Arviointi

Arviointi 1.-6.-luokilla

Väliarviointi suoritetaan arviointikeskusteluina kaikilla oppilailla vuosiluokilla 1.-6.

Kevätlukukauden päättyessä arviointi suoritetaan seuraavasti:


1-2 luokat

Oppiaineista äidinkieli ja kirjallisuus, sekä matematiikka, arvioidaan aihealueittain viisiportaisella asteikolla (taitavasti-hyvin-vaihtelevasti-heikosti-hylätty) käyttäen rasteja. 

Muut oppiaineet joita oppilas on opiskellut, mainitaan luettelona. Jos jossakin näistä oppiaineista suoritus on hylätty, se mainitaan todistuksessa erikseen. 

Muut erityishuomiot mainitaan erikseen.

Käyttäytymisen arviointi annetaan erillisellä lomakkeella.

3.-luokka 

Oppiaineista äidinkieli ja kirjallisuus arvioidaan aihealueittain viisiportaisella asteikolla (taitavasti-hyvin-vaihtelevasti-heikosti-hylätty) käyttäen rasteja. Matematiikka, lukuaineet (uskonto/elämänkatsomustieto ja ympäristöoppi) ja englanti arvioidaan viisiportaisella asteikolla (taitavasti-hyvin-vaihtelevasti-heikosti-hylätty) käyttäen rasteja. 

Muut oppiaineet joita oppilas on opiskellut, mainitaan luettelona. Jos jossakin näistä oppiaineista suoritus on hylätty, se mainitaan todistuksessa erikseen. 

Muut erityishuomiot mainitaan erikseen.

Käyttäytymisen arviointi annetaan erillisellä lomakkeella.

4.-6. luokat

Kaikista yhteisistä oppiaineista sekä käyttäytymisestä annetaan numeerinen arviointi.

Arviointi 7.-9.-luokilla

Arviointi yläkoulussa

Yläkoulussa ei toteuteta varsinaista kurssijärjestelmää. Oppiaineiden tuntimäärä pysyy kuitenkin lähes kaikissa aineissa samana läpi lukuvuoden. Joitain poikkeuksia on, kuten terveystieto, opinto-ohjaus sekä 9. lk lyhyt valinnaisaine. Oppiaineet arvioidaan numeroarvioinnilla kerran lukuvuoden aikana lukuvuositodistuksessa. Lisäksi voi olla pienempiä oppimisjaksoja, joista annetaan erikseen arvosana. Näitä arviointeja ei kuitenkaan merkitä lukuvuositodistukseen, vaan oppilaat ja huoltajat näkevät ne Wilmasta.

Noudatamme yläluokillakin jatkuvan arvioinnin periaatetta. Arvioinnin tuleekin siis olla jatkuvaa ja monipuolista. Wilmaan merkitsemme eri aineiden kaikki suoritukset (kokeet, ryhmätyöt, vertaisarvioinnit, kirjalliset työt...) kokeiksi, jotta ne ovat helposti löydettävissä. Vaikka Wilma siis puhuukin kokeista, meille kyseinen osio on monipuolisen arvioinnin työkalu, josta voi seurata varsin monipuolisesti oppilaan tekemisiä ja suoriutumista eri aineissa. Seuratkaa siis Wilmaa!

Oppilaan käyttäytymistä ja huolellisuutta kuvaava arvosana annetaan kerran vuodessa numeroin 4-10.

Arviointitietoa on luettavissa Wilman kautta, jonne tallentuvat katsottavaksi kaikki oppilaalle annetut arvosanat ja sanalliset palautteet eri suorituksista.
Huom.! Paperisina jaetaan vain lukuvuosi
todistukset. Lukuvuositodistuksissa on yksi arvosana per aine. Tämä arvosana pohjautuu edellä mainittuun jatkuvaan arviointiin, jota voi siis seurata koko lukuvuoden ajan Wilmasta.
Tarkempaa tietoa arvioinnista saa myös kunkin aineen opettajalta.

Päättöarviointi

Päättöarvioinnin on oltava kansallisesti vertailukelpoinen.
Päättöarvioinnin on perustuttava perusopetuksen tavoitteisiin.
Opetushallitus on laatinut perusopetuksen päättöarviointia varten kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin suositusluontoiset arviointikriteerit arvosanalle kahdeksan.
Tähti ja numero (*7) todistuksessa tarkoittaa yksilöllisen oppimäärän mukaista opiskelua. Päättöarvioinnissa kaikkien suoritusten tulee olla numeroin arvosteltavissa oppiaineissa vähintään välttäviä (5) päättötodistuksen saamiseksi.

Peruskoulun päättöarvosanan muodostamisen tueksi Opetushallituksessa on laadittu uudet oppimisen tavoitteet ja kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Ne astuvat voimaan 1.8.2021.

Päättöarvioinnin kriteerit löytyvät täältä (pdf)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä