Käsityö

Tuntien määrät ja valinnat

Käsityö oppiaineena sisältää sekä tekstiilityön että teknisen työn oppisisältöjä. Käsityö on kaikille yhteinen oppiaine 3. - 7. luokilla. 3. - 4. luokilla oppisisällöt jakautuvat tasan tekstiili- ja teknisen työn kesken. 5. - 7. luokilla yhteisen käsityön osuuden jälkeen oppilaat saavat valita, mitä oppisisältöjä he haluavat painottaa, tekstiili - vai teknisen työn oppisisältöjä. Valinta tehdään 4. luokan jälkeen. Huolimatta painopistealueiden valinnasta oppilas jatkaa tutustumista molempiin käsityömuotoihin.

Tavoitteena on vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön. Tavoitteena on ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi.

7. luokalla käsityötä opetetaan 3 tuntia viikossa. 7. luokan käsityöstä saatava numero tulee 9. luokan päättötodistukseen. Kaikille yhteinen käsityö päättyy 7. luokan lopussa, jonka jälkeen se on tarjolla valinnaisena tekstiilityönä tai teknisenä työnä.

8. - 9. luokilla käsityö on valinnaista ja oppilas voi valita pitkänä valintana tai lyhyenä valintana joko tekstiilityötä tai teknistä työtä. Pitkää valinnaisainetta opiskellaan 2 vuotta sekä 8. että 9. luokilla, molempina vuosina 2 vvk eli yhteensä 4 vvk. Lyhyessä valinnassa oppilas valitsee joko tekstiilityön tai teknisen työn oppisisältöjä joko 8. luokalle tai 9. luokalle 2vvk.
Tavoitteet ja sisällöt

Koko perusopetuksen ajan käsitöissä pyritään tarjoamaan oppilaille mahdollisuuksia toteuttaa sekä tekniseen- että tekstiilityöhön liittyviä laaja-alaisia ja innovatiivisia oppimiskokonaisuuksia, jotka voivat integroitua myös muihin oppiaineisiin.

Käsityön opetuksen lähtökohtana on oman ajattelumaailman kehittäminen. Tavoitteena on, että oppiaine kannustaa oppilasta omien ideoiden toteuttamisen ja pitkäjänteisen työskentelyn kautta kokemaan onnistumisen iloa. Itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kasvaessa positiivinen asenne työskentelyyn ja yrittäjyyteen kehittyy.

Käsityöprosessiin kuuluvat ideointi, suunnittelu ja ongelman ratkaisu, oman suunnitelman kriittinen tarkastelu ja toteuttamisen pohdinta, valmistamiseen liittyvien riskien arviointi, tuotteen turvallinen valmistaminen, taitojen harjaannuttaminen ja työprosessin ja lopputuloksen arviointi. Otamme huomioon kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet ympäristöystävällisistä, pitkäikäisistä ja tarpeellisista tuotteista, joiden teossa voidaan harjoitellaan myös perinteisiä käsityötekniikoita.  
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä