Elämän Taidot

Kiireettömyysharjoittelu

Näytä aikuisena välillä kiireettömyyden mallia. Älä hoputa, pysähdy keskustelemaan ja pohtimaan, salli rentoutuminen ja muuta tarvittaessa ympäristöä kiireettömyyden mahdollistamiseksi. Käy myös oppilaiden kanssa läpi, miksi aina ei ole tarpeen edetä esimerkiksi tiukasti oppikirjan sisältöjen ohjaaman aikataulun pohjalta.

Pyri mahdollisuuksien mukaan integroimaan ja "naamioimaan" joitakin opetussuunnitelman sisältöjä kiireettömyyteen.

Vaadi oppilailtakin tasaantumista ja rauhoittumista. Apuna voi toimia esimerkiksi musiikki, niskajumppa, hartiahieronta tai äänikirjan kuunteleminen. Viritellä voi myös keskustelua nk. downshiftaamisen hyvistä ja huonoista puolista.

#keos
#keos2017