MU5 Musiikkiprojekti

MU5 Musiikkiprojekti

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esim. pienimuotoinen konsertti, bänditapahtuma, ohjelmaa koulun juhliin, äänite, musiikkivideo tai taiteidenvälinen projekti.

Kurssin toteutuksesta sovitaan tarkemmin ryhmäkohtaisesti. Oppilaat voidaan tarvittaessa jakaa pieniin ryhmiin siten, että yksi ryhmä keskittyy esimerkiksi musiikkivideon tekoon, toinen valmistelee ohjelmaa koulun juhliin jne.

Arvostelu: Tuntiaktiivisuus, laulun- ja/tai soitonkoe sekä annettujen tehtävien suorittaminen