VEB36 VEB24

Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Tavoitteet

  • opitaan kuvailemaan toiveita ja tulevaisuudensuunnitelmia

  • laajennetaan kielen rakenteiden hallintaa

    Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.