Kertaustehtäviä

FY1: Kertausta

1. Kalle koulumatkan pituus on 7,5 km . Kallella menee koulumatkaan aikaa 35 min. 
a) Laske Kallen keskivauhti koulumatkalla.
b) Kuinka pitkän matkan Kalle etenee sekunnissa?

2. Lentokoneen keskivauhti on 920 km/h. Kuinka pitkän matkan se lentää 15 sekunnissa?

3. Opettajalla menee 75 km/h keskivauhdilla työmatkaan aikaa 1h 7 min. Kuinka pitkä työmatka on?

4. Kerttu vie autolla kiireellisen paketin 75 km:n päässä olevaan postiin. Menomatkalla kesvivauhti on 120 km/h ja paluumatkalla 82 km/h. Laske auton keskivauhti koko matkalla.

5. Levosta lähtevä moottoripyörä saavuttaa nopeuden 85 km/h 5,5 sekunnissa. Laske moottoripyörän keskikiihtyvyys.

6. Kerttu ajaa skootterilla vakionopeudella 36 km/h. Alamäessä skootterin nopeus kasvaa 4,0 sekunnin ajan jokaisen sekunnin aikana 1,5 m/s. Laske skootterin nopeus mäen alaosassa.'

7. Ilmassa putoavan kappaleen nopeus mitattiin ja saatiin seuraavat tulokset:

Aika (s) 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45
Nopeus (m/s) 0,49 1,47 2,45 3,40 4,30

a) Piirrä tulokset (t,v)-koordinaatistoon ja sovita niiden välille suora.
b) Määritä kappaleen keskikiihtyvyys.

8. Lentokoneen massa on 510 000 kg. Lähtökiidossa koneen nopeus muuttuu 36 sekunnissa nollasta arvoon 320 km/h. Laske lentokoneeseen kohdistuvan kokonaisvoiman suuruus.

9. Laske kappaleen kiihtyvyys, kun kappaleen massa on 12 t ja kappaleeseen vaikuttava voima on 0,98 kN.

10. Laskuvarjohyppääjä, jonka massa on laskuvarjo mukaanlukien 92 kg, putoaa suoraan alaspäin laskuvarjo auenneena. Eräällä hetkellä hänen kiihtyvyytensä on 2,3 m/s2 alaspäin. Laske kyseisellä hetkellä laskuvarjohyppääjään vaikuttavan ilmanvastuksen suuruus.