MU1 Musiikki ja minä

MU1 Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii omaa suhdettaan musiikkiin ja sen kautta musiikin merkitystä ihmiselle.
Kurssilla opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan. Hän tutustuu musiikin peruskäsitteisiin käytännön musisoinnin avulla, oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

Aihealueita mm.
- musiikin merkitys erilaisille yhteisöille
- musiikki ja media
- internet ja musiikki
- juhlien musiikki
- kuulonhuolto
- musikaalisuus
- musiikin peruselementit (rytmi, melodia, harmonia, muotorakenne, sointiväri)

Arvostelu: Tuntiaktiivisuus sekä kirjallinen koe; vapaaehtoinen laulun- ja/tai soitonkoe