Kummioppilastoiminta

Kummioppilaat


Koulunsa aloittaville 1.-luokkaisille valitaan kummioppilaat yleensä 6.-luokan oppilaista.
Kummioppilaiden tehtävänä on tukea ja auttaa 1.-luokkalaista sopeutumaan kouluelämään ja löytämään oman paikkansa siellä.
Kummioppilaat ovat ansiokkaasti leikittäneet pieniä ekaluokkalaisia välitunneilla, sitoneet heidän luistinten nauhojaan sekä lukeneet satuja ja luettaneet 1.-luokkalaisen lukuläksyjä.
Toimintaa ohjaavat ja siitä vastaavat kulloisenkien luokkien luokanopettajat.