Äidinkieli (suomi) ja kirjallisuus

Yleistä

Äidinkielen (suomen kieli) ja kirjallisuuden oppiaineessa opiskellaan monipuolisesti puhumisen, kirjoittamisen ja lukemisen taitoja. Tunneilla muun muassa kehitetään vuorovaikutustaitoja ja erilaisten tekstien hyödyntämistä ja tulkintaa, opetellaan toimimaan ryhmässä, harjaannutaan aktiivisiksi ja kriittisiksi lukijoiksi ja syvennetään suhdetta kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Yläkoulun äidinkieleltä suoritetaan yhteensä 10 vuosiviikkotunnin verran: kolme seiskalla, neljä kasilla ja kolme ysillä. Tarkempia tietoja eri vuosiluokkien sisällöistä ja arvioinnista löytyy tämän tekstin vasemmalta puolelta.

Käytössämme on joko Tekstitaituri- (9.lk.) tai Särmä-kirjasarja (7.-8. lk.), joissa molemmissa oppikirja on koko luokalle sama. Tarpeen mukaan oppilas käyttää tavallisen tehtäväkirjan sijasta eriyttävää tai suomi toisena kielenä -tehtäväkirjaa. Kirjasarja on suunniteltu niin, että jokaisessa tehtäväkirjassa on samat aiheet kuin oppikirjassakin ja niitä voidaan käyttää tunnilla rinnakkain.

Jokainen oppilas saa koulun omat Google Suite -tunnukset ja käyttöönsä koulun sisäisen Classroom-ympäristön Googlen tarjoamine työkaluineen. Käytämmekin sähköisiä oppimisympäristöjä ahkerasti. Esimerkiksi kaikki laajat kirjoitustyöt kirjoitamme tietokoneella ja palautamme ne Classroom-ympäristöön. Oppilas saa sähköisesti korjatun ja arvostellun tekstin suoraan sähköpostiinsa ja omaan Drive-kansioonsa. (Tämä toki on vain yksi esimerkki Google Suiten mahdollisuuksista.)

Tunnit pyritään pitämään luokassa L35, jossa on myös koulukirjasto. Kirjoja saa lainata myös vapaa-ajan viihdykkeeksi. Esimerkiksi ennen lomaa kannattaa tulla katsomaan, mitäs uutta ja kivaa luettavaa löytäisi. Ota ensin kuitenkin yhteys Johannaan.

 

Jäikö joku asia askarruttamaan? Kysy Johannalta tai Mikolta!