Oppilaanohjaus

Adjektiivi&ammatti-pantomiimi

Tässä hyvä keino edesauttaa keskustelua erilaisista ammateista ja niiden sisällöistä. Käytetty aika ei mene hukkaan ja samalla pystytään myöskin rohkaisemaan oppilaiden ilmaisua sekä ryhmäytymistä. Sopii myös oppiainerajat ylittäväksi projektiksi esim. äidinkielen (ilmaisutaito) tai yhteiskuntaopin (eri alat, työnjaon merkityksellisyys, laki, palkkaus ym.) osalta.

Sopii tehtäväksi luokkatilanteisiin, mutta erityisesti myös muihin yhteyksiin kuten ryhmäytymisleireille, tutustumisleikiksi...

Opettaja keksii erilaisia adjektiivin ja ammattin yhdistelmiä, kenties oppilaiden kiinnostuksen kohteita tai arvelemiaan unelma-ammatteja hieman sivuten, ja jakaa kaikille/vapaaehtoisille pohdittavaksi lapun tai useampia. Oppilas pitää lapun ja mahdollisen harjoittelunsa salassa ja esittää muulle ryhmälle pantomiimina saamansa lapun ammattilaista, jolla lisämääreenä jokin elävöittävä adjektiivi. Adjektiivi toimii tässä niin ryhmän kuin näyttelijänkin motivaatiota lisäävänä tekijänä. Pisteitä voi jakaa esim. hyvästä esiintymisestä tai oikeista arvauksista, eli toimii myös kilpailuna.

Esimerkkejä siitä, mitä lapuissa voisi lukea, mielikuvitusta saa käyttää:

nuhainen opettaja, yli-innokas jääkiekkovalmentaja, hajamielinen kelloseppä, pelokas lentäjä, pelottava ydinfyysikko, laulava rekkamies, jalkavaivainen pikajuoksija, kauhistunut putkimies, paleleva metsäkoneenkuljettaja...

pantomiimi.png

(Kuva: Hs Jopo, JM)