MU2 Moniääninen Suomi

MU2 Moniääninen Suomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutustuu monipuolisesti suomalaisen musiikin kehitykseen. Tarkastelun kohteina ovat niin taidemusiikki, pop, rock, iskelmä, kansanmusiikki, jazz kuin gospelkin. Keskeisimpinä työtapoina käytetään laulamista, soittamista ja musiikin kuuntelua.

Arvostelu: Tuntiaktiivisuus sekä kirjallinen koe; vapaaehtoinen laulun- ja/tai soitonkoe