Liikunta

Nimetön #0633

Yhteistyössä urheiluseuran kanssa ohjatut oppitunnit jotakin suhteellisen tuntematonta lajia. Tavoitteena laajentaa katsantoa maailmalla kenties tunnetumpien lajien suhteen, mahdollistaa koko ryhmän aktivoiminen ja edesauttaa ryhmäytymistä.

Esimerkkinä rugby:

jopo goes rugby.jpg

Linkki FB-sivun tekstiin ja tarkennuksiin

Köydenvetoa extreme-olosuhteissa. Säänmukainen varustautuminen. Liikunnan riemu englanniksi.

li en.jpg
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja
liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan

AUS-FIN tug of war, Pikku-Syöte, Finland 1/15, -32C

Ryhmäytyminen liikuttaa

Erilaiset ryhmäytymisaktiviteetit toimivat mainioina liikuttamisen välineinä, puhumattakaan ryhmäytymisen merkityksestä jaksamisen, viihtymisen, mielenterveyden ja vaikkapa joukkuelajien ymmärtämisen kannalta.

20170816_144926.jpg
(Kuva: Hankasalmen Jopo)