Englanti

Ohjeiden ymmärtäminen ja niiden mukaan toimiminen, kesto 3 h ([7] 8 tai 9. lk)

työ2.jpg

Perustaso: Oppilaat kasaavat pienryhmissä kaapistoja englannin kielisten ohjeiden mukaan. Oppilaat voivat käyttää myös suomen kieltä keskenäiseen kommunikaatioon projektin loppuun saattamiseksi. Kasattu tuote ja työprosessi arvioidaan yhteisesti sekä englanniksi, että suomen kielellä.

Edistyneempi taso: Oppilaat kasaavat pienryhmissä kaapistoja englanninkielisten ohjeiden mukaan. Ohjeistus ja toiminta ja oppilaiden välinen kommunikaatio englannin kielellä. (Aikuisen rooli!!) Kasattu tuote ja työprosessi arvioidaan yhteisesti englannin kielellä.

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteita vuosiluokilla 7-9

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä

Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin opetuksen tavoitteita (hyvälle osaamiselle)

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

T5 kehittää oppilaan omatoimisuutta soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä
Tug of war (AUS-FIN)

Pukeutuminen, sääolot, joukkueenmuodostaminen sekä köydenvetokilpailu englannin kielellä. Kilpailun jälkeen kokoontuminen sisätiloissa sekä tapahtuneen yhteenveto ja arviointi (englanniksi). Tässä tapauksessa pakkasta oli 30 astetta ja joukkueina oli Australia ja Suomi. Suomi voitti. Kokonaiskesto n. 2 h.

li en.jpg

A- englannin opetuksen tavoitteita 7-9. luokkien aikana:

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen


Flying High

lento en.jpg

Lento- ja liikennesanasto. Englannin kielisten ohjeiden seuraaminen ja niihin reagoiminen (suullisesti/tekemällä). Mittariston ja laitteiston seuranta ja hallinta englanniksi.

Lentosimulaattori harjoittelu. Tässä tilanteessa ohjaajana erasmus-vaihto-oppilas. Kaikki ohjaus ja toiminta englanniksi. Harjoituksen kesto 2 h.

Ota vastaan vierailijoita koululle ja luokkaasi

Kutsu luokkaan vierailijoita, joiden kanssa oppilaat voivat käydä dialogia englanniksi...

JOPO-opettaja luo aktiivista kontaktiverkostoa mahdollisiin ulkopuolisiin vierailijoihin sekä pitää silmänsä auki mahdollisten oman kunnan alueella käyvien vierailijoiden suhteen. On hieno mahdollisuus sekä oppilaille että henkilökunnalle, kun koululle saadaan eri alojen asiantuntijoita ja vieläpä, jos nämä puhuvat vierasta kieltä. Mahdollisuus on usein hieno myös vierailijoiden mielestä, kun vain osataan käydä pyytämässä.

Kuvassa Hankasalmen ja Keuruun JOPOlla vierailleet Joyce ja Lewis Minnesotasta. Joyce tekee tutkimusta JOPOsta Minnesotan yliopistoon!

visitors.jpg

Oppilaitokseen tutustuminen englanniksi

Toisen ja korkeamman asteen oppilaitoksilla on usein paljonkin sekä henkilökuntaa että opiskelijoita, jotka käyttävät arjessa englannin kieltä.

Järjestetään oppilaitosvierailu, jossa ainakin osa opastuksesta on englannin kielellä. Esimerkiksi SeutuJopo tekee perinteisesti vuosittain vierailun Jyväskylän Yliopistoon, jossa yhteydessä voidaan oppaaksi ottaa hyvin englantia osaava aikuinen.

yliopistolla.jpg

Kuvassa SeutuJopon yliopisto-vierailua ja tässä linkki Facebookin tekstiin tapahtumpäivään liittyen:

https://www.facebook.com/hankasjopo/photos/a.272969982870989.1073741827.272962956205025/788456127989036/?type=3&theater

Be- ja have-verbit

Be ja have... Näiden opettelu on must ennen minkään muun verbien opettelua. Myös kertaaminen ennen etenemistä on suotavaa. Kerralla kannattaa käydä kaikki aikamuodot aloittaen suomen kielestä ja edeten sitten englantiin.

Liitteet:

Be- ja have-verbit