FY7

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

7. Aine ja säteily (FY7)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa aineen ja säteilyn käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

 • syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä tieteenä.

 

Keskeiset sisällöt

 • näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen

 • energian kvantittuminen

 • sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit

 • aaltohiukkasdualismi

 • atomiytimen rakenne

 • ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi

 • radioaktiivisuus ja hajoamislaki

 • säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö

 • tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

 • kertausta ylioppilaskirjoituksia varten