Opetussuunnitelma

Tienviittoja uuteen opetussuunnitelmaan 2016 alkaen

Uuden opetussuunnitelman perusteet on hyväksytty vuonna 2014. Tuolloin päätettiin myös tuntijaosta, joka tuo muutamia muutoksia ensimmäisten kuuden luokan oppiaineisiin ja -sisältöihin.
Uusi opetussuunnitelma astui voimaan luokilla 1-6 elokuussa 2016. Siitä seuraavina vuosina uusi suunnitelma otetaan käyttöön portaittain ensin vuonna 2017 seitsemännellä luokalla, vuonna 2018 myös kahdeksannella luokalla ja lopulta vuonna 2019 yhdeksännellä luokalla.

Näin tehdään siksi, että tuntijaossa on tehty melko suuri muutos kielten opiskelussa. Vieraiden kielten tunteja on siirretty enemmän alaluokille. Ruotsin kielen on nyt mahdollista alkaa jo viidenneltä luokalta. Joutsassa ruotsin kieltä on yksi tunti viidennellä ja kuudennella luokalla.
Myös yhteiskuntaoppi tuli mukaan historian rinnalle. Tämä oppiaine alkaa neljänneltä luokalta. Uutuutena on myös koulukohtainen valinnaisaine luokilla 5-6. tarjonta on alkanut lukuvuonna 2017-2018 ja nyt on jo valittu ensi lukuvuoden valinnaiset myös alaluokilla. Tarjolla on mm. tietotekniikkaa, liikuntaa ja kädentaitoja.