Yleistä kurssista

Kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan

 • ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta

 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita

 • tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista

 • osaa käyttää ja soveltaa liikeilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä

 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tukena.

 

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

 • tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen

 • voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt

 • potentiaali- ja liike-energia
 • tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa

 • tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi

 

Kurssin aikataulu

Viikko 2 (ma 7.1. alkaen): 


Viikko 3 (ma 14.1. alkaen): 


Viikko 4 (ma 21.1. alkaen): 


Viikko 5 (ma 28.1. alkaen): 


Viikko 6 (ma 4.2. alkaen): 


Viikko 7 (ma 11.2. alkaen): Koeviikko alkaa


Viikko 8 (ma 18.2. alkaen): Koeviikko jatkuu