Työssäoppiminen

Työelämän korttipakka jo perusopetukseen (hygieniapassi, työturvallisuuskortti, ea-kortti jne.)

Työjaksojen, jatko-opintojen sekä työllistymisen näkökulmasta erilaiset työelämän vaatimat "sertifikaatit", kortit, ovat olennaisia.

Perusopetukseen on integroitavissa tällaisten työelämän "pelikorttien" suorittaminen ja esimerkiksi joustavassa perusopetuksessa ne ovat suorastaan lähtökohta-asemassa, että työjaksoja voidaan mielekkäästi toteuttaa. Korttien suorittaminen antaa välttämättömien taitojen lisäksi pätevyyden tehdä erilaisia työtehtäviä tulevaisuudessakin (esimerkiksi vaikkapa kesätyöt, hyväksiluku toisella asteella jne.), lisäksi ne antavat kouluopiskeluun motivaatiota ja yhteisöllisyyden tuntua sekä jatkuvuutta koulun jälkeiseen. Kortit ovat myös voimaannuttava tekijä.

Esim. näin Jopolla...

Työturvallisuuskortti:Hygieniapassi:

Case Keuruu työssäoppiminen

JOPO:ssa työssäoppiminen nähdään yhteisökasvatuksenkin perspektiivistä integraalina osana JOPO-yhtälöä. Oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen lähtökohtana ovat aidot onnistumisen kokemukset. Nämä onnistumisen kokemukset ovat vaikuttavia oppimisen kannalta silloin, kun oppimiminen tapahtuu aidoissa tilanteissa ja siihen liittyy jatkuva reaaliajassa tapahtuva palautteen anto. Jatkuvan arvioinnin kautta tehdään oppilaalle näkyväksi onnistumiseen johtaneita toimintatapoja/reittejä.

Opetussuunnitelma 2016 antaa laajat mahdollisuudet esim. 9.luokan oppiainesisältöjen suorittamiseen ja arviointiin käytännön tilanteissa. Tähän kun vielä liitetään oppilaskohtaiset yksilölliset tavoitteet (HOP), voidaan työssäoppimista hyödyntää tehokkaasti ja laaja-alaisesti peruskoulun päättötodistuksen suorittamisessa ja arvioinnissa.

Monella JOPO-oppilaalla on taustalla se, että perinteinen koulunkäynti on tuottanut 'epäonnistumisen kokekemuksia'. JOPO- työjaksojen kautta saamamme kokemus osoittaa, että työpaikkaopiskelu on tehokkain ja kauaskantoisin positiivisen kasvun tie. Tämä toteutuu erityisesti silloin, kun saadaan selvitettyä oppilaan vahvuudet ja linkitettyä ne yhdessä oppijan ja kodin kanssa työelämään. Vuosien yhteistyö Keuruun yrittäjäyhteisön kanssa on kasvattanut työpaikkaverkoston, missä vallitsee molemmin puolinen luottamus. Tällöin työpaikkaopiskelun tavoitteenasettelu konkretisoituu entisestään. Parhaimmillaan tämä on johtanut kesätyöpaikan lisäksi oppisopimuskoulutukseen.

Opetussuunnitelma 2016 antaa hyvät mahdollisuudet peruskoulun päättötodistuksen suorittamiseen työpainoitteisesti.

-Arviointi laaja-alaisesti, jatkuvana (opettaja, ohjaaja, työpaikkaohjaaja, itsearviointi, vertaisarviointi).

-Yrittäjyyskasvatuksen näkökulma. Oman itsensä johtamisen taitojen näkökulma. Tässä hyvänä alustana ovat toimineet esim. 'Työtaitovalmennus' ja 'YES- yrittäjyyskasvatus'.

-Työjaksoja tulee tarkastella tuottavan työnteon perspektiivistä.

-Työpaikkaohjaaja perehdytetty, työsopimukset, työpaikkalainsäädäntö, ja työturvallisuusmäärykset. -> Kun nämä asiat selvillä/kunnossa ei tuottavalle työnteolle kouluaikana mitään estettä.

-Työturvallisuusaspektia painotetaan. Keuruun JOPO:ssa oppilaat suorittavat työturvallisuusjakson lisäksi työturva-kortin ulkopuolisen kouluttajan toimesta. Tähän liittyen suoritetaan ulkopuolisen kouluttajan toimesta myös hygieniapassi. Perus-ensiaputaidot ovat myös tärkeitä työturvallisuuden näkövinkkelistä.

-Jatkuva dialogi JOPO-henkilökunnan ja työpaikkaohjaajan välillä -> arviointi. Työpaikkaohjaajan ammattitaito arvioitavan työjakson suhteen.

-Jos HOP:issa mainitaan esim. arvosana 8 fysiikasta, voidaan kirjallisilla täsmätehtävillä täydentää/jäntevöittää arviointia. Aineenopettajia konsultoidaan myös.

-Arvionnissa painotetaan asteittain laajenevia työjaksotavoitteita ja niistä selviytymistä. Itsearvionti esim. oppimispäiväkirjan muodossa on tärkeä elementti arvioinnissa.

-Oppisopimuskoulutuslain muutos (jo peruskoulusta voi lähteä oppisopimukseen) tervetullut asia työpainoitteista JOPO- opiskelua ajatellen.

-Tämä case pätee ammatillisen toisen asteen opiskelupaikkaa kaavailevalle JOPO- oppilaalle. Lukio-optiota vaaliviewn JOPO- oppilaiden kohdalla työjakso päiviä 'karsitaan' perinteisemmän oppiainepitoisen koulunkäynnin kustannuksella.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä