FY6

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

FY6 Sähkömagnetismi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa

  • harjaantuu ilmaisemaan itseään fysiikalle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia.

 

Keskeiset sisällöt

  • fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa

  • magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä

  • varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä

  • sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki

  • generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla

  • sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio

  • tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

Kurssin aikataulu

Viikko 39 (ma 24.9. alkaen): 
1. Valo sähkömagneettisena liikkeenä, 2. Valon käyttäytyminen aineiden rajapinnassa, 3. Valkoinen valo, 4. Valon aaltoilmiöt

Viikko 40 (ma 1.10. alkaen): 
 5. Magneettinen vuorovaikutus, 6. Magneettikenttä, 7. Varatun hiukkasen liike homogeenisessä sähkö- ja magneettikentässä

Viikko 41 (ma 8.10 alkaen): 
8. Suora johdin ja käämi ulkoisessa magneettikentässä, 9. Sähkömagneettinen induktio,10. Suoran johtimen induktiolaki

Viikko 42 (ma 15.10 alkaen): 
11. Induktiolaki, 12. Pyörrevirrat, 13. Generaattori, 14, Vaihtovirta

Viikko 43 (ma 22.10. alkaen): 
SYYSLOMA

Viikko 44 (ma 29.10. alkaen): 
15. Muuntaja ja energian siirto, 16. Sähkömagneettinen tiedonsiirto, Kertausta (Koeviikko alkaa jo perjantaina) 

Viikko 45 (ma 5.11. alkaen):
KOEVIIKKO