Ohjeita opettajille, ohjaajille ja opiskelijoille

Esimerkkejä valmistavan opetuksen järjestämistavoista

Eri puolilla Suomea on aloitettu kuntaan muuttaville ukrainalaislapsille perusopetukseen valmistavaa opetusta. Opetus perustuu Opetushallituksen laatimiin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin vuodelta 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Niiden pohjalta kunnat ovat laatineet paikalliset valmistavan opetuksen opetussuunnitelmansa, kuten myös Jämsä Jämsän kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Esimerkkejä:
Tampere 2022

Syvään päähän! - opas valmistavan opetuksen opettajalle

Joensuu

Kerava

Helsinki

Kirjallisuusvinkkeja Helsingistä

Toisto

Vastaantulo


Opetushallitus on koonnut sivuilleen paljon tietoa ja ohjeistusta maahanmuuttajataustaisten, ja erityisesti nyt Ukrainasta saapuvien lasten auttamiseksi ja ohjaamiseksi Suomen kouluissa. Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten tuki kouluissa

Valmistavan opetuksen opetusmenetelmistä ja oppimateriaaleista

Valmistavassa opetuksessa keskitytään oppijan mahdollisuuksiin perehtyä suomen kieleen ja kulttuuriin. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppijan kielitaitoa niin, että hän pystyy siirtymään perusopetukseen viimeistään yhden lukuvuoden valmistavan opetusjakson jälkeen.

Opetuksessa hyödynnetään mahdollisimman paljon toiminnallisuutta ja harjoitellaan konkreettisia arjen kielenkäyttötilanteita.

Lukutaidon alkeita opetellaan äänteiden ja kirjainmerkkien vastaavuutta harjoittelemalla. Lasta innostetaan käyttämään kaikkia aistejaan oppimisen apuna. Lorut ja laulut auttavat muistamaan äänteitä ja kirjaimia.

Lapsi kuuntelee ja tuottaa äänteitä sekä vähitellen harjoittelee yhdistämään niitä. Erilaiset liikuntaleikit ja koskettelumateriaalit tukevat myös oppimista. Lapselle annetaan mahdollisuus oman oivalluksen avulla oppia lukemaan.

Kirjoittamiseen tutustutaan kirjainleikkien, -pelien avulla, kirjainmuotoja tutkien ja harjoitellen sekä saduttamalla. Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen apuna käytetään mahdollisuuksien mukaan myös mm. tieto- ja viestintäteknologiaa.

Lukeminen avaa oven kirjallisuuteen. Päivittäiset lukutuokiot ovat tärkeä tekijä matkalla kirjallisuudesta nauttimiseen ja myöhemmin oman lukuinnostuksen heräämiseen. Kirjoja valitessa otetaan huomioon lapsen kielen taso ja käytetään esim. selkokielisiä kirjoja.

Ääneen luetusta tekstistä keskusteleminen kehittää lasta ymmärtävään lukemiseen ja kuuntelemiseen. Ryhmän omassa kirjahyllyssä tai koulun kirjastossa on lapselle sopivaa katseltavaa ja luettavaa.

Lasten kanssa tutustutaan myös kirjastoon. Siellä harjoitellaan lainaamista, kirjoista huolehtimista ja kirjastokäyttäytymistä.

Lapsi kartuttaa vuorovaikutustaitojaan keskustelemalla, kuuntelemalla, kyselemällä sekä kertomalla omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Häntä rohkaistaan ilmaisemaan oma mielipiteensä ja tunnistamaan ja nimeämään omia tunteitaan vuorovaikutustilanteissa.

Ryhmässä lapset voivat harjoitella vuorovaikutustaitoja improvisoimalla, leikkimällä, kertomalla mm. kuvista ja kuvasarjoista, tekemällä juonellisia tarinoita, satuja sekä pieniä esityksiä. Kieli on leikin työkalu. Oppimisen tukena käytetään erilaisia leikkejä, oppimispelejä, rakentelumateriaaleja sekä soveltuvia oppi- ja tehtäväkirjoja ja muistiharjoittelua.

Erilaista oppimateriaalia on saatavilla laajalti: oppikirjoja ja mm. erilaisissa hankkeissa kehitettyjä nettimateriaaleja.

Tässä muutamia esimerkkejä tarjolla olevista materiaaleista:
- Opetushallituksen materiaaleja

- Jyväskylä kielisuihkutus

- Lingohut-sovellus 

- Dialoginen kaverimalli Dialoginen kaverimalli valmistavaan opetukseen Ahlholm SO 22022 (1).pdf

- Opetusvideolista AIPE Opetusvideolista.pdf

- Toiminnallisia sanastoharjoituksia toiminnallisia-tehtavia-.docx
- Suomen kielen itseopiskelu

- Matematiikan sanastoa Matematiikan sanastoa.pdf

- Keskustelupohjia 04.Discussion Club booklet (002).pdf

Suomenopettajat/linkit/verkkomateriaalit/

- Kieliverkosto

- Kielipuu-ympäristöaiheisia materiaaleja suomen kielen opetukseen

- Lukipolku Lukipolku

-Tähtijengi- ladattava, monipuolinen materiaali Tähtijengi

- Valmistavan opetuksen teemat Helsingissä

- Eka-suomi, Opetushallitus Eka-suomi

- osaansuomessa englannin opiskelumateriaalia

- Papunet

- Papumarket

- Ekapeli
 
- Värinautit

- YLE-suomen-kielen-fraaseja

- Kuvakortteja Kuvasanasto

- Naapuri hississä

- Kielinuppu laulut

- This is Finland

- Soppi- suomea oppimassa

- Info Finland

- Aakkoskuvat

- Osaamisen paikka

- YLE kielikoulu Kielikoulu

- Suomen kielen itseopiskelu

- Kuvasanasto Babadada

- Padlet Kuvasanasto

- Hauska tavata

- Lukulumo ilmaiseksi ukrainan kielellä Lukulumo

- Kepeli harjoituskirja Kepeli/Metropolia

- S2 wordwall sanasto S2 harjoituksia

- Osallisena verkossa S2

- Wordwall keskusteluharjoituksia

- Koulusanapeli

- Free worksheets

- Oppimisen palvelut Otava Ranok- ukrainankielistä materiaalia

- Valoa!-sivusto Facebookissa Valoa!

- Ukrainan opetusminisreriön etäopetus Etäopetus

Muuta:

- Aloittavan valo-opettajan muistilista Seitsemän kohdan muistilista valo-opelle (1).pdf

- Maahanmuuttajaoppilaan arviointi 16681_OPH_nissila2.pdf

- E-kirjojen hyödyntäminen eri oppiaineissa

- S2 materiaalit

- äänikirjat

- Aamu - suomen kielen alkeiden opiskeluun suunniteltu kirjasarja, Opetushallitus Aamu

- kirjainten harjoitteluun Ystävien aapisen harjoituskirja ja opettajan materiaali

- Moi - aikuisten aapinen

- Moka mera lingua (Ipad)

- Moomin language Moomin language school

- Lukulumo - lastenkirjoja kotona opiskeluun, verkkoselaimella ilmaiseksi ukrainalaisille

- Muka-Matilda - suomen kielen alkeet (Mukamat Oy)

- Peten paku - luettavaa ja tehtäviä S2 opetukseen (Agricola Kustannus Oy)

- Monenlaista luettavaa - luetun ymmärtämistä kehittävät tehtävät (Agricola Kustannus) Monenlaista luettavaa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä