Oppilashuolto

Oppilashuollon terveisiä 2018-19

Hyvää syyslukukauden alkua!

Joutsan yhtenäiskoulun oppilashuoltotyhmät ovat aloittaneet jälleen toimintansa ja tässä lyhyt yhteenveto ryhmien kokoonpanoista. Oppilashuoltoryhmät ovat koulujen lakisääteisiä, työryhmiä, jotka pyrkivät auttamaan ja tukemaan erilaisissa oppimiseen ja opiskelun arkeen liittyvissä ongelmissa.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat alla olevan listan henkilöt sekä mahdollisesti edustus myös huoltajista ja oppilaista kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Yksilöllistä oppilashuoltoa varten kootaan monialainen ryhmä asiakohtaisesti. Koollekutsujana toimii se, kenelle huoli herää. Se voi olla joku oppilashuoltoryhmän jäsenistä tai oppilaan huoltaja. Oppilaan asioita käsitellään ryhmässä luottamuksellisesti ja yksilölliseen oppilashuoltoon osallistuu aina oppilas ja huoltaja, mikäli se on mahdollista. Asioiden käsittelyyn kysytään lupa.

 

Joutsan yhtenäiskoulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat:

Arto Juntunen, rehtori 040-766 7889

Sanna Pienmäki, opinto-ohjaaja 040-846 9149

Ulla Lehmussaari, erityisopettaja 040-195 2441

Virpi Koskela, erityisopettaja 040-195 2442

Pirkko Turunen, erityisopettaja 040-358 8157

Tarja Hänninen, erityisopettaja 040-151 3218

Hanna Makkonen-Rossi, erityisopettaja 040-188 4464

Heidi Pohjanpalo, koulukuraattori 040-176 8057

Miia Peurala, kouluterveydenhoitaja 014-269 0256

(sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)seututk.fi)

Anna Mustonen, psykiatrinen sairaanhoitaja 014-269 0147, tekstiviestit 050-304 1480

(sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)seututk.fi)

Janne Pajunen, Etsivä nuorisotyöntekijä 040-772 0587

 

Mikäli teillä on kysyttävää oppilashuoltotyöhön liittyen, yhteyttä voi helpoimmin ottaa puhelimitse tai sähköpostilla.