!

Lukuvuoden aikana kuljetaan yhdessä seuraavat askeleet (osa omalla koululla, osa kaikkien koulujen kesken):

 • elokuu – Tärkein hyvän yhteistyön edellytys: toisiimme tutustuminen heti alussa/jälleennäkeminen!
 • syyskuu – Meidän koulun kodin ja koulun yhteistyö nyt.
 • lokakuu – Jyväskylän suurin vanhempainilta: kodin ja koulun yhteistyö perusopetuslain ja opetussuunnitelmien valossa sekä mitä on koulun toimintasuunnitelma.
 • marraskuu – Mitä kodin ja koulun yhteistyö on muualla Suomessa tai jopa kansainvälisesti.
 • joulukuu – Kiitos syksyn Yhteisestä matkasta!
 • tammikuu – Matka jatkuu! Pj&sihteeriklubin kuusenkaatajaisissa valitaan Jyväskylän Vuoden Vanhempaintoimija 2021 ja Vuoden Vanhempainvälähdys 2021.
 • helmikuu - Tunnistamme oman koulun kehittämiskohteita.
 • maaliskuu - Tunnistamme yhdessä Pj&sihteeriklubissa koko Jyväskylän kehittämiskohteita.
 • huhtikuu – Jyväskylän suurin vanhempainilta (ajankohta tarkentuu myöhemmin): kokemuksia kodin ja koulun yhteistyöstä ja vinkit jatkoon.
 • toukokuu Meillä on yhteistä, yhteisen matkan tuloksena on syntynyt: perehdytyspaketti vanhemmille sekä tieto/koulutuspaketti kouluille kodin ja koulun yhteistyöstä. Kiitos koulut ja vanhemmat, olemme tehneet tämän yhdessä ja yhteisöllisesti!

Yhteisellä matkallamme on tärkeää, että ihan jokainen vanhempi ja huoltaja, rehtori ja opettaja - siis koko kouluyhteisö oppilaita unohtamatta - tuntee itsensä tervetulleeksi ja tarpeelliseksi tälle kodin ja koulun yhteistyön kehitysmatkalle. Tervetuloa Yhteiselle matkalle - tehdään tämä yhdessä!

Antoisaa lukuvuotta teille kaikille!

t. tuula Jyväskylän vanhempainfoorumista sekä Tanja perusopetuspalveluista

 

Lisätiedot: Tuula Jormakka 0400-644599 / tuula.jormakka@elisanet.fi

____________________________________________________________________________________________________________________

Maailmassa on mitä erilaisempia kulttuureja ja jokainen meistä kasvaa niihin omassa elinympäristössään. Me aikuiset olemme malli lapsillemme ja yhteisöllisyyteen kasvaminen voi tapahtua yhdessä. Toisistamme iloitsemisen ja välittämisen kuten myös arvostuksen ja suvaitsevaisuuden siemen kylvetään jo pienenä. Rakennetaan yhdessä Yhteisellä matkalla hyvinvoinnin toimintakulttuuria Jyväskylässä ja otetaan kaikki mukaan. Ja matka ei suinkaan pääty yhteen lukuvuoteen vaan on jatkuvaa yhteistä matkantekoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi yhdessä! Yhdessä kasvaen ja oppien!

 

Pyydämme kommentteja Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelmaan Jyväskylässä

Jyväskylän vanhempainfoorumi on mukana Perhekeskustoiminnan ohjausryhmässä. Olemme vastaamassa tähän kyselyyn Jyväskylän vanhempainfoorumina, "vanhempien verkoston kokoojana" ,ja toivoisimme mukaan teidän kommenttejanne (vai haluatteko vastata tähän itse vain omasta lähtökohdastanne).

Kysely on pitkähkö, mutta selkeä rakenteinen ja antaa todella paljon tietoa perhekeskustoiminnasta.

Kiitos kommenteistanne viimeistään pe 11.6. aamupäivän aikana.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hyvä lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiva eli perhekeskustoimija,

Jyväskylässä laaditaan ensimmäinen perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma perhekeskustoiminnan ohjausryhmän päätöksen mukaisesti.

 Pyydämme perhekeskustoimijoita eli kaikkia lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivia täyttämään webropol-kyselyn, jonka pohjalta toimintasuunnitelma laaditaan. Kyselyn avulla pääsette osallistumaan ja vaikuttamaan perhekeskustoiminnan kehittämiseen.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/3E7EFA07CB7AC150

Kysely on viestin liitteenä pdf-tiedostona, jos haluatte tutustua siihen etukäteen. Kyselyyn vastataan webropol-linkin kautta.

Toimintasuunnitelma laaditaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti monitoimijaisessa yhteistyössä yhdessä kaikkien lapsiperhetoimijoiden kanssa. Kyselyn avulla kokoamme tietoa ja kehittämistarpeita perhekeskustoimintaan liittyen. Työstämistä jatketaan perhekeskustoiminnan ohjausryhmässä.

Kuten perhekeskustoiminta, kyselykin on melkoisen laaja, kattava ja monipuolinen – varaattehan aikaa kyselyyn tutustumiseen ja vastaamiseen. Toivomme, että kysely täytetään yksiköissä keskustellen työntekijöiden kanssa. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan laatimaan toimintasuunnitelmaa ja samalla pohtimaan mitä perhekeskustoiminta kussakin yksikössä/palvelussa tarkoittaa ja millainen tarve toimintaa on kehittää.

Kyselyn vastaamiseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Pyydämme vastauksia 11.6. mennessä.

Kysely lähetetään kaupungin yksiköiden palvelupäälliköille, yhdistysten, seurakuntien ja yksityisten toimijoiden vastuuhenkilöille, joiden toivotaan jakavan kyselyä omiin yksiköihin ja tiimeihin.

Kiitos jo etukäteen yhteistyöstä!

Otathan yhteyttä, jos tulee kysymyksiä esim. kyselyn täyttämiseen liittyen.

Terveisin,

perhekeskustyöntekijät Tiina Tuukkanen & Hanna-Leena Leveelahti

 

Tervetuloa Pj&sihteeriklubiin ke 9.6.2021 klo 18-20

Olet lämpimästi tervetullut mukaan ao. linkillä:

Sinut on kutsuttu liittymään Microsoft Teams -kokoukseen


Aihe: Kesä Pj&sihteeriklubi
Aika: keskiviikkona 9. kesäkuuta 2021 klo 18.00.00 Itä-Euroopan kesäaika

Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä


KESÄILLAN OHJELMA

klo 18 Tervetuloa kaikki koulut ja vanhemmat
esittäytyminen ja koulujen kuulumiset / ajankohtaiset / terveiset ja toiveet rennosti keskustellen

n. klo 19 Yhteinen matka - lukuvuoden 2021-2022 suunnitelman esittely

viimeistään klo 20 toivotetaan Rentouttavaa ja lämmintä kesää - syksyllä tavataan!

*******************************************************************

Kiitoksena lukuvuodessa voimme tarjota yhteistyökumppanimme - Koulutusjohtamisen Instituutti - kautta Olavi Uusivirran live keikan to 10.6. klo 15-16. Keikka liittyy Koulutusjohtamisen Instituutin kesäseminaariin ja halutessasi voit osallistua kaikkiin sen tapahtumiin 😉. Mutta myös pelkästään Olavi Uusivirran live keikkaan!

Tïetoa seminaarista sivulla https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/koulutusjohtaminen/kji/takahuoneesta-stagelle-koulutusjohtajuus-valokeilaan-koulutusjohtamisen-kesaseminaari-9-10-6.2021.
 
Ilmoittautuminen r.jyu.fi/DXV. 

Ma 10.5. klo 18 ja Ti 11.5. klo 18 suunnitellaan Yhteistä matkaa kohti toimivampaa kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyötä

Tule mukaan suunnittelemaan, ilmoittaudu: vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com

Miten koti ja päiväkoti/koulu yhdessä tukevat lapsen parasta mahdollista kasvua ja oppimista? Miten koko päiväkoti/kouluyhteisö (lapset, nuoret, koti, päiväkodin ja koulun henkilökunta) parhaiten varmistaa jokaisen osapuolen hyvinvointia?

Miltä nämä alustavat suunnitelmat näyttävät? Työstämme näitä yhdessä 10. ja 11.5. Tule mukaan!

Liitteet:

YhteinenMatkaSuunnitelmaKevät2022Luonnos07052021.pdf
YhteinenMatkaSuunnitelmaSyksy2021Luonnos07052021.pdf

Olettehan jakaneet vanhemmillenne ja ilmoittautuneet ma 17.5.2021 klo 18-20 webinaariin

https://ktl.jyu.fi/fi/lapset-liikenteessa/lapset-ja-nuoret-liikenteessa

Kuntalaisaloitteet 2021 | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi)

Hei vanhemmat!

Ilmoittautuminen Lapset ja nuoret liikenteessä webinaariin on auki ke 12.5 asti. Muistutelkaa päiväkoti/koulunne vanhempia ja ilmoittautukaa mukaan. Ohje ilmoittautumiseen on ym. nettilinkissä (webropol). 

Kaupungin Kuntalaisaloitteet 2021 -nettilinkillä voitte käydä katsomassa meidän aloitettamme. Sinne on myös tullut (ehkä Keski-Palokan koulun lapsilta, sunnuntain Keskisuomalaisessa oli samanlainen mielipidekirjoitus 6XL luokalta) uusi aloite maksuttoman joukkoliikenteen puolesta koulupäiviksi: 30.4.2021 Ilmaiset linja-autot Jyväskylän kouluille.


"Lapsuus on suoralähetys – ei uusintoja. Siksi lapsiperheiden kannalta tärkeimmät kuntavaalit ikinä”

Tule mukaan kuntavaalitenttiin! - Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry (ksetu.fi)

Hyvä keskisuomalaisten lapsi- ja perhejärjestöjen väki,

Tervetuloa mukaan kuntavaalitenttiimme, jossa kuusi keskisuomalaista kansanedustajaa ja kuntavaaliehdokasta keskustelee lasten ja perheiden palveluista, turvallisesta arjesta ja järjestöjen toimintaedellytyksistä! Kts. alla.

Tilaisuus järjestetään etänä, ja on kaikille avoin. Mukaan pääset meidän verkkosivuillamme www.ksetu.fi olevasta linkistä. Olet lämpimästi tervetullut! Välitäthän tietoa tilaisuudesta eteenpäin omissa verkostoissasi.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n sekä Ensi- ja turvakotien liiton väen puolesta,

Susanna Huovinen

toiminnanjohtaja, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry.

Tule mukaan kuntavaalitenttiin! - Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry (ksetu.fi)

Kutsu Yhteisen matkan suunnitteluun!

Hei vanhemmat!

JVF palaveerasi kaupungin Kasvun ja oppimisen palveluiden kanssa pe 16.4. Yhteisestä matkasta ensi lukukaudelle (alla diasarja, jonka esitimme palaverissa). Matkaan lähdetään, mutta koronarajoitukset edellä. Heti maanantaina ja tiistaina 19.-20.4. osallistuimme Tanja Rädyn (kaupungin yhteyshenkilö kodin ja koulun asioissa) kanssa Erasmus+ koulutukseen - katso pieni video täältä: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/building-capacity-family-and-school-together-well-being 

Tästä myös kivoja videoita - katsokaa esim. Amberlilyn tarina, Family Zone of schools, Manchester, Englanti :


Täydennän tänne pian pari Yhteisen matkan -suunnittelupäivää - tulkaa mukaan, ilmoitelkaa jo nyt omista idoistanne:
- suunnittelupäivä I - ma 10.5.2021 klo 18-20 - ilmoittaudu vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com Teams-linkin saadaksesi
- suunnittelupäivä II - ti 11.5.2021 klo 18-20 - ilmoittaudu vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com Teams-linkin saadaksesi

ja Pj&sihteeriklubi jäjrjestetään ke 9.6.2021klo 18-20 aiheenaan Yhteinen matka lukuvuonna 2021-2022. Koronatilanteesta riippuen pitopaikka selviää vasta myöhemmin. Merkkaa kalenteriisi!

Lopuksi kertauksena, tästä tulee lähiaikoina parempi mainos jaettavaksi: Kuntalaisaloitteen antaminen kaupungille tapahtuu maanantaina 17.5. klo 18 webinaarissa - alustava ohjelma:

Lasten turvallinen kaupunkiliikenne

 
Webinaari vanhemmille, lapsille, nuorille, päättäjille ja kaupunkiympäristön kehittämisestä kiinnostuneille
 
Maanantaina 17.5.2021 klo 18.00 – 19.30 
 
Mitä voimme tehdä, jotta liikenneympäristö olisi lapsille turvallinen?
 
Kuinka voimme vaikuttaa liikenneturvallisuuteen kasvatuksen ja kaupunkisuunnittelun keinoin?
 
Mitä on kuntalaisten osallisuus päätöksenteossa ja valmistelussa?
 
Webinaarissa kuullaan lasten kokemuksia liikenteestä ja asiantuntijapuheenvuoroja, joihin Jyväskylän kaupungin päättäjät vastaavat.
 
Ohjelma
 
18.00 Avaus <kuka avaa tilaisuuden?>
 
18.05 Kuntalaisten osallisuus: kohti avointa ja keskustelevaa demokratiaa
 
Professori Hannu L. T. Heikkinen, Jyväskylän yliopisto
 
18.15 Meidän koulutiemme seeprat ja mustat aukot.
 
<lasten esitys/video koulumatkasta, esimerkiksi perustuen Liikenneturvan opetusmateriaaleihin koulumatkan ”seeproista ja mustista aukoista” eli turvallisista ja vaarallisista kadunylityspaikoista https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/liikenneturvallisuusviikko/seepransuojelu >
 
18.25 Lapsen oikeus turvalliseen kaupunkiin
 
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen
 
18.45 Mistä liikenneturvallisuus muodostuu?
 
Yhteyspäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva
 
19.00 Kommenttipuheenvuorot (n. 3-5 min)
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela
 
Kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aimo Asikainen
 
<kaupungin viranhaltijoiden edustaja>

Keskustelua => 19.30  
 
Järjestäjät: Jyväskylän vanhempainfoorumi, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto

VERKKOVERTAISRYHMÄ KIUSAAMISTA KOKENEIDEN NUORTEN VANHEMMILLE

VERKKOVERTAISRYHMÄ KIUSAAMISTA KOKENEIDEN NUORTEN VANHEMMILLE

Onko lastasi kiusattu? Haluatko keskustella toisten samassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa?

Selviydytään kiusaamisesta -projekti järjestää nuorten vertaisryhmien lisäksi myös kiusattujen lasten ja nuorten vanhemmille suunnattua vertaisryhmätoimintaa. Vanhempien vertaisryhmässä pääset ohjatusti keskustelemaan oman lapsen kiusaamiskokemuksen herättämistä tunteista ja ajatuksista toisten samaa kokeneiden vanhempien kanssa. Ryhmään voi osallistua oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan 1-3 kertaa. Toki toivoisimme, että kaikki osallistujat sitoutuisivat ryhmään koko ryhmäprosessin ajaksi. Teemoina vanhempien vertaisryhmässä ovat mm. lapsen kiusaamiskokemuksen herättämät tunteet, vanhemman oma jaksaminen sekä nuoren tukeminen ja teidän molempien vahvuuksien löytäminen. Vanhempien ryhmä kokoontuu Teamsin välityksellä kolme kertaa tiistaisin 4.5., 11.5. ja 18.5. klo 18-19.30.
Ilmoittautua voi Sanni Vaskiselle joko sähköpostilla sanni.vaskinen@mll.fi tai soittamalla/lähettämällä whatsappia numeroon 050-3528980. Ilmoittautumiset perjantaihin 30.4. mennessä.
Tervetuloa mukaan!

Vastaa kyselyyn: Tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista ja kehittämistoiveista

Hei vanhemmat!

Nyt voit kertoa perheesi kuulumisia ja toiveita laajasti vastaamalla Keski-Suomen Soteuudistuksen kyselyyn.
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3f4ada0e-ae3e-4ce6-a733-6859dee96496?displayId=Fin2248795

___________________________ Jyväskylän kaupungin uutisesta kopioitu alle_________________

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa kartoitetaan keskisuomalaisten vanhempien ja huoltajien kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluista sekä koronaviruksen aiheuttaman poikkeusolojen vaikutuksista perheiden hyvinvointiin. Kysely on avoinna 6.-30.4.2021. 

Kysely on suunnattu keskisuomalaisille vanhemmille ja huoltajille, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia.
 
Tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista ja kehittämistoiveista
Kyselyn tuloksia hyödynnetään Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa, mahdollisen Keski-Suomen hyvinvointialueen sekä kuntien lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisessä.
 
-Saamme ajantasaista tietoa lasten, nuorten ja perheiden kokemuksista sivistys-, sosiaali-, terveyspalveluiden osalta koko Keski-Suomen alueelta, mutta myös kuntakohtaisesti. Koemme tärkeänä tiedostaa perheiden hyvinvoinnin nykytilan, jotta osaamme kohdentaa eri palveluiden tarjoamaa tukea lapsille, nuorille ja perheille. Vastaavaa kyselyä samanlaisella laajuudella ei ole aiemmin Keski-Suomessa tehty, kertoo Hanna Hämäläinen Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista. 
 
Vastaa kyselyyn ja vaikuta
Kyselyyn pääset vastaamaan Webropol-lomakkeella. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömästi.
 
Kyselyä jaetaan kuntien Wilma-järjestelmän ja varhaiskasvatuksen asiointikanavien kautta sekä kuntien verkkosivuilla. 
 
Kiitos vastauksestasi!
 
Lisätietoa
Hanna Hämäläinen, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 311 8684, hanna.k.hamalainen(at)jyvaskyla.fi
Marika Erkkilä, projektityöntekijä, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 311 8689, marika.erkkila(at)jyvaskyla.fi

Lausuntopyyntö Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjastosuunnitelmasta

Hei vanhemmat/koulut!

JVF:lle on tullut ao. lausuntopyyntö ja se on annettava 30.4.2021 mennessä. Kuulemme mielellämme vanhempienne ajatuksia tästä (alla linkki tallenteeseen, jossa mm. muutoksia esitelty):

Lausuntopyyntö Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjastosuunnitelmasta
Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjastoa koskeva uudistus on parhaillaan valmisteltavana. Uudistus on osa vuonna 2019 valmistuneen Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman toimenpiteitä. Kehittämisohjelma hyväksyttiin Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kunnanvaltuustoissa syksyllä 2019. 

Joukkoliikennejaosto on 18.2.2021 hyväksynyt alustavan linjastosuunnitelman ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville kommentointia, palautteenantoa ja muutosehdotuksia varten. Suunnitelmaluonnoksesta pyydetään lausunnot Jyväskylän kaupungilta, Laukaan ja Muuramen kunnilta, vanhus- ja vammaisneuvostoilta, nuorisovaltuustoilta, keskeisiltä opiskelijajärjestöilta, Jyväskylän vanhempainfoorumilta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta. 
 
Kirjallinen lausunto pyydetään toimittamaan 30.4.2021 mennessä Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, os. Vapaudenkatu 32, PL 193, 40101 Jyväskylä, kirjaamo@jyvaskyla.fi

Sähköpostin liitteenä on linjastosuunnitelmaraportti (liite 1) ja linjastosuunnitelman diasarja (liite 2). Koko lausuntopyyntöön liittyvä aineisto löytyy osoitteesta https://linkki.jyvaskyla.fi/linjastosuunnitelma , jossa liitemateriaalin lisäksi on sähköinen linjastokartta, josta eri linjoja voi tutkia karttapohjalla.

Linjastosuunnitelman luonnosta esitellään keskiviikkona 7.4. tilaisuudessa, joka striimataan suorana verkkoon. Esittely järjestetään koronarajoitusten takia verkkotapahtumana. Pääset seuraamaan suoraa lähetystä 7.4. klo 18 alkaen osoitteesta https://noveltive.fi/linkki-linjastouudistus.

Mikäli haluatte linjastosuunnitelmasta esittelytilaisuuden ennen lausunnon antamista, pyydämme olemaan yhteyksissä allekirjoittaneeseen mahdollisimman pian ajankohdasta sopimiseksi.
 
Saapuneiden lausuntojen ja kommenttien pohjalta laaditaan esitys joukkoliikenteen linjastosuunnitelmasta, josta Jyväskylän seudun joukkoliikennejaosto päättää kokouksessaan toukokuussa 2021. 
Annan aiheesta mielelläni lisätietoja. 
 
Jyväskylässä 31.3.2021 
 

Liitteet:

Jyväskylän seudun linjastosuunnitelma_20210324_Luonnos.pdf
Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjastosuunnitelma_kalvosarja_20210324 (002).pdf

Koulujen harrastustoiminta

Hei koulujen/päiväkotien vanhemmat!

Lasten harrastustoimintaa kehitetään voimakkaasti Jyväskylässä, taustalla mm. valtakunnallinen Suomen malli:

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Suomen malli - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

Alla viimeisin tiedotuskirje 3/2021 kaupungilta, Elisalta ja Samilta. Mitä toiveita/ajatuksia teillä olisi harrastustoiminnan kehittämisen suhteen? JVF ajattelee, että me vanhemmat ja perheet pystyisimme (esim. YLLE-toiminnan avulla) vahvistamaan perheiden osallisuutta Suomen mallissa ja näin vahvistamaan jokaisen lapsen turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta harrastusten suhteen sekä paremmin luomaan lapsille ja perheille lähiharrastuksia - voisimme iloita toisistamme jo pienestä pitäen. Meillä vanhemmilla on myös paljon osaamista!
_____________________________________________________________________________________________________
Hei harrastusverkosto,
 

tässä jälleen tietoa kaupunki-toimijayhteistyöstä kiinnostuneille. Jos toiminnallinen yhteistyö ei ole ajankohtaista, kannattaa silti vilkaista infokirjeen lopusta verkostoitumisen ja viestintäyhteistyön mahdollisuudet. (Jotka tosin ovat luultavasti valtaosalle jo tuttuja.)

 MITÄ SEURAAVAKSI? 

Lähetämme pääsiäisen jälkeen sähköisen lomakkeen, jolla kerätään ensi lukuvuoden tarjonta (lajit/aiheet, toiminta-alue/koulut, kokonaistuntimäärä, ohjaajaresurssi, epävarmuustekijät). Kyselystä jaetaan ”yhteiskäyttölinkki”, joten kaikki pääsevät näkemään annetut vastaukset.  

 Vastaukset tulee jättää viimeistään ti 20.4. 

 Kyselyn jälkeen joko koulu tai kehittämisyksikkö ottaa teihin yhteyttä. 

 

YHTEISTYÖN MALLEISTA

Jos laajempi yhteistyö (suuret tuntimäärät tai useat ohjaajat) on mahdollista ja kiinnostaa, olkaa yhteyksissä Elisaan (elisa.pursiainen@jyvaskyla.fi) ja Samiin (sami.talvensola@jyvaskyla.fi). 

 Alla on tiivistetysti tämänhetkiset ajatukset toiminnallisesta yhteistyöstä. Kehitysyhteistyöstä kiinnostuneilta otamme mielellämme kommentteja vastaan. 

 1) Yksittäisten harrastusryhmien/kerhojen ohjaaminen​ 

 • Ulkoisten toimijoiden kanssa tehdään lähtökohtaisesti ostopalvelusopimus ja korvaus maksetaan laskua vastaan – vain jos laskutus ei ole mahdollista, maksetaan palkkiona verokortilla suoraan ohjaajalle (koulun omalle henkilöstölle maksetaan lisätyötunteina)
 • Korvaus on ostopalveluna 30€/60min (maksetaan toteutuneiden ohjaustuntien mukaan) ja työsopimuksella tuntiopettajan palkka
 • Korvausta ei lähtökohtaisesti olla nyt muuttamassa, mutta asia on esillä ja kuulemme mielellämme, millaisilla laskelmilla harrastustoiminnan tuottajat itse muodostaisivat korvauksen ja miten yhdenvertaisuus huomioidaan korvauksissa

 Hajautettu malli 

 • Kuten tähän asti on pääasiassa tehty eli toimijat ottavat yhteyttä yksittäisiin kouluihin tai toisin päin​

 Keskitetty malli 

 • Tätä lähdetään kokeilemaan eli kehittämisyksikkö selvittää tarjonnan kootusti ja kokoaa harrastustarjottimen​

 ”Alueellisen pääyhteistyökumppanien malli”​ 

 • Keskitetyn mallin versio, jossa tietyn alueen ohjausta keskitetään yhdelle toimijalle mahdollisuuksien mukaan (oppilaiden toiveet edellä eli ei ensin valita pääyhteistyökumppania ja sitten katsota, mitä voidaan tarjota)​
 • Tämä on vasta ajatuksen tasolla!

 2) Kokonaisvaltaisempi harrastusohjaajan työ 

 • Ohjaamisen lisäksi oman koulun harrastusryhmien (kerhot) ja välituntitoiminnan organisointi, harrastusviestintä, etsivä harrastustyö (yksilöllisempi ohjaus ja neuvonta), yleinen vastuu oman koulun harrastustoiminnasta (tarkka työnjako riippuu kussakin koulussa olevista tiimeistä ja muun henkilöstön aktiivisuudesta)​
 • Keskeistäkoulun ja oppilaiden tuntemus eli tarvitaan yhdelle henkilölle tarpeeksi suuri tuntimäärä kohdekoulu(i)lla 
 • Työn tapahtuu n. klo 8-16välillä 
 • Harrastusohjaajanpalkka rinnastuu työn vaativuuden mukaan joko koulunkäynninohjaajan tai kasvatusohjaajan palkkaan 

 Rekrytointimalli 

 • Käytetään koulun olemassa olevia työntekijöitä​

o Lisätunteja tai korvamerkkaus olemassa olevasta työajasta (1–30h/vk)​ 

o Tämä mahdollisuus selvitetään ensin, koska etuna oman koulun tuntemus​ 

 • Rekrytoidaan erillisiä harrastusohjaajia

o Tässä on mahdollisuus lisätyöhön (10–30h/vk) yksittäisille osa-aikaisilla ohjaajille / valmentajille / taitelijoille​ 

 Ostopalvelumalli 

 • Erityisesti jos samalla taustataholla on useita mahdollisia työntekijöitä, voisi olla mahdollista tehdä kokonaissopimus (esim. yhdistelmä harrastusohjaajan työtä ja ”perinteistä kerho-ohjausta”)​
 • Tämä on vasta ajatuksen tasolla!


 
VERKOSTOITUMINEN JA VIESTINTÄYHTEISTYÖ

 Kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden järjestämät kulttuuritoimijoiden aamukahvit ovat kaikille kulttuurin ja taiteen parissa työskenteleville avoimia verkostoitumistilaisuuksia, joissa pureudutaan vaihtuvien teemojen kautta eri aiheisiin. Verkostoa koordinoi Riikka Polso (riikka.polso@jyvaskyla.fi).

Liikuntapalvelut kokoaa liikunta- ja urheiluseuroja koskevat ajankohtaiset asiat seurakirjeeseen, jossa tiedotetaan muun muassa yhteisistä keskustelutilaisuuksista, seurafoorumeista. (Seuraava seurafoorumi on jo ke 7.4. klo 17 Teamsissa. Ilmoittautuminen Liikuntainfoon liikunta.info@jyvaskyla.fi ti 6.4. mennessä.) Seurakirjeen sähköpostilistaa ylläpitää Anu Torm (anu.torm@jyvasjyla.fi).

Nuorisopalvelut kokoaa lasten ja nuorten kesäajan tekemistä Lomalokkiin. Ohjeet oman toiminnan ilmoittautumiseen löytyvät Nuorten Jyväskylä -sivuilta: https://nuorten.jyvaskyla.fi/toimintaa-ja-tekemista/lomalokki. Lomalokkia kokoaa Rita Suhonen (rita.suhonen@jyvaskyla.fi).

 Nuorisopalveluiden kautta lähtee myös Keski-Suomen nuorisotyöverkoston infokirje, jossa saattaa ajoittain olla myös ”nuorisotyöllisin ottein” harrastustoimintaa tuottaville kiinnostavia tapahtumia, verkostoja tai julkaisuita. Infokirjeestä vastaa Pauliina Lahtinen (pauliina.lahtinen@jyvaskyla.fi).

 Tämä harrastusverkoston sähköpostilista on ensisijainen kanava saada lisätietoa koulujen harrastustoiminnan kokonaisuudesta (koulujen kerhotoiminta ja harrastamisen Suomen malli), jota koordinoivat Sami Talvensola ja Elisa Pursiainen. Tähän jakeluun ja täältä pois pääsee ottamalla yhteyttä Elisaan.

 Oikein hyvää pääsiäistä kaikille! 

Ilolla,

Elisa Pursiainen

Harrastuskoordinaattori

014 266 9053 / 050 531 7087

elisa.pursiainen@jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki

Sivistyspalvelut

https://www.jyvaskyla.fi/

Kesän Lomalokkiin kerätään toimintaa - ilmoita omasi!

Tervehdys Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluilta ja loma-ajantoiminnan koonnin, Lomalokin, ääreltä!

Lomalokkiin kootaan lapsille ja nuorille (alle 30-v.) suunnattua toimintaa koulujen loma-ajoille. Kaupungin omien toimintojen lisäksi Lomalokki sisältää aktiviteetteja laajalta Jyväskylän alueen nuorisotoimijoiden verkostolta sekä muilta kohderyhmälle toimintaa järjestäviltä tahoilta.

Lomalokin kokoamisesta vastaa Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut ja sen alaisuudessa toimiva Nuorten Jyväskylä.

Ilmoita toimintasi mukaan

Ensi kesäloman tekemistä lapsille ja nuorille aletaan nyt kerätä yhteen kesän 2021 Lomalokkia varten.

Seuraavasta linkistä avautuvan lomakkeen kautta voit ilmoittaa maksutta aikavälille 5.6.-10.8.2021 ajoittuvista leireistä tai muusta kesätoiminnasta: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHOSIyiJupLVCvqtHi1BfT45UNllVSDFOV0FLTlFaQjRQWUJRVkFUVFdQOS4u

Lomalokki julkaistaan verkossa pääsiäisen jälkeisellä viikolla osoitteessa: https://nuorten.jyvaskyla.fi/lomalokki 

Viimeistään tiistain 6.4.2021 aikana ilmoitettu toiminta ehtii mukaan Lomalokkiin viralliseen julkaisuun mennessä. Verkkosivulle tulevaa koontia päivitetään kuitenkin pitkin kevättä, joten kesätoiminnan tietoja voi ilmoittaa vielä ihan kesälomaan saakka.

Millaista toimintaa Lomalokkiin kerätään

 • Kyseessä voi olla leiri, päiväleiri, yksittäinen tai loman läpi jatkuva toimintapäivä, kurssi, työpaja, avoimet ovet jne.
 • Toivomme mukaan toimintaa, jota järjestetään Jyväskylän alueella. Jyväskylän ulkopuolelle suuntautuvia retkiä otetaan myös mukaan, jos lähtö on Jyväskylästä.
 • Toiminta voi olla suunnattu iän mukaan erityisesti lapsille, nuorille (13-29-vuotiaat) tai sekä että. Se voi olla suunnattu myös koko perheelle.
  Kaiken ikäisille sopivaa tekemistä tai muulle erilliselle kohderyhmälle tarjottavaa toimintaa voidaan Lomalokkiin nostaa, jos se soveltuu hyvin alle 29-vuotiaille lapsille, nuorille ja/tai nuorille aikuisille.
 • Toimintaa järjestävä taho voi olla esimerkiksi kaupungin toimija, yhdistys, säätiö, seura, yritys, seurakunta tai oppilaitos.
 • Mukaan kerätään sekä maksullista että maksutonta toimintaa.

Mikäli Lomalokkiin liittyen herää kysyttävää, minuun voi olla yhteydessä. 😊
Voit myös ilmoittaa vastausviestillä, jos et halua jatkossa saada Lomalokkiin liittyviä viestejä kauttani.

Aurinkoista alkanutta viikkoa toivotellen,

Rita Suhonen
nuorisonohjaaja, nuorten tieto- ja neuvontatyö
 
Jyväskylän kaupunki
Nuorisopalvelut / Nuorten Jyväskylä
Tietotalo

Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä

 1. kerros
  p. 050 320 5933  
  http://nuorten.jyvaskyla.fi

(Huom! Korona-aika siirtänyt aloituksen syksyyn) Huhtasuon perhekeskukseen JVF:n toimintaa

Katso aluksi videot:Unelmien perhekeskus - YouTube ja Unelmien perhekeskus - unelmasta todeksi - YouTube

Jyväskylässä toimii tällä hetkellä 11 perhekeskusverkostoa. Maaliskuussa 2021 Huhtasuolle avataan osallisuuspalvelujen yhteistoimintapiste, jossa alkaa toimimaan koronan hellitettyä ensimmäinen fyysinen perhekeskus Jyväskylässä ainakin yhtenä päivänä viikossa. Lisätiedot: Perhekeskusverkostot ja palveluja alueittain | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi)

JVF pyytää alustavasti kaikkia Jyväskylän päiväkoti-/koulujen vanhempaintoimijoita/vanhempia tulemaan mukaan järjestämään toimintaa Huhtasuon yhteistoimintapisteen tiistai-iltoihin klo 17-20 syksystä alkaen. Illan nimenä alustavasti Jyväskylän vanhempainfoorumin tiistai-ilta perheille (saa ehdottaa toista). 

Myös tälläisella toiminnalla rakennamme Jyväskylään hyvää kodin ja päiväkodin/koulun sekä vanhempien keskinäisen verkostoitumisen toimintakulttuuria lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi, mm. koulukiusaamista ja -väkivaltaa ehkäistäksemme tiedon ja toistemme tuntemisen lisääntyessä. 

JVF ehdottaa, että koulun vanhempaintoimija/vanhemmat ottaisivat vetovastuun yhdestä tiistai-illasta syksyn aikana JVF:n avustamina. Koulu saa itse päättää illan erikoisaiheen, jota varten pyydämme tarvittavia yhteistyökumppaneita (muita järjestöjä, luennoitsijoita yms. aiheen mukaan).

Minkä tiistain sinun koulusi vanhempaintoimija/vanhemmat haluavat varata syksyllä?

Mikä on perhekeskus?
Unelmien perhekeskus - Lastensuojelun KeskusliittoLastensuojelun Keskusliitto (lskl.fi)

Perhekeskus - Lapset, nuoret ja perheet - THL Perhekeskuksessa perheet myös kohtaavat toisiaan ja voivat yhdessä luoda iloa ja vertaistukea arkeen.

Suomen harrastamisen malli - Avoin keskustelutilaisuus aiheesta järjestetään ti 23.2. klo 17:00-19:00 Teams-sovelluksella

Hei harrastusverkosto, 

 

tässä tiedoksenne muutama ajankohtainen asia. 

 

Jyväskylän kaupunki sai avustusta Suomen harrastamisen mallin pilottiin 

 

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtakunnallisesti 6,4 miljoonaa euroa avustusta Suomen harrastamisen mallin pilottien toteuttamiseen. Avustusta myönnettiin 112 kunnalle. Jyväskylän kaupunki sai avustusta 64 000 €. Pilotin kokonaiskustannukset ovat Jyväskylässä 80 000 euroa.  

 

Hankeen käynnistämiseksi Jyväskylän kaupunki on palkannut harrastuskoordinaattorin, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta, minkä lisäksi rekrytoinnissa on neljä harrastusohjaajaa Huhtasuon, Korpilahden, Palokan ja Vaajakummun yhtenäiskouluille. Harrastusohjaajien tehtävä sisältää pääasiallisesti lasten ja nuorten ohjaamista sekä etsivää harrastustoimintaa. Lisäksi ohjaaja suunnittelee ohjatut toiminnot sekä vastaa harrastusviestinnästä. Tavoitteena on luoda perusopetuksen kouluille harrastamisen malli, jossa eri ikäisten oppilaiden koulupäivään sisältyy monipuolisesti eri sisältöisiä harrastusmahdollisuuksia. Koulukohtaisten harrastusmallien pohjana käytetään oppilaille syksyllä 2020 tehtyjä harrastuskyselyjä.   

 

Harrastuskoordinaattorina jatkaa 25.1. lähtien aiemmin tehtävää hoitanut Elisa Pursiainen. Harrastusohjaajat ovat sisäisessä rekrytoinnissa pe 29.1. asti, minkä jälkeen mahdolliset täyttämättä jääneet paikat tulevat julkiseen hakuun Kuntarekry.fin kautta. Tavoitteena on, että harrastusohjaajat aloittavat työnsä mahdollisimman pian. 

 

Harrastusverkoston tapaaminen 

 

Harrastusverkoston avulla on tarkoitus kehittää yhteistyön muotoja monipuolisten liikunnan, kulttuurin- ja taiteen harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi erityisesti koulupäivien yhteyteen. 

 

Avoin keskustelutilaisuus aiheesta järjestetään ti 23.2. klo 17:00-19:00 Teams-sovelluksella. Kutsu lähetetään erikseen myöhemmin, mutta voitte jo merkitä ajan kalenteriin. 

 

Tilaisuudessa käydään läpi myös syksyllä 2020 kouluissa teetettyjen harrastamiseen liittyvien kyselyiden tuloksia. 

 
Lisätietoja:   

 

Aluehallintoviraston tiedote 13.1.2021: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69898231

Liikuntakerhojen toimijoiden yhteinen keskustelu-, kehittämis- ja koulutustilaisuuteen tiistaina 23.2

Laadukkaasti toteutettujen liikuntakerhojen tarve on ehkä suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen Liikunta kutsuvat hyvän kokemuksen lasten liikuntakerhojen toiminnasta omaavat toimijat yhteiseen keskustelu-, kehittämis- ja koulutustilaisuuteen tiistaina 23.2. klo 14.30 – 16.00 teamspalaveriin.

Tilaisuudessa luodaan yhteistä näkemystä mm. seuraavista asioista
- Miksi hyvin toteutettujen liikuntakerhojen tarve on entisestään lisääntynyt?
- Millainen on liikuntakerhojen imago tällä hetkellä?
- Mistä koostuu liikuntakerhojen laatu?
- Mitkä ovat liikuntakerhojen erityisiä haasteita?
- Mitkä ovat seuran valmennustoimintaa ja liikuntakerhotoimintaa yhdistävät ja erottavat tekijät?

Olet lämpimästi tervetullut!

Varmistatko osallistumisesi perjantaihin 19.2. klo 14.00 mennessä tai ilmoitatko mahdollisesta esteestä.
https://www.kesli.fi/lapset-ja-nuoret/lasten-ja-nuorten-valmentajien-j/liikuntakerhojen-jarjestajien-ta/


Jos olet itse estynyt ja tiedät seurastasi sopivan henkilön tuuramaan Sinua, hän on tervetullut.

 Sami Talvensola Jouni Vatanen
Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen Liikunta

Vanhemmat ja lasten harrastaminen

Ajankohtaista ajatellen Suomen mallin kehittämistä, tai perheliikuntaa

Mielipide Helsingin Sanomat 24.10.2020
Lasten valmennus onnistuu parhaiten silloin, kun valmentaja saa tukea vanhemmilta

Urheilevien lasten vanhempia ei pidä missään nimessä sulkea urheiluseuratoiminnan ulkopuolelle.

HELSINGIN SANOMAT kertoi (19.10.) yksilövalmentajien kokemasta häirinnästä ja kiusaamisesta. Aihe on vakava, ja sen esille nostaminen on tärkeää.

Urheilijoiden tavoin myös valmentajat tarvitsevat turvallisen toimintaympäristön, jossa on mahdollista keskittyä urheilijoiden auttamiseen. Tämä koskee sekä ammattivalmentajia että oman toimensa ohella valmentavia henkilöitä.

Haasteita aiheuttaa usein urheilevien lasten vanhempien epätietoisuus toiminnan tavoitteista ja seuran toimintaperiaatteista. Tähän epätietoisuuden haasteeseen on havahduttu ainakin jalkapalloseuroissa, mutta tekemistä on edelleen paljon. Säännöllisen viestinnän ja esimerkiksi kauden aikaisten kehityskeskustelujen merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Urheilevien lasten vanhempia ei pidä missään nimessä sulkea urheiluseuratoiminnan ulkopuolelle. Lapsen osaaminen ei kehity ilman taustalla olevaa vanhempaa, joka rohkaisee, kannustaa ja tukee lasta erilaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä pätee myös urheiluympäristössä.

Usein haasteena on se, että vanhemmat eivät välttämättä tiedä, miten rohkaisemista, kannustamista ja tukemista voi tehdä nimenomaan urheiluympäristössä.

Vanhemmat ja valmentajat voivat tehdä yhteistyötä monella tavalla, mutta toimijoiden rooleja ei pidä sekoittaa. Kun vanhemmat tietävät, mitä heiltä odotetaan ja miten he voivat tukea lastaan urheilussa, roolien sekoittumisen riski on usein pienempi. Tässä viestinnässä valmentajat tarvitsevat seurajohdon tukea.

Valmentajat onnistuvat parhaiten silloin, kun he voivat luottaa urheilevien lasten vanhempiin ja saavat vanhemmilta tukea. Vanhemmista puolestaan on suurin hyöty silloin, kun he kokevat olevansa tärkeitä ja tietävät, mihin periaatteisiin valmennus perustuu. Tällöin myös urheilevalla lapsella ja nuorella on parhaat onnistumisen edellytykset.

Erkko Meri

Puheenjohtaja, Jalkapallon juniori valmentajat ry

1-2 -luokkalaisen vanhempi - tule etähaastateltavaksi maaliskuun aikana Pro gradu -tutkielmaan etäkouluajasta

Kutsu Pro gradu – tutkielman haastatteluun: Vanhempien osallisuus ja jaksaminen alkuopetuksen

etäopetuksessa koronapandemian aikana

Onko 1-2-luokkalainen lapsesi ollut etäopetuksessa koronapandemian aikana? Opiskelen Jyväskylän yliopistossa erityispedagogiikkaa ja etsin Pro gradu – tutkielmaani varten haastatteluun sellaisia vanhempia, joiden 1-2 – luokkalaiset lapset ovat olleet etäopetuksessa koronapandemian aikana keväällä 2020 tai myöhemmin. Tutkielmani tarkoitus on selvittää, miten vanhemmat osallistuivat alkuopetuksessa olevien lastensa etäopetukseen ja miten he kokivat sen vaikuttaneen omaan jaksamiseensa. Haastattelut toteutetaan mahdollisimman pian (maaliskuu 2021) videoyhteyden (ZOOM/TEAMS) välityksellä yhdessä sovittuna aikana. Voit osallistua haastatteluun joko yksin tai puolisosi kanssa. Haastattelu kestää noin 30–40 minuuttia ja se on täysin luottamuksellinen. Ennen haastattelua saat lisää tietoa tutkimuksesta sähköpostitse ja lisäksi saat luettavaksi tietosuojailmoituksen, joka sinun täytyy hyväksyä haastattelun alussa.

Olet sopiva osallistumaan haastatteluun jos lapsesi on ollut etäopetuksessa 1-2 - luokan aikana koronapandemian vuoksi. Tämä tutkielman tarkoituksena on saada lisää tietoa siitä, miten vanhemmat osallistuivat lastensa etäopetukseen ja miten he kokivat sen itse.

Kiitos mielenkiinnostasi!

Ota minuun yhteyttä sähköpostitse:

Terhi Saarenpää Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka

terhi.e.saarenpaa@student.jyu.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä