VEB39 VEB27

Tiede ja tekniikka

Tavoitteet

  • tutustutaan joidenkin tieteenalojen sanastoon

  • kehitetään tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista

  • kehitetään kielen lauseopillisten rakenteiden tuntemusta

    Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

ССылки