Fysiikka

Sähköoppi; Projekti; kaiutinkaapin kasaaminen, kytkentä ja testaus.

Kaiutinkaapin kasaus ja kaiuttimien kytkentä sekä testaus.

Kytkentäkaavion seuraaminen. Kasausohjeen seuraaaminen. Tavoitteellinen ryhmätyöskentely. Kesto n. 5h.

fy sähköop.jpg

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mukaan.

Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden saavuttamiseksi.

Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.


T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti.

T3 Oppilas ymmärtääsähköön ja magneettisuuteen liittyviä merkityksiä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

T6 Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa kaiutinkaappiprojektin turvallisesti, huolellisesti ja johdonmukaisesti yhteistyössä muiden kanssa.

Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä.

T5 Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä sekä kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.
(Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa)

Lentosimulaattoriharjoittelu

Lentosimulaattoriharjoittelu ohjatusti pienryhmissä. Oppilaat toimivat lentäjinä, lennonjohtajina, co-piloitteina, sekä perämiehinä (kommunikointi, työtehtävät, mittariston ja tekniikan seuraaminen ja niiden mukainen toiuminta, keskenäinen kommunikointi). Harjoituksen kesto n 2h. Alla lentosimulaattoriharjoittelu kokonaisuudessaan englannin kielellä toteutettuna.

lento en.jpg

T 1 Oppilas innostuu fysiikan opiskelusta

Oppilas osaa kuvata joitakin teknologisia sovelluksia ja niiden toimintaperiaatteita.

Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä teknologisen ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltamisessa.
T8 Oppilas ymmärtää teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä osallistuu yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa (esim. oppimiskokonaisuuksissa).

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen.

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta

T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen mahdollisuuksien mukaan. Hän osaa syventää ilmiöitä havainnollistavien simulaatioiden avulla.

(Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa)

Opettaja likoon sähköopin puolesta

Sähkölaskujen ja laitteiden virrankulutuksen kautta sähköoppi tulee omaksuttua parhaiten. Älä siis sorru liikaa kirjaan, vaan tartu sähköyhtiön laskupohjiin tai milloin minkäkin laitteen brosyyreihin.

Myös opettajan kannattaa hyödyntää runo- ja laulutaitojaan rohkeasti, esimerkiksi iPadin avustuksella syntyy nopeasti musiikkivideo, jossa tunnukset ja yksiköt toistuvat haukionkala-tyyliin ja sisäistyvät kenties oppilaisiinkin audiovisuaalisten tuplabuukkauksen avulla. Toimii myös oppilaille jaettuna kätevänä koekertauksena kaikkine kuriositeetteineenkin.

electric.jpg

Linkki Hs Facebookiin

Sähköoppi, kytkentäkaavio. 9. lk

Oppilaat perehtyvät kytkentäkaavioihin.

Kytkentäkaavion ymmärrettyään toteutetaan n. 3 oppilaan ryhmissä erilaisia kytkentäkaavion mukaisia (heikkovirta) kytkentöjä.

Esim. sähkökitaran mikrofonien vaihto.

fy kolvaus.jpgWIN_20150106_095222.JPG