VEB37 VEB25

Kulttuuri

Tavoitteet

  • tutustutaan venäläiseen kulttuuriin kulloinkin valitun painotuksen pohjalta

  • opitaan esittelemään suomalaista kulttuuria venäjän kielellä

  • laajennetaan sanavarastoa

    Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.