VEB310 VEB28

Luonto ja kestävä kehitys

Tavoitteet

  • vahvistetaan kuullun ja tekstin ymmärtämistä sekä kirjoittamista

  • vahvistetaan kielen rakenteiden hallintaa

    Kurssin aihepiireinä ovat mm. luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Sen lisäksi käsitellään laaja-alaisesti eri aihepiireihin liittyviä tekstejä sekä tehdään säännöllisesti kuullun ymmärtämisharjoituksia. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista kuullun ymmärtämistaitoa unohtamatta.