Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppia opiskellaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti jo neljännellä ja kuudennella luokalla. Uusi opetussuunnitelma jalkautuu portaittain myös yläkoulun puolelle. Yläkoulussa opiskellaan yhteiskuntaoppia yksi kurssi kahdeksannella luokalla ja kaksi kurssia yhdeksännellä luokalla.

Alakoulun puolella oppikirjana toimii Forum-kirjasarja ja yläkoulussa Memo. Oppiaineena yhteiskuntaoppi tarjoaa myös oivallisen mahdollisuuden monipuolisten oppimismenetelmien käyttöön sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen.