Äidinkieli

Rap-lyriikat äidinkielen opetuksessa


Rap-lyriikat äidinkielen opetuksessa

Linkki Aleksi Salusjärven vetämien Sanat haltuun –hankkeen raptyöpajojen opettajan oppaaseen.

Rap-musiikki on 2000-luvun runonlaulantaa, jossa sanoitukset ovat musiikin keskiössä. Nuorten keskuudessa rap on ylivoimaisesti suosituin musiikkigenre, jota kuuntelevat innokkaasti nekin, joita lukeminen ja kirjallisuus eivät muuten nappaa.

Rap-musiikin laajasta tekstivalikoimasta löytyy runsaasti pohdittua, syvällistä ja rehellistä kerrontaa. Toisaalta myös ironia on usein vahvasti pelissä mukana. Laadukkaimmat tekstit löytyvät yleensä jostakin aivan muualta kuin koko kansan tuntemien mainstream-nimien levyiltä. Siksi opettajan on hyvä hieman perehtyä aiheeseen ennen räpin hyödyntämistä opetuksessa. Hyvää alkutietoa saa kuuntelemalla ajatuksella esim. rap-artisti Stepan Henget –albumin tai Pummiharmonian levyn Bardo.

Ilman alkutietojakin voi hypätä tuntemattomaan ja ottaa materiaaliksi esim. oppilaiden toivomia rap-kappaleita, mutta tällöin on hyvä varautua siihen, että tekstien taso ja aihevalikoimat voivat olla hyvinkin värikkäitä. Perinteiseen koulun kaanoniin sopimattomiin teemoihin (esim. seksi ja päihteet) ja kielenkäyttöön törmää varmasti. Hyvässä ryhmässä ja taitavalla ohjauksella nämä asiat voi kääntää opetuksen voimavaraksi.

Keskeisiä kysymyksiä rap-lyriikoiden analyysissa:

  1. Kuka puhuu? Millainen tyyppi hän on? Millaisessa elämäntilanteessa hän on?
  2. Millaisia ulottuvuuksia tekstissä on? Onko teksti totta? Onko teksti uskottava? Onko tekstissä huumoria, liioittelua tai ironiaa? Millaista / miten se ilmenee? Onko teksti vertauskuvallinen vai konkreettinen? Onko tekstissä kaksois- tai piilomerkityksiä? Onko tekstissä käytetty puhekieltä vai yleis-/kirjakieltä? Voidaan myös etsiä tekstistä yhtäältä neutraaleja ja toisaalta värittyneitä lauseita.
  3. Kenelle teksti on osoitettu? Miksi teksti on kirjoitettu? Mitä artisti haluaa sanoa? Haluaako hän vain kuvata tunnelmiaan, hauskuuttaa vai kenties vaikuttaa kuulijaan? Miten? Miten tekstiä pitäisi muuttaa, jos tekstin kohderyhmä muuttuisi (esim. nuorista aikuisista vanhuksiin, päätöksentekijöihin tms.)?
  4. Analyysi voidaan ulottaa yksittäisen kappaleen ulkopuolelle. Mitkä muut tekstit ja viestit pyrkivät vaikuttamaan lukijoihinsa / kuulijoihinsa? Millä tavalla?

Kirjoitustehtävä:

  1. Etsi ja kirjoita ylös itse valitsemasi artistin laini (säe, säkeistö tai sen osa), joka on sinusta hauska, hyvä, voimaannuttava tms.
  2. Oppilaat voivat lukea ääneen kirjoittamansa tekstit ja perustella, miksi valitsivat juuri kyseisen tekstin.
  3. Tekstejä voidaan myös analysoida samaan tapaan kuin yllä.

JOPO:n markkinointi

9. luokan äidinkielen esitelmäksi käy esim. 15 minuutin JOPO- esittelyt, joita pidämme oppilasvetoisesti 10kpl. Esittelyt pidetään kaikille Keuruun 7.-8. luokille. Kaikki 9. luokkalaiset JOPO:t saavat mahdollisuuden esitelmän pitämiseen. Esitelmiä pidetään myös yrittäjille, sivistystoimen johdolle sekä muille yhteistyötahoille.

20180321_132117.jpg

Päiväkirjat tekstin tuottamisen mallina ja "ainekirjoituksena"

Kirjoitustaito on keskeinen taito opettaa tänäkin päivänä. Päiväkirjan pitäminen on omakohtaista ja mielekästä, ja sen avulla oppilaan voi saada paremmin tuottamaan toivottua materiaalia. Opettaja voi ohjata lopputuotosta haluamaansa suuntaan (pituus, tyylisuunnat, miljöö...) erilaisilla vinkeillä tai rajauksilla, tai vaihtoehtoisesti jättää tilaa oppilaan mielikuvitukselle.

Oppilasta on hyvä ohjata tekemään havaintoja arjestaan pitkälläkin aikavälillä. Päiväkirjaa varten voi tehdä lyhyitä muistiinpanoja kirjallisesti, tehdä äänimuistiinpanoja, tai vaikka ottaa yksittäisiä kuvia tai videopätkiä. Lopputuotos voi sopimuksen mukaan olla käsinkirjoitettu tai tietokoneella tuotettu, se voi olla mahdollisesti myös kuva- tai videoesitys tai äänipäiväkirja. Jossain vaiheessa prosessia on toki hyvä myös kirjoittaa jotakin perinteisemmin käsin muistijäljen paremmaksi syntymiseksi.

Oikeinkirjoituksen osalta voidaan ensin ottaa vastaan esim. raakaversio ja vasta sitten ryhtyä "viilaamaan pilkkua".

Päiväkirjan aiheita voi olla esimerkiksi:

1) yleinen päiväkirja päivien kulusta
2) oman terveydentilan ja tottumusten seuraaminen
3) työpäiväkirja (työjaksot ym.)
4) ihmissuhdepäiväkirja
5) harrastuspäiväkirja
6) sääpäiväkirja
7) ajopäiväkirja
8) elokuvien ja sarjojen kriitikkopäiväkirja

jne.

Mahdollisuudet ovat rajattomat ja joillekin takkuinen kirjoitus- sekä muistiinpanojentekotaito voidaan tätä kautta saada kukoistamaan.

Monipolvinen Kalevala-projekti

Luetaan Mauri Kunnaksen Koirien Kalevala ja rakennetaan sen ympärille käänteisen luokkahuoneen (flipped learning)- periaatteella Kalevala-oppintunteja ja esitelmätyöskentelyä. Opiskellaan englanniksi myös vastaavan englanninnoksen kautta lukemalla Caninen Kalevala. Syvennetään aidoilla pätkillä ja videokoosteilla Kalevala-näytännöistä eikä unohdeta käydä asiaa myös J.R.R. Tolkienin näkökulmasta. Projekti laitetaan käyntiin pohdinnalla ja perusteluilla sen osalta, mikä vaikutus Kalevalalla on ollut esim. Suomen kieleen ja kulttuuriin.

Kalevalaa.jpg

Linkki Facebookiin

Kirjatehtävä

KIRJATEHTÄVÄ


Kirjoita haastattelu, jossa haastattelet kirjan päähenkilöä kirjan tapahtumista.


Sinun pitäisi siis keksiä kysymyksiä, jotka liittyvät kirjan juoneen ja päähenkilön kohtaloon ja kirjoittaa, mitä kuvittelisit henkilön vastaavan niihin.


Tee ainakin kymmenen kysymystä vastauksineen, joiden pitäisi olla pidempiä kuin "kyllä" tai "ei". Mitä perusteellisemmat vastaukset, sitä parempi numero.


Kysymysten tulisi olla kirjakielisiä, vastaukset voivat olla puhekieltä.

Reklamaatio

Sovitaan parit, jotka lähettävät toisilleen reklamaation. Parit myös vastaavat tuotteen edustajan roolissa reklamaation lähettäjälle- Keksikää tuote ja vika/puute, joka aidosti voisi olla tuotteessa.

Reklamaatiomalli