Lukiot

Schildtin lukion Vanhempainfoorumi-ilta 26.11.2019

(kopioitaessa numerointi meni sekaisin - liitteennä tässä "virheetön" versio)

Schildtin lukion vanhempainfoorumi 26.11.2019 MUISTIO

Keskustelun teemana ”erityinen tuki lukiossa”

 1. Lukiossa tukea antavat ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, aineenopettajat, tutorit, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja ja oppilaitosdiakoni. Yhdessä ja erikseen. Katso opinto-opas 2019-2020 / opiskelijan ohjaus ja tukeminen

https://peda.net/jao/schildtin_lukio/opiskelu/o2/4oojt

 1. Gradian lukiot ovat mukana OKM:n rahoittamassa hankkeessa ”Erityisesti lukiossa”, jossa kehitetään ohjaus- ja tukitoimia lukiokoulutuksessa. Schildtin lukiossa on kehitetty mm. tutor-toimintaa.
 1. Erityisopettaja tekee kaikille 1.vuoden opiskelijoille ns. lukiseulan, joka karkeasti erottelee mahdollisia lukivaikeuksia. Seulan tulosten perusteella osa opiskelijoista kutsutaan vielä yksilötestiin mahdollisen lukivaikeuden toteamiseksi. Lisäksi opiskelijoita ohjataan erityisopettajan pitämälle opiskelutaitojen kurssille (OPO4). Erityisopettaja antaa myös yksilöllistä tukea siitä erikseen sovittaessa.
 2.  
 3. Lukiolainen saa tarvittaessa myös erityisjärjestelyitä ja aineenopettajien kanssa voi neuvotella joustoista. Ylioppilaskokeen järjestelyissä tai arvostelussa voidaan ottaa huomioon sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta. Näissä asioissa neuvoo erityisopettaja ja opo.
 4.  
 5. Tukiopetusta on saatavilla kaikissa oppiaineissa, mutta sitä pitää pyytää aineenopettajalta.
 6.  
 7. Yo-kokeisiin valmistavia kertauskursseja (ns. abi-kursseja) on tarjolla keväällä kaikissa aineissa ja syksyllä useimmissa aineissa.
 8.  
 9. Opiskelusuunnitelmaa voi keventää pidentämällä opiskeluaikaa kolmesta vuodesta 3,5 tai 4 vuoteen. Tämä yhteistyössä opon kanssa, ei omin päin.
 10.  
 11. Vanhemmat nostivat keskustelussa esiin mm. seuraavaa:
 12.  
 • Kertauskursseille ei saisi ottaa ”hyviä” opiskelijoita (numeroraja?)
 •  
 • Yksinäisyys on ongelma – opetusryhmä, jossa ei tunne ketään.
 •  
 • Yksintyöskentely on nuorelle usein helpompaa kuin ryhmä- ja parityöt
  • opettajan rooli työskentelyn sujumisessa, ryhmätyön ohjaamisessa?
 • puuttuuko opettaja? Saako valittaa, jos joku luistaa ja teettää työt toisilla?
 • Opettajan tulisi muistaa rohkaista opiskelijoita ottamaan puheeksi, jos on jokin ongelma tai vaikeus tai toisen opiskelijan kanssa ei suju yhteistyö (pari- ja ryhmätyöt)
 •  
 • Kännykät kuriin!  
 •  
 •  
 • Opiskelijan on vaikea kertoa oppimisvaikeudesta opettajille
  • Vanhemmat voivat laittaa joka jakson alussa yhdessä nuoren kanssa sovitun viestin opettajille. Tai ryhmänohjaaja, jos menettelystä on erikseen sovittu.
  • Opettajat toivovat, että heillä on tietoa erityisvaikeuksista yms. oppimiseen vaikuttavista oleellisista asioista.
  • Vanhemmat totesivat, että erityisnuorelle voi olla todella vaikea asia itse puhua oppimisvaikeuksistaan ja pyytää tarvitsemiaan erityisjärjestelyitä opettajalta.
 • Mikä avuksi, että tärkeä tieto kulkisi?
 • Opettaja saattaa esittää kysymyksen mahdollisesta oppimisvaikeudesta huonoon aikaan. Esim. nuori jäi viimeisenä kokeeseen ja opettaja kysyi: ”Onko sinulla joku lukihäiriö?”
 •  
 • Sähköiset kokeet ovat vanhemmilta piilossa. Kokeita ei koskaan näe, niitä ei voi katsoa yhdessä nuoren kanssa, niistä ei saa palautetta. Pelkkä numero kun ei kerro mistä on kyse. Olisi helpompaa auttaa nuorta, jos saisi kokeet kotiin niin kuin ennen ja niitä voisi yhdessä arvioida. Virheistä oppiminen olisi tärkeää, mutta nyt se ei ole mahdollista.
 •  
 • Wilman vihreät merkinnät on tärkeitä nuorelle ja myös vanhemmille, kiitos niistä
 • Jos vanhemmalta tulee opettajalle wilma-viesti, niin opettajan tulee vastata siihen – kaiken kaikkiaan vanhemmat toivoivat aktiivisempaa yhteydenpitoa koteihin.
 •  
 • Lukioikäisen nuoren vanhemman on vaikea määritellä omaa rooliaan nuoren asioissa. Siksi kaikki kodin ja koulun yhteistyö on vanhemmille tärkeää. Kaikki sanallinen palaute ja viestit ovat tarpeellisia. Välillä vanhemman on todella vaikeaa ”lukea” nuorta. Kotona tasapainoillaan nuoren oman vastuun ja huolenpidon välillä.
 •  
 • Vanhemmille oma sähköinen palautelaatikko tms. jonne voisi laittaa ajatuksia, huolia, toiveita, kysymyksiä ja ehdotuksia ja saisi myös toisilta vanhemmilta vertaistukea.
 •  
 • Kiitos kaikille läsnä olleille vilkkaasta keskustelusta!

 

 1. Seuraava vanhempainfoorumi kutsutaan koolle tiistaina 28.1.2020

 

 

 • muistion kirjasi Tuija Mäkinen, vastaava kuraattori

Liitteet:

SchildtinLukionVanhempainfoorumi 26 11 2019_muistio.docx

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä