Varhennettu kielenopetus

Vierasta kieltä jo 1. luokalta alkaen

Joutsan kunta sai valtionavustuksen kielenopetuksen varhentamiseen ja kehittämiseen lukuvuodelle 2018-2019. Ennakoimme jo sitä, että mahdollisesti tästä on tulossa pysyvämpi ratkaisu. Alkuopetuksen opettajat kävivät kesällä 2018 asiaan liityvillä kursseilla perehtymässä. Tavoitteena on tutustua vieraaseen kieleen leikinomaisesti ja motivaatiota kasvattaen.
Tälle sivulle jaetaan kokemuksia ja ideoita oppitunneilta.