Oppilaskunta

Yleistä

Luokilta 3.-9. valitaan yksi edustaja oppilaskunnan hallitukseen.

Hänen tehtävänsä on

  • Viedä viestiä luokkansa oppilailta oppilaskunnan kokoukseen

  • Tuoda viestiä kokouksesta takaisin luokkansa oppilaille

  • Olla aktiivinen kokouksissa ja osallistua tarvittaessa toimikuntiin.

     

 

Oppilaskunta kokoontuu n. kuukauden välein.

1.-2.-luokilta ei valita varsinaista edustajaa, vaan he muodostavat ns. Pikkuparlamentin. Ideana Pikkuparlamentissa on se, että myös pienet voivat tuoda asioita hallituksen käsiteltäväksi, mutta he toimivat oman opettajansa johdolla.