Terveystieto

Kiireettömyysharjoittelu

Näytä aikuisena välillä kiireettömyyden mallia. Älä hoputa, pysähdy keskustelemaan ja pohtimaan, salli rentoutuminen ja muuta tarvittaessa ympäristöä kiireettömyyden mahdollistamiseksi. Käy myös oppilaiden kanssa läpi, miksi aina ei ole tarpeen edetä esimerkiksi tiukasti oppikirjan sisältöjen ohjaaman aikataulun pohjalta.

Pyri mahdollisuuksien mukaan integroimaan ja "naamioimaan" joitakin opetussuunnitelman sisältöjä kiireettömyyteen.

Vaadi oppilailtakin tasaantumista ja rauhoittumista. Apuna voi toimia esimerkiksi musiikki, niskajumppa, hartiahieronta tai äänikirjan kuunteleminen. Viritellä voi myös keskustelua nk. downshiftaamisen hyvistä ja huonoista puolista.

#keos
#keos2017

Lumikenkävaellus. Kesto 2 h.

Omien rajojen kokeilu ryhmässä toimiminen. Stressin hallinta. Osallistuminen. Liikunnan ja hyvinvoinnin yhteys. Tavoitteiden asettelu ja niiden saavuttaminen.

liikunta lumikenkä1.jpg
lumikenkä2.jpg
ryhmä.jpg
lumikenkä3.jpg

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan,omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä
T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissaKatkaise päiviä toiminnallisilla hetkillä

Pitkäkin päivä akateemisemman ja teoreettisemman parissa saattaa sujua, kun muistaa tehdä jotakin aivan muuta välissä. Aika, joka näin "menetetään", poikii takaisin motivaation ja parantuneen työtehon kautta.

Katkaisu voi olla muutaman minuutin mittainen (esimerkiksi pidennetty välitunti, tai liikuntatuokio kesken oppitunnin) tai väliin jopa yksittäinen kokonainen oppitunti (ehkä useampikin) jotakin aivan muuta. Aineenopetusjärjestelmässä mahdollisen työpäivän "katkaisemisen" sijaintia ja toteutusta on hyvä miettiä yhteistyössä toisten opettajien ja kouluyhteisön kanssa.

Terveystiedon näkökulmasta on hyvä käydä läpi tutkimuksia ja henkilökohtaisempia kokemuksia tällaisten katkojen merkityksestä ja tuloksellisuudesta, lisäksi voidaan pohtia miten koulussa jaksaminen tai opiskelumotivaatio parantuisi tällaisen toiminnallisuuden kautta. Yhdessä voidaan keskustella myös liikkuvan koulun ja muiden asiaan liittyvien huomioiden toteutuksesta ja merkityksestä. Samalla voidaan myös pyrkiä aktivoimaan oppilaskuntaa ajamaan näitä asioita, jos tahtotilaa on.

Aktiviteeteissa, joilla teoreettisempi katkaistaan, kannattaa hyödyntää oppilaiden omia ideoita, kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia. Samalla opettajille tarjoutuu mahdollisuus tutustua oppilaiden siihen puoleen, joka ei välttämättä normaalimmalla oppitunnilla tule esille. Opettajan lähtiessä mukaan toimintaan, dynamiikka voi toimia myös toisin päin.

Kuvassa kuuden tunnin raskas työpäivä on katkaistu puolen tunnin pöytätennis-sessiolla...

kiinnostus.jpg

(Kuva: Hankasalmi, JM)

Matkailua draamaopiskeluna

Draama on toimiva työkalu uuden asian opiskeluun, kunhan aihe on valittu tekijöitä ja yleisöä kiinnostavasti. Terveystiedon tunneille draama sopii kuin nenä päähän.

Esimerkiksi (kuva alla)...

Oppilaiden tuli draaman muodossa esittää opeteltavat teemat mahdollisimman havainnollistavassa muodossa (ts. todenmukaisena matkailutilanteena). Miten valmistautua matkalle (ilmasto ja kulttuuri, matkatavarat, rokotteet, omat lääkkeet...), miten toimia matkakohteessa (hygienia, ruokavalio, turvallisuus...) ja miten toimia palatessa, jos jotakin ei-tervetullutta on jäänyt mukaan.

matkalla.jpg

Lue lisää:

Hs Jopo Facebook

Itsetunto ja tunteet aamuihin

Tunteiden tunnistaminen, tulkitseminen ja tuottaminen ei ole aina helppoa. Itsetunnossakin on aina meillä itse kullakin parantamista. Koulupäivät kannattaa usein aloittaa näitä asioita pohtimalla, esimerkiksi erilaisten tunnekorttien avulla. (Kuvassa käytössä ITU)

itsetuntoa.jpg

Ensiapu

9 Terveystieto- Turvallinen arki


Laadi yksinkertaiset ja selkeät ohjeet seuraaviin hätä- tai ensiaputilanteisiin:


  • Tajuttoman auttaminen:
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen:
  • Pyörtyminen:
  • Nenäverenvuoto:
  • Kouristukset:
  • Diabeettinen sokki:
  • Palovammat
  • Myrkytykset: