MU3 Ovet auki musiikille

Mu 3 Ovet auki musiikille

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu pääpiirteittäin länsimaisen taidemusiikin ja rockin kehitykseen sekä saa yleiskuvan eri musiikkikulttuureista. Kurssilla opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.

Käsiteltäviä aihealueita ovat mm.
- länsimainen taidemusiikki 1600-luvulta 2000-luvulle (esim. barokki, klassismi, romantiikka, 1900-luvun taidemusiikki)
- rockin historia (esim. roc'n'nroll, The Beatles, heavy, punk, disco, rap, grunge, moderni R&B)
- eri maiden musiikkikulttuurit, mm.:
  • eurooppalainen kansanmusiikki (esim. irlantilainen ja espanjalainen musiikki)
  • latinalais-amerikkalainen musiikki (esim. salsa, samba, reggae)
  • afrikkalainen musiikki

Arvostelu: Tuntiaktiivisuus, ryhmätyöt sekä joko a) laulun- ja/tai soitonkoe tai b) kirjallinen koe