Tuntijako

Tuntijako lv.2018-19

Joutsan kunnassa noudatetaan uuden opetussuunnitelman (2016) myötä seuraavaa tuntijakoa:

 

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO

                   
     

Luokka

                 

Aineet

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

yht.

Äidinkieli ja kirjallisuus

 

7

7

5

5

4

4

3

4

3

42

A1 -kieli, englanti

     

2

3

2

2

2

2

3

16

B1 -kieli, ruotsi

         

1

1

1

1

2

6

Matematiikka

 

3

3

4

4

4

4

3

4

4

33

Ympäristöoppi

 

2

2

2

2

3

3

     

14

Biologia ja maantieto

           

2

2

3

7

Fysiikka ja kemia

             

2

3

2

7

Terveystieto

             

0,5

1,5

1

3

Uskonto/ET

 

1

1

2

1

1

1

1

1

1

10

Historia ja yhteiskuntaoppi

     

1

2

2

2

3

2

12

Musiikki

   

1

1

2

2

1

1

2

   

10

Kuvataide

 

1

1

1

1

2

2

2

   

10

Käsityö

   

2

2

2

2

2

2

3

   

15

Liikunta

   

2

2

3

3

2

2

3

2

2

21

Kotitalous

             

3

   

3

Koulukohtainen valinnaisaine

1

1

   

1

1

     

4

Valinnaiset aineet 1-9

           

0

6

6

12

OPO

               

0,5

0,5

1

2

Oppilaan tuntimäärä

20

20

23

24

25

25

30

30

30

227

Kyläkoulut

     

22-24

24-25