Ympäristöraati

Joutsan yhtenäiskoulu on Vihreän lipun koulu

Vihreä lippu – Ympäristöraati Vihreä lippu on kansainvälinen koulujen ympäristökasvatusohjelma, johon osallistuvat koulut pyrkivät kansainväliset kriteerit täyttävään ympäristökasvatustyöhön. Koulumme jatkaa kunnassamme vuodesta 2003 alkanutta Vihreän lipun toimintaa. Koulumme pyrkii toimimaan opetuksessa ja arkikäytänteissä ympäristöystävällisiä asenteita painottaen ja kehittäen.

Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran SYKS:n myöntämä Vihreä lippu on tunnustus suunnitelmallisesta ja tuloksekkaasta toiminnasta vuosittain valittavan teeman parissa. Lipun käyttöoikeus saadaan vuodeksi kerrallaan. Keskeisessä asemassa työn etenemisessä ovat aktiivisesti toimivat Ympäristöraatilaiset. Raati koostuu syksyllä valittavista 1-6, 8- ja 9-luokkien oppilaista sekä opettajaraadin jäsenistä. Raati kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa kartoittamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan koulun kestävän kehityksen toimintaa, erilaisia tapahtumia ja tempauksia koko koulun hyväksi ja iloksi. Ympäristökasvatukselliset projektit ja teemat ovat sekä paikallisia että valtakunnallisia ajankohtaisia aiheita.

Vihreän lipun toiminnan toivotaan osaltaan lisäävän kestävän kehityksen tietoisuutta, koulun viihtyisyyttä, yhteishenkeä ja oppilaiden aktiivisuutta. Lukuvuonna 2018 - 2019 koulumme Vihreän lipun teema on polku